Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

11 marca 2020

Konkurs dla młodych wynalazców i konstruktorów pt. „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”

Organizatorem konkursu jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Celem konkursu jest zachęcenie dzieci do tworzenia projektów wynalazków lub innych rozwiązań technicznych, jak również gier planszowych lub komputerowych nawiązujących do tematyki wynalazczości. Konkurs kierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych na terenie RP oraz polonijnych placówek edukacyjnych za granica.

Regulamin konkursu – w załączeniu.

Załączniki

10 marca 2020

„Integracja malowana dźwiękiem” – XIII Festiwal Piosenki w Bochni

Szanowni Państwo dyrektorzy,

Informujemy, że rozpoczyna się nabór zgłoszeń do udziału w XIII Festiwalu Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem”. Organizatorem Festiwalu jest Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni oraz Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kropla Dobroci”.

Wszelkie informacje na temat festiwalu, regulamin oraz kartę uczestnictwa znajdziecie Państwo na stronie: www.festiwal.bochnia.pl

6 marca 2020

XV edycja ogólnopolskiego konkursu Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości

Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału
w XV edycji ogólnopolskiego konkursu Najlepsze Zajęcia z Przedsiębiorczości.

Głównym celem konkursu jest promowanie idei przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadpodstawowych oraz zachęcenie ich do pogłębiania wiedzy w zakresie ekonomii, a przede wszystkim zdobywania umiejętności zastosowania jej w praktyce.

Więcej informacji, w tym regulamin konkursu, można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: najlepsze-zajecia.pl.

18 lutego 2020

Eksperyment Łańcuchowy

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zaprasza do VIII edycji Eksperymentu Łańcuchowego. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie lancuch.if.uj.edu.pl

17 lutego 2020

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie zaprasza uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich do udziału w X Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz”.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego oraz popularyzowanie wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 roku życia.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej w formacie A-3 na temat zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanym z obecnością w gospodarstwie rolnym zwierząt gospodarskich.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej www.krus.gov.pl

3 lutego 2020

Konkurs Drzewo Franciszka 2020

Fundacja Zakłady Kórnickie zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas 4-8 do udziału w konkursie Drzewo Franciszka 2020.

Celem konkursu Drzewo Franciszka 2020 jest podjęcie przez zespoły młodzieżowe szkolnych inicjatyw na rzecz środowiska (programów edukacyjnych, audycji radiowych, serii artykułów prasowych w mediach lokalnych, akcji współdziałania z władzami lokalnymi, festynów edukacyjnych, szkolnych programów badawczych, działań terenowych, akcji ekologicznych itp.) w dowolnie wybranej przez grupę formie, podzielonych według następujących obszarów zainteresowania:

a) ochrona i kształtowanie zasobów wodnych,
b) ochrona ekosystemów i krajobrazów,
c) przeciwdziałanie szkodliwym emisjom do atmosfery,
d) ochrona różnorodności biologicznej,
e) problemy terenów zurbanizowanych.

Termin nadsyłania kart zgłoszenia do udziału w konkursie upływa z dniem do 6 marca 2020 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie: fzk.pl