Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

21 maja 2019

13. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO – zaproszenie do udziału w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Nauczyciele,

Zachęcamy uczniów do udziału w konkursie w konkursie plastycznym dla dzieci i młodzieży poświęconym tematyce kolejowej pod nazwą:„Savoir-vivre w podróży z koleją”. Finałem konkursu będzie aukcja prac laureatów podczas wieczornej Gali Międzynarodowych Targów Kolejowych TRAKO 2019, z której dochód przeznaczony będzie na rzecz Fundacji „Dr Clown”. Konkurs trwa do 30 czerwca 2019 r. Więcej informacji na ten temat oraz regulamin konkursu na stronie: trakotargi.amberexpo.pl

15 kwietnia 2019

Ogólnopolski konkurs plastyczny z cyklu „Ja – Ty – My Obywatele Europy”

Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach serdecznie zaprasza do uczestnictwa w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego z cyklu „Ja – Ty – My Obywatele Europy”, który w tym roku przebiega pod hasłem „Barwy Europy”. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych placówek oświatowych.

Regulamin konkursu w załączeniu.

Załączniki

Regulamin
Data: 2019-04-15, rozmiar: 188 KB
10 kwietnia 2019

Lista uczniów dopuszczonych do stopnia wojewódzkiego konkursu „Myśli Jana Pawła II”

Do stopnia wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II” dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 zostali dopuszczeni następujący uczniowie:

  1. Krzysztof Bruździak
  2. Amelia Furga
  3. Agata Krawisz

Stopień wojewódzki Konkursu będzie miał miejsce 29 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim (Olsztyn, Al. Piłsudskiego 7/9, sala 201).

Przewodniczący
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II”

1 kwietnia 2019

I edycja konkursu „Anioł Młodzieży 2019”

Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza do udziału w konkursie „Anioł Młodzieży 2019”. Celem konkursu jest promowanie postaw bezinteresownego zaangażowania oraz  rozwijania talentów i pasji w duchu chrześcijańskim. Konkurs skierowany jest do nauczycieli, katechetów, księży, sióstr zakonnych, animatorów grup młodzieżowych, powyżej 18 roku życia, zamieszkujących teren Archidiecezji Warmińskiej.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora: mlodzi.archwarmia.pl/konkurs

18 marca 2019

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie dla uczniów szkół podstawowych pt.: „Tu powstała Polska – Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku”

Ruszyła V edycja ogólnopolskiego konkursu dla uczniów klas V-VII szkół podstawowych. Tegorocznym hasłem konkursu jest „Tu Powstała Polska – Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe, a partnerem Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce. Zadaniem w konkursie jest przygotowanie i nagranie reportażu filmowego o historii i nowym przebiegu Szlaku Piastowskiego. Szczegóły oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie www.kulturapiastowdladzieci.pl

15 marca 2019

Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Science Movie”

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „Science Movie”, który skierowany jest do uczniów klas V-VIII oraz III klas gimnazjalnych.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie filmu prezentującego jedno wybrane doświadczenie fizyczne lub chemiczne (wraz z jego wyjaśnieniem) indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Czas trwania filmu – do 3 minut.

Prace należy przesłać do dnia 10 maja 2019 roku na adres: Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie, ul. Narutowicza 8, 20-004 Lublin z dopiskiem KONKURS SCIENCE MOVIE 2019.

Laureaci zostaną poinformowani e-mailem o terminie wręczenia nagród – do dnia 24 maja 2019. Informacja o laureatach ukaże się także na stronie organizatora.

Uroczysty finał konkursu odbędzie się w czerwcu 2019 roku.

Informacje na temat Konkursu oraz Regulamin na stronie Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie: www.urszulanki.lublin.eu

15 marca 2019

Laureaci etapu wojewódzkiego konkursu „Papież Słowianin”

Eliminacje wojewódzkie X edycji Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów dotychczasowych gimnazjów miały miejsce w sali Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dniu w dniu 6 marca 2019 r. Wojewódzka Komisja Konkursowa wyłoniła 3 laureatów:

Lp. Imię i nazwisko Nazwa i adres szkoły
1. Magdalena Antkowicz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach,
Gródki 30, 13-206 Płośnica
2. Aleksandra Zajdzińska Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach,
Gródki 30, 13-206 Płośnica
3. Dominik Michalski Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach,
Gródki 30, 13-206 Płośnica

W rozdaniu dyplomów laureatom konkursu uczestniczył Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki. Pan Kurator podkreślił szczególną rolę Jana Pawła II, jaką odegrał w kształtowaniu wartości i postaw młodych ludzi jak i całych współczesnych społeczeństw.

