Kategoria: Niepodlegające Ustawie

II otwarty konkurs ofert na wsparcie zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko – mazurskiego w 2020 roku

Załączniki

Załącznik nr 7 - wytyczne
Data: 2020-07-07, rozmiar: 141 KB
Załącznik nr 2 - Załącznik do oferty
Data: 2020-07-07, rozmiar: 17 KB
Załącznik nr 3 - Załącznik do oferty
Data: 2020-07-07, rozmiar: 17 KB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Data: 2020-07-07, rozmiar: 28 KB
Ogłoszenie o konkursie
Data: 2020-07-07, rozmiar: 463 KB

WAP.272.13.2020.MP – Zapytanie ofertowe: dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Załączniki

Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Data: 2020-07-03, rozmiar: 105 KB
Zapytanie ofertowe
Data: 2020-07-03, rozmiar: 190 KB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Data: 2020-07-03, rozmiar: 16 KB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Data: 2020-07-03, rozmiar: 28 KB

WAP.272.9.2020.MP – Zapytanie ofertowe: dostawa sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Załączniki

Zawiadomienie o wyborze oferty
Data: 2020-07-07, rozmiar: 145 KB
Zapytanie ofertowe
Data: 2020-06-16, rozmiar: 194 KB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Data: 2020-06-16, rozmiar: 16 KB
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Data: 2020-06-16, rozmiar: 107 KB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Data: 2020-06-16, rozmiar: 28 KB

WAP.272.6.2020.MP – Zapytanie ofertowe: dostawa i montaż sprzętu multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Załączniki

Zawiadomienie o unieważnieniu
Data: 2020-06-15, rozmiar: 131 KB
Zapytanie ofertowe
Data: 2020-06-01, rozmiar: 217 KB
Załącznik nr 4 - Wzór umowy
Data: 2020-06-01, rozmiar: 110 KB
Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Data: 2020-06-01, rozmiar: 16 KB
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Data: 2020-06-01, rozmiar: 27 KB

Ogłoszenie o powierzeniu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Załączniki

Wyniki konkursu
Data: 2020-06-18, rozmiar: 219 KB
Informacja o kolejnym przedłużeniu terminu
Data: 2020-05-15, rozmiar: 270 KB
Informacja o przedłużeniu terminu
Data: 2020-04-30, rozmiar: 51 KB
Załącznik nr 2 - Załącznik do oferty
Data: 2020-04-07, rozmiar: 18 KB
Ogłoszenie
Data: 2020-04-07, rozmiar: 37 KB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Data: 2020-04-07, rozmiar: 28 KB

Ogłoszenie o wsparciu organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Załączniki

Wyniki konkursu
Data: 2020-06-18, rozmiar: 231 KB
Informacja o kolejnym przedłużeniu terminu
Data: 2020-05-15, rozmiar: 270 KB
Informacja o przedłużeniu terminu
Data: 2020-04-30, rozmiar: 51 KB
Załącznik nr 2 - Załącznik do oferty
Data: 2020-04-07, rozmiar: 19 KB
Ogłoszenie
Data: 2020-04-07, rozmiar: 36 KB
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Data: 2020-04-07, rozmiar: 28 KB