Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

22 lutego 2019

Rekrutacja do programu stypendialnego „Klasa”

Fundacja BGŻ BNP Paribas zaprasza uczniów kończących w bieżącym roku szkolnym gimnazjum lub szkołę podstawową do udziału w Programie stypendialnym „Klasa”.

Spośród wszystkich zgłoszeń wybranych zostanie 50 uczniów, którzy rozpoczną edukację w pięciu renomowanych liceach ogólnokształcących. Każdy uczeń zakwalifikowany do Programu „Klasa” otrzyma zakwaterowanie w internacie, wyżywienie, podręczniki i dodatkowo comiesięczne kieszonkowe na drobne wydatki. Uczniowie objęci są wsparciem nie tylko w czasie nauki w liceum, ale również podczas pierwszego roku studiów, kiedy otrzymują stypendium o łącznej wysokości 4500 zł. Stypendyści mają również szanse na dalszy rozwój w ramach działalności Stowarzyszenia Absolwentów.

Więcej informacji na temat Programu, warunki udziału oraz przebieg procesu rekrutacji na stronie: www.bgzbnpparibas.pl

20 lutego 2019

Konkursy Organizowane w ramach Miesiąca Języka Ojczystego 2019 r.

W 2019 r., w ramach Miesiąca Języka Ojczystego, który będzie trwał od 21 lutego do 21 marca br., Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy współpracy z Kołem Naukowym Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia organizuje szereg inicjatyw skierowanych do uczniów:

  1. IV Ogólnopolski Konkurs na Reklamę

Udział w konkursie polega na przesłaniu oryginalnego, nagranego przez uczniów filmu reklamującego dowolny produkt, ideę lub usługę. Reklama musi być związana z tematem konkursu: „Inteligencja jest matką humoru”.

  1. XXI Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego pod hasłem przewodnim: „Dobroć bez odwagi niewiele jest warta.”

Celem konkursu jest pielęgnowanie pięknej polszczyzny, kształcącej wysoką sprawność językową, która skłania do refleksji nad miejscem wartości w życiu młodego człowieka oraz przygotowuje do świadomego uczestnictwa w życiu publicznym.

  1. V Dyktando Krakowskie, które odbędzie się 16 marca 2019 r w Auditorium Maximum UJ w dwóch kategoriach: otwartej i junior (dla osób do 15 roku życia.) Rejestracja na dyktando na obie kategorie będzie przebiegała w dwóch turach: 18-25 lutego i 1-10 marca 2019 r.

Wszelkie informacje o konkursach zamieszczone są na stronach internetowych Miesiąca Języka Ojczystego: mjo.uj.edu.pl oraz na Facebooku: www.facebook.com.

20 lutego 2019

XXXVII Wojewódzki i XXIII Ogólnopolski Przegląd Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej ,,Lipa 2019’’

Spółdzielcze Centrum Kultury BEST przy Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Złote Łany’’ zaprasza do wzięcia udziału w XXXVII Wojewódzkim i XXIII Ogólnopolskim Przeglądzie Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej ,,Lipa 2019’’.

Konkurs adresowany jest dla uczniów szkoły podstawowej, ostatnich klas gimnazjalnych oraz szkół średnich. Celem konkursu jest przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze, doskonalenie umiejętności pisania różnych form literackich, tworzenie warunków rozwijania zdolności twórczych oraz promocja młodych talentów.

Termin nadsyłania prac: do 14 czerwca 2019 r.

Finał odbędzie się 18.10.2019 r. w Spółdzielczym Centrum Kultury „Best” w Bielsku–Białej, ul. Jutrzenki 18.

Szczegóły na stronie: sckbest.pl

20 lutego 2019

Zaproszenie do udziału w konkursie „Mój cyfrowy świat – epizody z uczniowskiego życia”

Szanowni Państwo,

Olsztyński Oddział Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w Olsztynie z siedzibą przy Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ogłasza konkurs dla uczniów na etiudę filmową na temat: MÓJ CYFROWY ŚWIAT – EPIZODY Z UCZNIOWSKIEGO ŻYCIA.