25 lutego 2019

IX Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje, a dziecko obserwuje”

Celem konkursu jest promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzacja wykazu szczególnie niebezpiecznych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej, w dowolnej technice, w formacie A3, ilustrującej hasło konkursowe.

Konkurs przebiega w dwóch etapach:
a) wojewódzki,
b) ogólnopolski.

Etap wojewódzki może być poprzedzony eliminacjami niższego szczebla. Sposób przeprowadzania tych eliminacji, w tym nagradzania laureatów, określa dyrektor oddziału regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Szkoły, z których uczniowie chcą wziąć udział w konkursie, kontaktują się z najbliższym oddziałem regionalnym KRUS.

Termin nadsyłania prac konkursowych do oddziałów regionalnych KRUS – do 29 marca 2019 roku (decyduje data wpływu prac do właściwego oddziału).

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy: www.krus.gov.pl

25 lutego 2019

IX Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
oraz Nauczyciele

Szkoła Podstawowa nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu oraz Stowarzyszenie Ojczyzny Polszczyzny zaprasza do udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy ukończyli 13 lat.

Termin zgłoszenia i nadesłania prac konkursowych mija 15 kwietnia 2019 roku. Regulamin konkursu, kryteria oceniania prac oraz formularz rejestracji do konkursu dostępny jest na stronie: javatech.zsi.pwr.wroc.pl

Warmińsko – Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

25 lutego 2019

Konkurs Plastyczny „Savoir – vivre w podróży koleją”

Spółka Akcyjna Międzynarodowe Targi Gdańskie z siedzibą w Gdańsku jest organizatorem Konkursu Plastycznego ,,Savoir – vivre w podróży koleją”. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, uczestników warsztatów terapii zajęciowej z terenu całej Polski oraz podopiecznych objętych opieką Fundacji ,,Dr Clown”. Tematem konkursu są zagadnienia ilustrujące/obrazujące zasady i reguły podróżowania w zgodzie z współpasażerami, załogą pociągu, otoczeniem: na dworcu, peronie, pojeździe, środowiskiem, wykonane dowolną techniką.

Konkurs trwa od dnia 01.03.2019 r. do 30.06.2019 r.

Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w czasie Gali Targów TRAKO 2019 oraz na stoisku przygotowanym w ramach ekspozycji targowej. W dalszej kolejności będą przekazane Fundacji ,,Dr Clown” i wystawione na licytacji podczas Gali Targów TRAKO 2019. Dochód ze sprzedaży prac w całości przeznaczony będzie na rzecz Fundacji ,, Dr Clown”.

Termin składania prac: do 30.06.2019 r.

Szczegóły na: www.amberexpo.pl, oraz stronach konkursu: www.trakotargi.pl, www.trakofair.com.

19 lutego 2019

IX Wojewódzki Konkurs plastyczny pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo”

Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcam Państwa do udziału w IX Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo”. Organizatorami konkursu są Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie oraz Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie.

Celem konkursu jest rozwijanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, podkreślenie znaczenia znajomości przepisów ruchu drogowego oraz uświadomienie dzieciom zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać na drodze, w domu podczas nieobecności rodziców oraz podczas korzystania z Internetu.

Konkurs realizowany jest w trzech etapach: szkolnym, powiatowym i wojewódzkim.

Terminy nadsyłania prac:

  1. a) etap szkolny – szkoły nadsyłają prace konkursowe do właściwej Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji do 12 kwietnia 2019 r.
  2. b) etap powiatowy – Komendy miejskie/ powiatowe Policji przesyłają prace plastyczne do KWP
    w Olsztynie do 10 maja 2019 r.
  3. c) etap wojewódzki – ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas uroczystości w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim 10 czerwca 2019 r., godz. 10.30, sala 52 (organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu uroczystego ogłoszenia wyników – o czym laureaci zostaną poinformowani).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronach internetowych organizatorów.

Wyrażam przekonanie, że konkurs będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, a jego efekty przełożą się na upowszechnienie wśród uczniów zasad bezpieczeństwa.

 

 

Z poważaniem

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki

 

 

 

 

Sporządziła: Angelika Pouch

tel. 89/ 523-24-69

e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl