Kategoria: Bezpieczeństwo w szkole

18 grudnia 2018

„Alert RCB”- scenariusze zajęć i szkolenia dla nauczycieli

Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisał porozumienie z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, w sprawie współpracy w celu podnoszenia świadomości wśród dzieci i młodzieży o funkcjonowaniu systemu ostrzegania o zagrożeniach za pomocą SMS-ów zwanych „Alert RCB”.   Podjęte działania mają charakter edukacyjny, na stronie www.ore.edu.pl dostępne są scenariusze zajęć z uczniami dotyczące „Alertu RCB”, dodatkowo Wydział Wychowania i Profilaktyki […]

17 października 2018

Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpieczeństwa na drodze

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, w okresie jesienno-zimowym następuje szybka zmiana warunków atmosferycznych, wcześniej zapada zmrok, a to wszystko powoduje, że kierowcom trudniej jest dostrzec pozbawionych elementów odblaskowych pieszych i rowerzystów. W tym czasie dochodzi do większej liczby zdarzeń w ruchu drogowym, w tym także ze skutkiem śmiertelnym, których ofiarami są […]

10 października 2018

Zaproszenie do udziału w akcji informacyjnej „Czad – Cichy Zabójca”

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko–mazurskiego Szanowni Państwo, rozpoczął się sezon grzewczy 2018/2019. W tym czasie eksploatujemy intensywniej urządzenia grzewcze i nasilają się przypadki zatruć osób tlenkiem węgla (czadem). Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwanego czadem, ginie kilkadziesiąt osób. Mając na uwadze powyższe zachęcam Państwa do włączenia się do akcji informacyjnej […]

2 października 2018

Debata o handlu ludźmi i projekcja filmu pt. „Uprowadzona” w reż. Pierre Morela

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, w związku z obchodami Europejskiego Dnia Walki z Handlem Ludźmi Wojewódzki Zespół Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi powołany przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych (od 16. roku życia) wraz z opiekunami, do wzięcia udziału w debacie o handlu ludźmi i projekcji filmu pt. „Uprowadzona” w reż. Pierre […]

7 września 2018

Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie prowadzenia w szkołach i placówkach oświatowych działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego   Szanowni Państwo, 25 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach  i placówkach oświatowych działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Przepisy zmienionego rozporządzenia zostały uzupełnione o regulacje podkreślające konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zagrożenia […]

6 września 2018

Poznaj swoją tożsamość. Dziedzictwo kulturowe – drogą do przeciwdziałania przyczynom przestępczości

Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna zaprasza szkoły podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne do udziału w projekcie „Poznaj swoją tożsamość. Dziedzictwo kulturowe – drogą do przeciwdziałania przyczynom przestępczości”. Projekt realizowany jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości.   Celem projektu jest przeciwdziałanie przyczynom przestępczości wśród dzieci i […]

22 sierpnia 2018

System Rekomendacji Programów Profilaktycznych i Promocji Zdrowia Psychicznego

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Instytutem Psychiatrii i Neurologii prowadzi System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. Celem Systemu jest popularyzacja wiedzy na temat skutecznych strategii profilaktyki oraz metod konstruowania programów. Programy ocenione pozytywnie zamieszczane są w bazie programów rekomendowanych. Szkoły, […]

22 czerwca 2018

Zapobieganie handlowi ludźmi – List Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Pana Krzysztofa Marka Nowackiego do dyrektorów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

  Dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa warmińsko-mazurskiego     Szanowni Państwo, zbliża się okres wakacyjny,  czas  w którym uczniowie kończący edukację na poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym często podejmują decyzję o wyjeździe do pracy za granicą stając się potencjalnymi ofiarami działalności przestępczej, jaką jest handel ludźmi. W związku z powyższym zwracam się do Państwa z […]

22 czerwca 2018

Projekt informacyjno-edukacyjny pn. Kampania Kolejowe ABC

Zbliżające się wakacje to przede wszystkim czas odpoczynku i podróży. Niestety, jest to także okres, w którym dochodzi do wielu niebezpiecznych sytuacji i wypadków, również na obszarach kolejowych i przejazdach kolejowo-drogowych.   Zwiększenie bezpieczeństwa dzieci jest ważnym celem edukacyjno-wychowawczym, dlatego Urząd Transportu Kolejowego prowadzi liczne działania promujące bezpieczeństwo i właściwe postawy wśród najmłodszych pasażerów i […]

3 kwietnia 2018

Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z badań ankietowych zrealizowanych w województwie warmińsko-mazurskim w 2017 r., Europejski Program Badań Ankietowych w Szkołach ESPAD

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, Nauczyciele, Przedstawiciele organów prowadzących województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, zachęcam Państwa do zapoznania się z Raportem z badań ankietowych zrealizowanych w województwie warmińsko-mazurskim nt. używania alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport powstał w ramach międzynarodowego projektu: „European School Survey Project on Alcohol and Drugs” (ESPAD). Celem badania był przede wszystkim pomiar […]

3 kwietnia 2018

Projekt naukowo-badawczy „Młodzicyfrowi.pl”

Fundacja „Dbam o Mój Z@sięg” z siedzibą w Gdańsku serdecznie zaprasza wszystkie szkoły do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie naukowo-badawczym pt. „Młodzicyfrowi.pl”. Projekt stanowi kontynuację badań prowadzonych w latach 2015-2016, które dotyczyły problemu nałogowego korzystania ze smartfonów przez młodzież szkolną w Polsce. Wyniki dotychczas zrealizowanych przez Fundację badań stały się podstawą do realizacji działań edukacyjnych wspieranych […]

12 marca 2018

Apel Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpieczeństwa na zamarzniętych akwenach wodnych

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, silne mrozy, jakie mieliśmy jeszcze kilka dni temu spowodowały, że zbiorniki wodne pozamarzały, kusząc do zabaw na lodzie. Zamarznięte zbiorniki wodne, rzeki, stawy i jeziora są miejscami bardzo niebezpiecznymi. Często nie dostrzegają tego osoby, które decydują się wchodzić na lód. Są to zarówno osoby dorosłe, ale […]

7 marca 2018

Wystawa mobilna dotycząca problematyki handlu ludźmi

Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało Warmińsko-Mazurskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Olsztynie wystawę mobilną, dotyczącą problematyki handlu ludźmi celem jej udostępnienia na terenie naszego województwa. Wystawa powstała w ramach projektu pn. „Poprawa zdolności Polski do walki z handlem ludźmi, realizowanego przez Departament Analiz i Polityki Migracyjnej […]

5 marca 2018

VIII Wojewódzki Konkurs plastyczny pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego informuję, że ogłoszony został VIII Wojewódzki Konkurs Plastyczny pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo”. Organizatorami konkursu są Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie. Celem konkursu jest rozwijanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, podkreślenie znaczenia znajomości przepisów ruchu drogowego oraz […]

14 lutego 2018

Porozumienie o współpracy w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że 8 lutego 2018 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty, a Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Olsztynie reprezentowanym przez Dyrektora Stanisława Szatkowskiego. Zawarte porozumienie ma na celu popularyzację zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także zwiększenie świadomości zagrożeń w ruchu drogowym. Wyrażam nadzieję, […]