Kategoria: Dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami

Deklaracja dostępnościLINK

Zadania Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty – LINK

Działalność Kuratorium Oświaty w Olsztynie – ETR – LINK

Działalność Kuratorium Oświaty w Olsztynie – film z tłumaczeniem migowym

Tłumacz on-line języka migowego – LINK

Kuratorium Oświaty w Olsztynie – informacja dla osób głuchych i słabosłyszących – film z tłumaczeniem migowym

Udostępnianie przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie usługi pozwalającej na komunikowanie się osób uprawnionych – LINK

Wniosek o zapewnienie dostępności – LINK

Zasady udostępniania informacji publicznej – plik do pobrania (docx)

Koordynator do spraw dostępności w Kuratorium Oświaty w Olsztynie – LINK

 

 

Ułatwienia dostępu