Kategoria: Stypendia

12 grudnia 2018

Lista stypendystów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018

Informujemy, że Minister Edukacji Narodowej zatwierdził listę stypendystów ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 2017/2018. Stypendystami zostali kandydaci wskazani z następujących szkół: I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Olsztynie Technikum nr 4 w Zespole Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie Liceum Ogólnokształcące w Górowie Iławeckim […]

18 czerwca 2018

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN) na rok szkolny 2018/2019 za wybitne osiągnięcia

Szanowni Państwo, Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół dla młodzieży województwa warmińsko-mazurskiego   Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra […]

4 czerwca 2018

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego […]

5 czerwca 2017

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN) na rok szkolny 2017/2018 za wybitne osiągnięcia

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016. poz. 1943) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego […]

5 czerwca 2017

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania […]

16 czerwca 2016

Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN) na rok szkolny 2016/2017 za wybitne osiągnięcia

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych Nawiązując do postanowień art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i […]

6 czerwca 2016

Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży Nawiązując do postanowień art. 90h ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania […]