Kategoria: Podstawowe informacje – organizacja wypoczynku

Zasady zgłaszania i organizacji wypoczynku

Załączniki Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku Data: 2021-09-23, rozmiar: 615 KB Zasady zgłaszania i organizacji wypoczynku Data: 2021-05-21, rozmiar: 418 KB Dz.U. 2020 poz. 1327 ze zm. – ustawa o systemie oświaty Data: 2021-05-21, rozmiar: 1 MB Oświadczenie o niekaralności – wzór Data: 2018-10-17, rozmiar: 268 KB Karta wypoczynku – wzór Data: 2017-03-23, rozmiar: 390 KB […]