Kategoria: Komunikaty dotyczące wypoczynku

26 lipca 2017

Bezpieczny wypoczynek

Szanowni organizatorzy wypoczynku

 Zwracam się do Państwa z apelem o dołożenie wszelkich starań w zapewnieniu uczestnikom wypoczynku właściwej opieki, w tym medycznej oraz bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu. Wakacje to także czas zwiększonej aktywności dzieci, często czas nieprzemyślanych i ryzykownych zachowań dzieci, które zagrażają ich życiu i zdrowiu. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na bezpieczeństwo dzieci podczas zabaw nad wodą i na wodzie. Wysokie standardy bezpieczeństwa powinny być priorytetem podczas organizacji wszelkich form wypoczynku.

W przypadku organizowania wyjazdów zagranicznych zalecam organizatorom, kierownikom, wychowawcom, opiekunom, aby mieli ze sobą telefony i adresy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych.

Polecam przydatne strony internetowe, poświęcone organizacji bezpiecznego wypoczynku:

 1. Pierwszeństwo w odprawach autobusów przewożących dzieci i młodzież

www.granica.gov.pl/eBooking

 1. Bezpieczny autobus:

www.bezpiecznyautobus.gov.pl/bezpieczny-autobus-web/

 1. Bezpiecznie nad wodą

biz.norbsoft.com/warmia/

 1. MSZ – informacja o zagrożeniach

www.msz.gov.pl

 1. Zgłaszanie podróży w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”

odyseusz.msz.gov.pl

 1. Odnośniki i linki, kierujące bezpośrednio do konkretnego problemu związanego z wyjazdami turystycznymi

www.turystykabezryzyka.gov.pl

 1. Informacje o kąpieliskach (nie tylko o jakości wody) zamieszczone są online w serwisie kąpieliskowym funkcjonującym w postaci aplikacji internetowej na stronie

sk.gis.gov.pl

8. Informacje o jakości wody w kąpieliskach umieszczane są na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie:

wsse.olsztyn.pl

Zachęcam również do zapoznania się z opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej poradnikiem bezpiecznego wypoczynku.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Poradnik bezpiecznego wypoczynku - MEN
Data: 2017-07-26, rozmiar: 4 MB
26 lipca 2017

Działania i kampanie społeczne Rzecznika Praw Dziecka dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

Odwaga ratuje życie

Wraz z początkiem wakacji ruszyła nowa kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka „Odwaga ratuje życie”. Akcja ma zwrócić uwagę dzieci i młodzieży, że od podejmowanych decyzji może zależeć życie najbliższych oraz ich własne. Kampania ma nie tylko przestrzec przed brawurą czy brakiem rozwagi, ale też zachęcić i ośmielić każde dziecko do dbania o bezpieczeństwo swoje oraz kolegów i koleżanek. Informacje o kampanii oraz filmy dostępne są na stronie www.odwagaratujezycie.pl .

Reaguj na przemoc wobec dzieci. Masz Prawo

Kampania ma na celu zmianę biernych postaw wobec aktów krzywdzenia dzieci, a także zmniejszenie społecznego przyzwolenia na stosowanie przemocy.
Ważną częścią tej kampanii są wypracowane skrypty, których celem jest wskazanie osobom dorosłym możliwych reakcji w sytuacjach trudnych, w których nie wiedzą jak się zachować. Na dedykowanej akcji stronie www.jakreagowac.pl zamieszczone są symulacje trudnych sytuacji wraz z możliwymi rozwiązaniami, z których można skorzystać w razie potrzeby. Mają one na celu wskazanie najczęściej stosowanych w takich sytuacjach praktyk, które bez uszczerbku dla zdrowia czy dobrego imienia, każdy dorosły może podjąć w codziennym życiu.

Nigdy nie zostawiaj dziecka w samochodzie!

Akcja jest szczególnie ważna w okresie letnim ze względu na panujące często wysokie temperatury. Film jest dostępny na stronie www.odwagaratujezycie.pl.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Działanie „Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka” może być narzędziem wykorzystywanym do niesienia pomocy dzieciom potrzebującym pomocy. Numer telefonu 800 12 12 12 działa całą dobę, bo w dni wolne od pracy i każdego dnia w godz. 20.00 – 8.00 istnieje możliwość pozostawienia wiadomości, która będzie odsłuchana w godzinach pracy specjalistów Dziecięcego Telefonu Zaufania RPD (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 − 20.00).

Kontakt: Rzecznik Praw Dziecka
ul. Przemysłowa 30/32
00-450 Warszawa
telefon: (22) 583 66 00, fax: (22) 583 66 96
Adres poczty elektronicznej Rzecznika Praw Dziecka: rpd@brpd.gov.pl.

Więcej informacji na temat bezpieczeństwa dzieci i młodzieży znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

29 czerwca 2017

Patent na bezpieczny wypoczynek

Szanowni organizatorzy wypoczynku, Rodzice

Główny Inspektor Sanitarny podaje ważne informacje dotyczące wypoczynku:

1. Ogólnokrajową listę miejsc wykorzystywanych do kąpieli znajdziesz na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego w zakładce Kąpieliska a miejsca wykorzystywane do kąpieli www.gis.gov.pl/

2. Niezbędne informacje na temat szczepień w podróżach zagranicznych uzyskasz wchodząc na stronę internetową www.szczepienia.gis.gov.pl. Na tej stronie znajdziesz też wykaz punktów szczepień.

