Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

19 kwietnia 2019

Konkurs Fundacji ING Dzieciom

Organizator – Fundacja ING Dzieciom w Wiśle, zaprasza szkoły podstawowe i placówki edukacyjne oraz organizacje pozarządowe pracujące z dziećmi i młodzieżą ze środowisk niezamożnych, do udziału w konkursie w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu.

Nagrodą w konkursie jest udział 50-osobowej grupy uczniów, wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą, w 12-dniowym turnusie edukacyjnym i realizacja własnego programu dydaktyczno-wychowawczego. Koszt turnusu pokrywa Fundacja ING Dzieciom.

Turnusy odbędą się w następujących terminach:
– od 21 października do 1 listopada 2019 r.
– od 4 listopada do 15 listopada 2019 r.
– od 18 listopada do 29 listopada 2019 r.
– od 2 grudnia do 13 grudnia 2019 r.

Wnioski można składać do 7 maja 2019 r. do godz. 12:00, drogą elektroniczną za pośrednictwem formularza na stronie: www.ingdzieciom.pl

Szczegóły dotyczące konkursu na stronie: www.ingdzieciom.pl

15 kwietnia 2019

Ogólnopolski konkurs plastyczny z cyklu „Ja – Ty – My Obywatele Europy”

Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach serdecznie zaprasza do uczestnictwa w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego z cyklu „Ja – Ty – My Obywatele Europy”, który w tym roku przebiega pod hasłem „Barwy Europy”. Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych placówek oświatowych.

Regulamin konkursu w załączeniu.

Załączniki

Regulamin
Data: 2019-04-15, rozmiar: 188 KB
11 kwietnia 2019

I Krajowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Mini-Debiuty”

Organizator konkursu – Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu przy współpracy z Przedszkolem Publicznym nr 25 w Opolu zaprasza przedszkola publiczne oraz niepubliczne do wzięcia udziału w I Krajowym Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Mini- Debiuty”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest stworzenie ambitnych piosenek dla najmłodszych. Konkurs będzie polegał na napisaniu autorskiej, premierowej piosenki, w dowolnym gatunku muzycznym, jej wykonaniu oraz ewentualnej realizacji teledysku. Całe przedsięwzięcie będzie promowane w mediach ogólnopolskich.

Finał konkursu, czyli koncert laureatów, odbędzie się 7 czerwca 2019 r. w Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, podczas którego zwycięzcy, oprócz nagród, otrzymają statuetki „Mini-Karolinki” nawiązujące do słynnej nagrody na KFPP.

Formularze zgłoszeniowe oraz oświadczenia można przesyłać do dnia 29 kwietnia 2019 r.

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia dostępne są pod adresem: muzeumpiosenki.pl

11 kwietnia 2019

Ogólnopolski Konkurs Literacki ,,Popisz się talentem”

Organizator – Wydawnictwo Nowa Era zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu literackiego „Popisz się talentem”.

Celem konkursu jest zachęcenie uczniów do rozwijania pasji literackich, stworzenie im możliwości artystycznej ekspresji i realizacja prawa dzieci do wyrażania siebie poprzez sztukę. Uczestnicy konkursu mają okazję nie tylko do wykazania się talentem językowym i kreatywnością, ale także zyskują szansę na debiut literacki w prawdziwej książce. Teksty trzydziestu laureatów zostaną opublikowane w formie samodzielnego, profesjonalnie zredagowanego i zilustrowanego wydawnictwa.

Konkurs jest inicjatywą niekomercyjną. Udział w nim jest dla wszystkich uczniów darmowy, a przychód ze sprzedaży książki pokonkursowej z utworami laureatów przeznaczony zostanie na cele charytatywne.

Nadesłane teksty oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych (klasy 1-4 oraz 5-8). Termin nadsyłania tekstów upływa 28 kwietnia 2019 r.

Szczegóły dotyczące konkursu na stronie: www.nowaera.pl

10 kwietnia 2019

Lista uczniów dopuszczonych do stopnia wojewódzkiego konkursu „Myśli Jana Pawła II”

Do stopnia wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II” dla uczniów dotychczasowych gimnazjów oraz uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 zostali dopuszczeni następujący uczniowie:

  1. Krzysztof Bruździak
  2. Amelia Furga
  3. Agata Krawisz

Stopień wojewódzki Konkursu będzie miał miejsce 29 kwietnia 2019 r. o godz. 11.00 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim (Olsztyn, Al. Piłsudskiego 7/9, sala 201).

Przewodniczący
Wojewódzkiej Komisji Konkursowej
Ogólnopolskiego Konkursu „Myśli Jana Pawła II”

8 kwietnia 2019

VI edycja konkursów grantowych Fundacji mBanku – mPotęga

Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć po raz szósty wspierają niestandardowe sposoby nauczania matematyki. W programie mPotęga wnioskodawcy mogą ubiegać się o granty w wysokości od 2 do 8 tys. zł

Celem Programu mPotęga jest promocja matematyki wśród dzieci i młodzieży. Program ma także zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki, aby przezwyciężali schematy i rutynę w nauczaniu matematyki oraz zachęcali swoich uczniów do nieszablonowego myślenia i odkrywania fascynującego świata matematyki.

Granty zostaną przyznane w dwóch kategoriach: dla projektów wspierających edukację dzieci w klasach 4-6 szkół podstawowych oraz dla zespołów uczniów z klas 7-8 szkół podstawowych.

