Kategoria: Zarządzenia

26 września 2019

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 20/2020 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty
/Organizacja konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021/

Zarządzenie Nr 58/2020 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty
/Powołanie wojewódzkich komisji konkursowych w roku szkolnym 2020/2021/

Zarządzenie Nr 79/2019 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty
/Zatwierdzenie regulaminu konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020/

Załącznik do Zarządzenia Nr 79/2019 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 września 2019 r.
/Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2019/2020/

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Protokół z eliminacji szkolnych/

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Oświadczenie rodziców/

Załącznik nr 2a do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Klauzula informacyjna/

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego/

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Zobowiązanie służbowe/

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Informacja z eliminacji wojewódzkich/

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Protokół z etapu wojewódzkiego konkursu/

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Terminarz konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego w roku szkolnym 2019/2020/

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Godzina rozpoczęcia oraz czas trwania etapu szkolnego i wojewódzkiego konkursu. Zakres wiedzy oraz wykaz literatury dla uczestników i nauczycieli/