Kategoria: Stypendia Prezesa Rady Ministrów

21 maja 2019

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży

Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. z 2005 r. Nr 106, poz. 890), proszę Państwa o wytypowanie kandydatów do Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2019/2020, na podstawie osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2018/2019.

(więcej…)

Załączniki