Kategoria: Podstawowe informacje – organizacja wypoczynku

Zasady zgłaszania i organizacji wypoczynku

Załączniki

Ustawa o systemie oświaty - tekst jednolity
Data: 2018-11-21, rozmiar: 1 MB
Zasady zgłaszania i organizacji wypoczynku
Data: 2018-10-17, rozmiar: 243 KB
Oświadczenie o niekaralności - wzór
Data: 2018-10-17, rozmiar: 268 KB
Karta wypoczynku - wzór
Data: 2017-03-23, rozmiar: 390 KB
Dziennik zajęć - wzór
Data: 2017-03-23, rozmiar: 742 KB
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku - wzór
Data: 2017-03-23, rozmiar: 774 KB