Głównym celem konkursu jest stworzenie uczniom szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych możliwości wypowiedzenia się na temat miejsca i znaczenia mediów cyfrowych (telefonów, tabletów, komputerów itp.) w ich codziennym uczniowskim życiu.

Konkurs trwa od 11 lutego do 11 marca 2019 r.

Więcej informacji na temat konkursu, regulamin oraz warunki uczestnictwa znajdziecie Państwo pod adresem wns.uwm.edu.pl

19 lutego 2019

IX Wojewódzki Konkurs plastyczny pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo”

Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego

 

Szanowni Państwo,

serdecznie zachęcam Państwa do udziału w IX Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pn. „Dbam o swoje bezpieczeństwo”. Organizatorami konkursu są Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Olsztynie oraz Szkoła Podstawowa nr 30 w Olsztynie.

Celem konkursu jest rozwijanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych, podkreślenie znaczenia znajomości przepisów ruchu drogowego oraz uświadomienie dzieciom zagrożeń, z jakimi mogą się spotkać na drodze, w domu podczas nieobecności rodziców oraz podczas korzystania z Internetu.

Konkurs realizowany jest w trzech etapach: szkolnym, powiatowym i wojewódzkim.

Terminy nadsyłania prac:

  1. a) etap szkolny – szkoły nadsyłają prace konkursowe do właściwej Komendy Miejskiej/Powiatowej Policji do 12 kwietnia 2019 r.
  2. b) etap powiatowy – Komendy miejskie/ powiatowe Policji przesyłają prace plastyczne do KWP
    w Olsztynie do 10 maja 2019 r.
  3. c) etap wojewódzki – ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród laureatom odbędzie się podczas uroczystości w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim 10 czerwca 2019 r., godz. 10.30, sala 52 (organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany terminu uroczystego ogłoszenia wyników – o czym laureaci zostaną poinformowani).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdą Państwo na stronach internetowych organizatorów.

Wyrażam przekonanie, że konkurs będzie cieszył się dużym zainteresowaniem, a jego efekty przełożą się na upowszechnienie wśród uczniów zasad bezpieczeństwa.

 

 

Z poważaniem

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty

Krzysztof Marek Nowacki

 

 

 

 

Sporządziła: Angelika Pouch

tel. 89/ 523-24-69

e-mail: apouch@ko.olsztyn.pl

19 lutego 2019

Konkurs Plastyczny pt. ,,Olimpijskie Stulecie”

Polski Komitet Olimpijski w związku z setnym jubileuszem działalności w 2019 roku, organizuje konkurs plastyczny, skierowany dla szkół podstawowych pn. ,,Olimpijskie Stulecie”.

Głównym celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy o historii Polskiego Komitetu Olimpijskiego, znajomości o minionych letnich i zimowych igrzyskach olimpijskich, krzewienie zasady fair play , idei olimpijskiej oraz promowanie aktywności sportowej    i artystycznej w środowisku szkolnym.

Konkurs zostanie ogłoszony przez organizatora 25 lutego 2019r., a uroczyste wręczenie nagród planowane jest na wrzesień 2019 r. w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie. Prace uczestników zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Centrum Olimpijskim w Warszawie w terminie 25 września – 9 października 2019r.

13 lutego 2019

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Pomidorek czy szczypiorek-inspiracje wierszami Brzechwy”

Szkoła Podstawowa nr 5 w Pyskowicach zaprasza dzieci uczęszczające do świetlic szkolnych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „Pomidorek czy szczypiorek – magiczny świat wierszy Jana Brzechwy”.

Celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci, promowanie autorów literatury polskiej, kształtowanie gustów czytelniczych, podniesienie poziomu czytelnictwa, mobilizowanie uczniów do czytania, kształtowanie wyobraźni dzieci poprzez prace plastyczne inspirowane wierszem oraz odkrywanie młodych talentów.

Termin nadsyłania prac: do dnia 29.03.2019 r. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w kwietniu 2019 r.

Informacje dotyczące konkursu na stronie: www.sp5swietlica.drama.pl

12 lutego 2019

III edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii w Łodzi zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych
z całej Polski do udziału w III edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach.
Celem Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach jest upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko rozumianej gospodarki i biznesu wśród młodych ludzi.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.olimpiada.org.pl.

