Kategoria: Informacje

15 marca 2021

Badanie ankietowe „Wpływ ekspozycji na ekrany urządzeń elektronicznych na zachowania prozdrowotne w wieku rozwojowym”

Studenckie Koło Naukowe przy Klinice Pediatrii i Gastroenterologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie zaprasza rodziców do udziału w anonimowym badaniu ankietowym „Wpływ ekspozycji na ekrany urządzeń elektronicznych na zachowania prozdrowotne w wieku rozwojowym”.

Projekt ma charakter naukowy. Badanie ma na celu sprawdzenie wpływu czasu spędzonego przed ekranami urządzeń elektronicznych na stan odżywienia dzieci i zachowania prozdrowotne oraz ocenę wiedzy rodziców na temat zasad korzystania z urządzeń elektronicznych przez dzieci. W ramach badania zostanie oceniony wpływ czasu spędzonego przed ekranami urządzeń elektronicznych na takie parametry jak: masa ciała, wzrost, jakość i długość snu, aktywność fizyczna, nawyki żywieniowe.

Badanie polega na anonimowym, dobrowolnym uzupełnieniu ankiety elektronicznej składającej się z krótkich, w większości, zamkniętych 45 pytań (czas wypełniania ankiety zajmie ok. 15 minut). Udział w badaniu jest w pełni anonimowy i dobrowolny. Dane osobowe uczestników ankiety nigdy nie zostaną ujawnione, a każda informacja zostanie poufna. Zebrane odpowiedzi będą analizowane w bazie danych i publikowane z zachowaniem anonimowości. Na każdym etapie badania można wycofać zgodę na jego udział bez podania przyczyny rezygnacji.

Link do ankiety: docs.google.com

26 lutego 2021

Poradnik „Klikam z głową”

Współcześni użytkownicy (dzieci i młodzież) nowoczesnych technologii stykają się z negatywnymi zjawiskami, jakimi są: przemoc, hejt, patostream czy sexting. Dlatego istotna jest edukacja dzieci i ich opiekunów w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu.

Urząd Komunikacji Elektronicznej przygotował poradnik pt. „Klikam z głową”, który nie tylko opisuje ww. zagrożenia, ale również przedstawia sposoby reagowania na nie. Materiały zawarte w publikacji mogą być punktem wyjścia do rozmowy z dziećmi i młodzieżą oraz wypracowania tzw. dobrych praktyk.

Załączniki

Poradnik - Klikam z głową
Data: 2021-03-01, rozmiar: 3 MB
25 lutego 2021

Przewodnik dla rodziców i nauczycieli – GRANIE NAUCZANIE

W związku z pilotażowym projektem przeprowadzonym w 2020 r. przez ówczesne Ministerstwa Edukacji Narodowej pt. „Gry komputerowe i wideo w edukacji” został opublikowany przewodnik dla rodziców i nauczycieli po świecie odpowiedzialnej rozrywki cyfrowej zatytułowany „GRANIE NAUCZANIE”. Kolejne materiały dla nauczycieli są w przygotowaniu.

W załączeniu: przewodnik GRANIE NAUCZANIE (42 strony).

Załączniki

Przewodnik
Data: 2021-02-25, rozmiar: 9 MB
10 grudnia 2020

Kurs dla nauczycieli pn. Exploring Nature-Based Solutions in Your Classroom

Organizatorem kursu w ramach programu Scientix jest European Schoolnet – organizacja łączącą ministerstwa edukacji.

NBS to rozwiązania inspirowane naturą i wspierające naturę, które są opłacalne, a jednocześnie przynoszą korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

W ramach „Exploring Nature‑Based Solutions in Your Classroom” uczestnicy:

– dowiedzą się, czym są rozwiązania oparte na naturze (NBS),

– zapoznają się z różnymi zasobami, narzędziami i strategiami integracji NBS ze społecznością szkolną,

– uzyskają dostęp do scenariuszy lekcji NBS stworzonych przez 15 nauczycieli z 7 różnych krajów i 2 szkoły europejskie,

– przeanalizują swoją praktyką zawodową,

– będą współpracować z nauczycielami z całej Europy,

– stworzą scenariusz nauczania NBS i zapoznają się z pracami innych uczestników kursu.

Scenariusze lekcji planowane do wykorzystania w ramach kursu rozwijają u uczniów umiejętności: krytycznego myślenia, współpracy i uczenia się opartego na projektach. Scenariusze te można łatwo dostosować do wszystkich przedmiotów. Zawierają one sugestie dotyczące wdrożenia online.

Kurs zostanie przeprowadzony w terminie 11 stycznia 2021 r. – 17 lutego 2021 r.

Rejestracja możliwa jest poprzez stronę internetową projektu: www.europeanschoolnetacademy.eu

Więcej informacji o projekcie: www.scientix.eu

7 grudnia 2020

Lista szkół zakwalifikowanych do II etapu konkursu Rok 1920 w Polsce. Wojna polsko – bolszewicka. Plebiscyt na Warmii i Mazurach

Lista szkół zakwalifikowanych do II etapu konkursu

Szkoły podstawowe:

 1. Szkoła Podstawowa nr 9 w Olsztynie
 2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy
 3. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Majora Henryka Sucharskiego w Pasłęku
 4. Szkoła Podstawowa w Lisach
 5. Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Królowej Jadwigi w Działdowie
 6. Szkoła Podstawowa w Hejdyku
 7. Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi
 8. Szkoła Podstawowa w Szyldaku
 9. Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie
 10. Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Uzdowie

Szkoły ponadpodstawowe:

 1. Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Nidzicy
 2. Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Bartoszycach
 3. Zespół Szkół Gospodarczych w Elblągu
14 października 2020

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie: Rodzina najważniejsza – postaw na rodzinę

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (kierunek kształcenia Nauki o Rodzinie) jest organizatorem kolejnej edycji Olimpiady Wiedzy o Rodzinie.

W roku szkolnym 2020/2021 hasło Olimpiady brzmi: Rodzina najważniejsza – postaw na rodzinę.

Olimpiada ma charakter drużynowy i składa się z trzech etapów:

 • eliminacje szkolne – 18 listopada 2020 r.
 • eliminacje okręgowe – 3 marca 2021 r.
 • eliminacje centralne – 15 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje: www.uwm.edu.pl/owor/

Kontakt: owor@uwm.edu.pl

15 maja 2020

Akcja studentów kierunku lekarskiego „Drzwi na wpół otwarte”

„Drzwi na wpół otwarte” to akcja organizowana przez Oddział Olsztyn Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland. Stowarzyszenie IFMSA zrzesza ponad milion studentów medycyny oraz młodych lekarzy i jest największą organizacją studencką na świecie.

Na specjalnie stworzonym fanpage’u, na portalu społecznościowym Facebook zamieszczane są sprawdzone informacje na temat kierunku lekarskiego na poszczególnych uczelniach. Akcja skierowana jest do społeczności licealnej – maturzystów i ma pomóc w wyborze wymarzonej uczelni. Celem akcji jest wypromowanie kierunku lekarskiego oraz wszystkich wydziałów w Polsce oferujących studia na tym kierunku.

Akcję aktywnie wspiera Biuro Mediów i Promocji Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.

Szczegółowe informacje dotyczące kształcenia na wydziale lekarskim Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dostępne w linku: www.uwm.edu.pl