Kategoria: Niepodlegające Ustawie

Sukcesywny zakup paliwa do samochodów służbowych Zamawiającego oraz produktów poza paliwowych i usług z zapewnieniem bezgotówkowego rozliczenia transakcji w systemie kart elektronicznych

Załączniki

Załącznik nr 3 - Wykaz stacji paliw
Data: 2019-11-12, rozmiar: 14 KB
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Data: 2019-11-12, rozmiar: 35 KB
Zapytanie ofertowe
Data: 2019-11-12, rozmiar: 230 KB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Data: 2019-11-12, rozmiar: 25 KB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Data: 2019-11-12, rozmiar: 16 KB

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie i jego delegatur w Elblągu i Ełku

Załączniki

Odpowiedź na zapytanie (2)
Data: 2019-11-06, rozmiar: 275 KB
Zapytanie ofertowe - po modyfikacji
Data: 2019-10-31, rozmiar: 250 KB
Odpowiedź na zapytanie
Data: 2019-10-31, rozmiar: 309 KB
Załącznik nr 4 - Wykaz usług
Data: 2019-10-28, rozmiar: 17 KB
Załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy
Data: 2019-10-28, rozmiar: 23 KB
Zapytanie ofertowe
Data: 2019-10-28, rozmiar: 248 KB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Data: 2019-10-28, rozmiar: 72 KB
Załącznik nr 2 - Wykaz rzeczowo-ilościowy
Data: 2019-10-28, rozmiar: 26 KB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Data: 2019-10-28, rozmiar: 16 KB

Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, serwerów, urządzeń sieciowych, oprogramowania oraz smartfona na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze oferty
Data: 2019-11-08, rozmiar: 216 KB
Zapytanie ofertowe
Data: 2019-10-18, rozmiar: 319 KB
Załącznik nr 6b - Wzór umowy CZ. II
Data: 2019-10-18, rozmiar: 93 KB
Załącznik nr 6c - Wzór umowy CZ. III
Data: 2019-10-18, rozmiar: 76 KB
Załącznik nr 6a - Wzór umowy CZ. I
Data: 2019-10-18, rozmiar: 92 KB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Data: 2019-10-18, rozmiar: 33 KB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Data: 2019-10-18, rozmiar: 16 KB

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko–mazurskiego w 2019 roku

Załączniki

Wyniki konkursu
Data: 2019-05-15, rozmiar: 261 KB
Załącznik nr 5 - Wzór sprawozdania
Data: 2019-04-02, rozmiar: 24 KB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Data: 2019-04-02, rozmiar: 28 KB
Ogłoszenie
Data: 2019-04-02, rozmiar: 332 KB
Załącznik nr 2 - Załącznik do oferty
Data: 2019-04-01, rozmiar: 16 KB

WAP.272.6.2019.MP – Zapytanie ofertowe: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze oferty
Data: 2019-04-05, rozmiar: 191 KB
Modyfikacja treści zapytania ofertowego 3
Data: 2019-03-22, rozmiar: 193 KB
Odpowiedź na zapytanie 2
Data: 2019-03-21, rozmiar: 270 KB
Odpowiedź na zapytanie 1
Data: 2019-03-20, rozmiar: 265 KB
Załącznik nr 7 - Wzór umowy
Data: 2019-03-13, rozmiar: 84 KB
Zapytanie ofertowe
Data: 2019-03-13, rozmiar: 225 KB
Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych dostaw
Data: 2019-03-13, rozmiar: 16 KB
Załącznik nr 5 - Klauzula informacyjna
Data: 2019-03-13, rozmiar: 23 KB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Data: 2019-03-13, rozmiar: 18 KB
Załącznik nr 2 - Formularz techniczny
Data: 2019-03-13, rozmiar: 35 KB
Załącznik nr 3 - Oświadczenie
Data: 2019-03-13, rozmiar: 16 KB

Niepodlegające ustawie

2018

WAP.5551.4.2018.MB – II Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2018 r. wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego

WAP.272.10.2018.MP – ZAPYTANIE OFERTOWE: dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie

WAP.5551.3.2018.MB – Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie zorganizowania w 2018 r. wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa warmińsko – mazurskiego