Kategoria: Zarządzenia

25 września 2018

Zarządzenia

Zarządzenie Nr 60/2019 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty
/Organizacja konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2019/2020/

Zarządzenie Nr 75/2019 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty
/Powołanie wojewódzkich komisji konkursowych w roku szkolnym 2019/2020/

Zarządzenie Nr 67/2018 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty

Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2018 Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 września 2018 r.
/Regulamin konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i uczniów dotychczasowych gimnazjów województwa warmińsko – mazurskiego w roku szkolnym 2018/2019/

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Protokół z eliminacji szkolnych/

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Oświadczenie rodziców/

Załącznik nr 2a do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Klauzula informacyjna/

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego/

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Zobowiązanie służbowe/

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Informacja z eliminacji wojewódzkich – wypełnia wojewódzki zespół nadzorujący/

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Protokół z etapu wojewódzkiego konkursu/

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Terminarz wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów w województwie warmińsko-mazurskim w roku szkolnym 2018/2019/

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Szkoły podstawowe – Godzina rozpoczęcia oraz czas trwania etapu szkolnego i wojewódzkiego konkursu. Zakres wiedzy oraz wykaz literatury dla uczestników i nauczycieli/

Załącznik nr 9 do Regulaminu konkursów przedmiotowych
/Dotychczasowe gimnazja – Godzina rozpoczęcia oraz czas trwania etapu szkolnego i wojewódzkiego konkursu. Zakres wiedzy oraz wykaz literatury dla uczestników i nauczycieli/