Kategoria: Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych

29 marca 2017

Pozyskiwanie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD)

Dyrektorzy
Szkół i placówek oświatowych
województwa Warmińsko-mazurskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Przekazuję pismo Pani Marzenny Drab, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej z dnia 22 marca br., znak: DWST-WOOS.0022.19.2017.GO w sprawie Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD).

Zwracam uwagę, że zgodnie z art. 85y ust. 1a ustawy-Karta Nauczyciela, wniosek do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) składa dyrektor szkoły tylko w przypadku jeżeli:

1) ustalił za pomocą narzędzia informatycznego (wyszukiwarka dostępna dla dyrektorów szkół w strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej /SIO/), udostępnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, że numer PESEL nauczyciela lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela znajduje się w rejestrze;

2) nauczyciel lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela nie posiada numeru PESEL.

Proszę Państwa o stosowanie się do zasad określonych w załączonym piśmie Ministerstwa.

Z wyrazami szacunku,

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Pismo w sprawie CROD
Data: 2017-03-29, rozmiar: 327 KB

Ułatwienia dostępu