3. Jeśli Twoje wątpliwości budzi stan sanitarny obiektu, w którym wypoczywasz Ty lub Twoje dziecko, zwróć się do najbliższej terytorialnie powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Dane kontaktowe można znaleźć na stronie internetowej www.gis.gov.pl lub bezpośrednio na stronach stacji sanitarno-epidemiologicznych.

4. Interaktywna mapa wyszukiwania jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej gis.gov.pl

Załączniki

Informacja GIS
Data: 2017-06-29, rozmiar: 2 MB
GIS- Instrukcja sanitarna dla obozów pod namiotami
Data: 2017-06-29, rozmiar: 723 KB
29 czerwca 2017

Bezpieczny wypoczynek – przydatne linki do stron internetowych

 1. Pierwszeństwo w odprawach autobusów przewożących dzieci i młodzież

www.granica.gov.pl/eBooking

 1. Bezpieczny autobus:

www.bezpiecznyautobus.gov.pl/bezpieczny-autobus-web/

 1. Bezpiecznie nad wodą

biz.norbsoft.com/warmia/

 1. MSZ – informacja o zagrożeniach

www.msz.gov.pl

 1. Zgłaszanie podróży w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Odyseusz”

odyseusz.msz.gov.pl

 1. Odnośniki i linki, kierujące bezpośrednio do konkretnego problemu związanego z wyjazdami turystycznymi

www.turystykabezryzyka.gov.pl

 1. Informacje o kąpieliskach (nie tylko o jakości wody) zamieszczone są online w serwisie kąpieliskowym funkcjonującym w postaci aplikacji internetowej na stronie

sk.gis.gov.pl.

 1. Informacje o jakości wody w kąpieliskach umieszczane są na stronie internetowej Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie:
  wsse.olsztyn.pl
29 czerwca 2017

Kontrole autokarów

Szanowni organizatorzy wypoczynku, Rodzice

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Olsztynie uprzejmie informuje, że w związku z wakacjami uruchomił w Olsztynie i Elblągu punkty kontroli autokarów wyjeżdżających na wycieczki, kolonie, obozy. Inspektorzy pełnią dyżury na stałym punkcie kontroli autobusów :

– przy ul. Leonharda w Olsztynie od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 13.30,

– przy ul. Grunwaldzkiej w Elblągu w każdy poniedziałek i piątek w godzinach od 06:30 do 09:00

– w Ełku i Iławie kontrole będą realizowane po wcześniejszym – minimum 2 dniowym – uzgodnieniu telefonicznym.

Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego zgłoszenia należy kierować na numery telefonów podane w załączniku.

Załączniki

Kontrole autobusów
Data: 2017-06-29, rozmiar: 134 KB
24 maja 2017

Komunikat – Przypomnienie o obowiązku zgłaszania organizacji wypoczynku

Szanowni Państwo
organizatorzy wypoczynku

W związku ze zbliżającym się okresem ferii letnich przypominam o obowiązku zgłoszenia organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży kuratorowi właściwemu ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania organizatora wypoczynku.

Przepisy regulujące organizację wypoczynku dzieci i młodzieży:

 • ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 2016 poz. 1943 – tekst jednolity – obwieszczenie z dnia 31 października 2016 r.;
 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).

WAŻNE: Zgłoszenie wypoczynku powinno zostać zarejestrowane w bazie wypoczynku, która znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej (http://wypoczynek.men.gov.pl) i przesłane kuratorowi oświaty w terminach:

 • najpóźniej na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku,
 • najpóźniej na 14 dni przed terminem rozpoczęcia półkolonii lub wypoczynku za granicą,
 • najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku, ale tylko w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi (np. konieczność organizowania działań adresowanych do dzieci i młodzieży w związku z negatywnymi skutkami wystąpienia klęsk żywiołowych, organizowania wypoczynku ze środków publicznych lub dofinansowanie dla uczniów z rodzin o niskim statusie ekonomicznym).

UWAGA: Za dotrzymanie terminu uznawana będzie data stempla pocztowego w przypadku wysłania pocztą lub data wpływu do kuratorium w przypadku osobistego dostarczenia zgłoszenia w wersji papierowej. Skuteczne zgłoszenie wypoczynku następuje po wysłaniu lub dostarczeniu osobiście kuratorowi oświaty zgłoszenia w formie papierowej.

DEFINICJA WYPOCZYNKU

Zgodnie z art. 92a ust. 1 ww. ustawy przez wypoczynek należy rozumieć wypoczynek  organizowany dla dzieci i młodzieży w celach rekreacyjnych lub regeneracji sił fizycznych i psychicznych, połączony ze szkoleniem lub pogłębianiem wiedzy, rozwijaniem zainteresowań, uzdolnień lub kompetencji społecznych dzieci i młodzieży, trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni, w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku.

Podstawowe informacje, akty prawne i niezbędne załączniki dotyczące zasad zgłaszania i organizacji wypoczynku umieszczone są na stronie internetowej kuratorium oświaty www.ko.olsztyn.pl w zakładce Rodzice i uczniowie – Wypoczynek.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

23 marca 2017

Bezpieczna podróż autokarem

Szanowni Państwo
Organizatorzy wycieczek szkolnych,
wypoczynku dzieci i młodzieży

Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji opracowało podstawowe zasady związane z organizowaniem wyjazdów autokarowych dzieci i młodzieży. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opracowaniem.

Załączniki

Bezpieczna podróż autokarem
Data: 2017-03-23, rozmiar: 136 KB