12 lutego 2019

Konkurs dla szkół podstawowych „Nakręć się na eksperymenty!”

Nakręć się na eksperymenty! to akcja konkursowa, w ramach której szkoły podstawowe mogą otrzymać zestawy wyposażenia pracowni przyrodniczych, oprogramowanie na tablice interaktywne oraz inne cenne nagrody.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie www.labolab.pl/konkurs.

Rejestracja trwa do końca lutego 2019 roku.

Załączniki

Plakat
Data: 2019-02-12, rozmiar: 1 MB
6 lutego 2019

VIII Edycja konkursu ,,Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019”

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, które jest instytucją publiczną, działającą na rzecz dialogu pomiędzy Polską a Rosją, ogłosiło VIII edycję konkursu pn.: ,,Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2019’’.

Celem Centrum jest wsparcie i dofinansowanie projektów, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów.

Program kierowany jest do szkół, uczelni i organizacji pozarządowych. W dofinansowanych projektach może wziąć udział młodzież w wieku 13-26 lat.

Wnioski można składać do 15 marca 2019 r.

Informacje dotyczące konkursu na stronie: www.cprdip.pl

6 lutego 2019

Ogólnopolski Konkurs Literacki o Nagrodę ,,Giętkiego Pióra”

Stowarzyszenie Parafiada im. Św. Józefa Kalasancjusza zajmujące się wychowaniem i edukacją dzieci i młodzieży zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie literackim o Nagrodę ,,Giętkiego Pióra”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

W 2019 roku konkurs będzie skupiał się wokół twórczości Stanisława Wyspiańskiego w 150 rocznicę jego urodzin. Ogłoszenie 3-etapowego konkursu nastąpi w II połowie lutego br. Konkurs zakończy się Galą Finałową pn. ,,Wyspiańskie Mikołajki” w dniu 7 grudnia 2019 r. w Warszawie. Prace będzie oceniać niezależne Jury złożone z pisarzy i przedstawiciela Organizatora konkursu. Najlepszy scenariusz zostanie wykorzystany do wystawienia spektaklu w Teatrze Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie.

Kluczowe prace ze wszystkich etapów konkursu zostaną wydane w specjalnej pamiątkowej publikacji i będą również dostępne na stronie internetowej projektu.

W II połowie lutego 2019 r. na stronie internetowej www.gietkiepioro.parafiada.pl zostanie opublikowany regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy.

29 stycznia 2019

Zaproszenie do udziału w programie Szkoła Dialogu

Szanowni Państwo,

Po raz kolejny zapraszamy szkoły do wzięcia udziału w programie Szkoła Dialogu.

Celem programu Szkoła Dialogu jest poszerzanie wiedzy na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Kierowany jest on do uczniów z mniejszych i średnich miast, którzy samodzielne odkrywają i upamiętniają historię przedwojennej społeczności żydowskiej w swojej miejscowości. Szkoła Dialogu oparta jest na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucze do przełamywania barier.

W ramach programu uczniowie i uczennice uczestniczą w cyklu czterech warsztatów, podczas których przygotowują swój autorski PROJEKT – wycieczkę śladami Żydów ze swojej miejscowości. Warsztaty są bezpłatne i są prowadzone przez doświadczonych trenerów Forum Dialogu, którzy merytorycznie wspierają działania uczniów i przybliżają im kulturę żydowską. Wycieczki przygotowane przez uczniów biorą udział w ogólnopolskim konkursie na najlepszy projekt upamiętniający, a szkoły otrzymują tytuł: SZKOŁY DIALOGU.

Najlepsze, zrealizowane w danym roku kalendarzowym projekty wyróżniane są cennymi nagrodami dla uczniów, szkół i nauczycieli – opiekunów wręczanymi podczas dorocznej Gali Szkoły Dialogu.

Więcej informacji o programie Szkoła Dialogu oraz szczegóły dotyczące rekrutacji otrzymają Państwo pod adresem:

Forum Dialogu
ul. Krakowskie Przedmieście 6
00-325 Warszawa
koordynator programu Szkoła Dialogu: tel. 22 551 50 26
dialog.org.pl