Nabór wniosków: do 8 maja br. Więcej informacji oraz formularze wnioskowe dostępne są na stronie www.mPotega.pl

1 kwietnia 2019

I edycja konkursu „Anioł Młodzieży 2019”

Warmińskie Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza do udziału w konkursie „Anioł Młodzieży 2019”. Celem konkursu jest promowanie postaw bezinteresownego zaangażowania oraz  rozwijania talentów i pasji w duchu chrześcijańskim. Konkurs skierowany jest do nauczycieli, katechetów, księży, sióstr zakonnych, animatorów grup młodzieżowych, powyżej 18 roku życia, zamieszkujących teren Archidiecezji Warmińskiej.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora: mlodzi.archwarmia.pl/konkurs

19 marca 2019

I Ogólnopolski Konkurs Literacki ,,Jak Uszczypnie Będzie Znak” im. Anny Szewczyk – Konefał

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Janusza Kusocińskiego w Elblągu jest organizatorem I Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Jak uszczypnie będzie znak” im. Anny Szewczyk-Konefał.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas VII, VIII szkół podstawowych i III gimnazjum. Zadanie polega na napisaniu wiersza lub fragmentu prozy, w których to formach uczniowie opiszą swoje uczucia podczas choroby lub po stracie kogoś bliskiego.

Konkurs trwa od 4.03 do 30.04.2019 r. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie jednej pracy literackiej nigdzie niepublikowanej i nienagrodzonej w terminie do 1.05.2019 r. na adres: Szkoła Podstawowa nr 25 im. J. Kusocińskiego 82-300 Elbląg, ul. Wyżynna 3, z dopiskiem „Konkurs im. Anny Szewczyk-Konefał”, bądź na adres mailowy sp25@elblag.com.pl

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 31.05.2019 r.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie szkoły: zs2elblag.pl

18 marca 2019

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie dla uczniów szkół podstawowych pt.: „Tu powstała Polska – Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku”

Ruszyła V edycja ogólnopolskiego konkursu dla uczniów klas V-VII szkół podstawowych. Tegorocznym hasłem konkursu jest „Tu Powstała Polska – Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe, a partnerem Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce. Zadaniem w konkursie jest przygotowanie i nagranie reportażu filmowego o historii i nowym przebiegu Szlaku Piastowskiego. Szczegóły oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie www.kulturapiastowdladzieci.pl

15 marca 2019

Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Science Movie”

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie jest organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „Science Movie”, który skierowany jest do uczniów klas V-VIII oraz III klas gimnazjalnych.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie filmu prezentującego jedno wybrane doświadczenie fizyczne lub chemiczne (wraz z jego wyjaśnieniem) indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych. Czas trwania filmu – do 3 minut.

Prace należy przesłać do dnia 10 maja 2019 roku na adres: Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek UR w Lublinie, ul. Narutowicza 8, 20-004 Lublin z dopiskiem KONKURS SCIENCE MOVIE 2019.

Laureaci zostaną poinformowani e-mailem o terminie wręczenia nagród – do dnia 24 maja 2019. Informacja o laureatach ukaże się także na stronie organizatora.

Uroczysty finał konkursu odbędzie się w czerwcu 2019 roku.

Informacje na temat Konkursu oraz Regulamin na stronie Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie: www.urszulanki.lublin.eu

15 marca 2019

Laureaci etapu wojewódzkiego konkursu „Papież Słowianin”

Eliminacje wojewódzkie X edycji Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów dotychczasowych gimnazjów miały miejsce w sali Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie dniu w dniu 6 marca 2019 r. Wojewódzka Komisja Konkursowa wyłoniła 3 laureatów:

Lp. Imię i nazwisko Nazwa i adres szkoły
1. Magdalena Antkowicz Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach,
Gródki 30, 13-206 Płośnica
2. Agnieszka Zajdzińska Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach,
Gródki 30, 13-206 Płośnica
3. Dominik Michalski Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gródkach,
Gródki 30, 13-206 Płośnica

W rozdaniu dyplomów laureatom konkursu uczestniczył Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki. Pan Kurator podkreślił szczególną rolę Jana Pawła II, jaką odegrał w kształtowaniu wartości i postaw młodych ludzi jak i całych współczesnych społeczeństw.

28 lutego 2019

III Ogólnopolski Konkurs Piosenek Krzysztofa Klenczona

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Pułtusku we współpracy z Gminą Pułtusk i Miejskim Centrum Kultury i Sztuki w Pułtusku zachęca młodych wykonawców do wzięcia udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Piosenek Krzysztofa Klenczona i innych polskich wykonawców lat 60. I 70. XX w. „W sześciu strunach zaklęta muzyka”.

Przedmiotem konkursu jest prezentacja wokalna twórczości Krzysztofa Klenczona lub innych wykonawców polskich z lat 60. I 70. XX wieku. Celem konkursu jest propagowanie kultury muzycznej wśród dzieci i młodzieży, promocja muzyki lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, wyłonienie utalentowanych młodych artystów oraz rozwijanie talentów estradowych. Uczestnikami konkursu mogą być artyści – amatorzy: soliści i solistki oraz zespoły wokalne, składające się z uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych i ponadpodstawowych.

Konkurs przewiduje kategorie wiekowe:

  1. uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,
  2. uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
  3. uczniowie klas VII, VIII szkoły podstawowej i III gimnazjalnych,
  4. uczniowie szkół ponadpodstawowych.

Termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych oraz nagrań w formie pliku wideo na nośniku cyfrowym: do dnia 10 maja 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat konkursu: www.pultusk.pl