Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

12 października 2018

IX edycja Konkursu Wiedzy o Podatkach

Warmińsko-Mazurski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych w Olsztynie zaprasza uczniów szkół średnich z terenu województwa warmińsko-mazurskiego do udziału w IX edycji Konkursu Wiedzy
o Podatkach.

Celem Konkursu jest budzenie i rozwijanie wśród uczniów zainteresowań problematyką zagadnień podatkowych, popularyzacja zawodu doradcy podatkowego, upowszechnianie wśród młodzieży zasad korzystania z prawa podatkowego oraz upowszechnianie wśród młodzieży wiedzy o zagrożeniach karnych wynikających z wykonywania czynności doradztwa podatkowego przez osoby nieuprawnione.

Konkurs ma zasięg wojewódzki i jest dwustopniowy: etap I – szkolny, etap II – wojewódzki.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej Organizatora: www.warminsko-mazurski.kidp.pl (zakładka konkurs).

25 września 2018

VIII edycja konkursu plastycznego „W harmonii z przyrodą”

Informujemy, że Wdecki Park Krajobrazowy organizuje VIII edycję ogólnopolskiego konkursu plastycznego pt. „W harmonii z przyrodą”.

Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży wszystkich typów szkół. Jego celem jest m. in. zachęcenie dzieci i młodzieży do ochrony środowiska i zwrócenia uwagi na otaczająca przyrodę, rozwijanie kreatywności i zainteresowań twórczych, których inspiracją jest przyroda.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin, dostępne są na stronie internetowej www.wpk.org.pl w zakładce: aktualności.

24 września 2018

XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm?”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół

Komitet Główny Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej w r. szk. 2018/19 organizuje XXXII Olimpiadę Wiedzy Ekonomicznej „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm?”. Olimpiada została objęta honorowym patronatem Prezesa NBP prof. dr hab. Adama Glapińskiego.

Zawody poszczególnych stopni Olimpiady, w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej zaplanowano w następujących terminach:

Zawody I stopnia (szkolne) – 7 listopada 2018 r.

Zawody II stopnia (okręgowe) – 11 stycznia 2019 r.

Zawody III stopnia (centralne) – 6 i 7 kwietnia 2019 r.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest organizowana przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne od 1987 r. Jest to zadanie zlecone przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Komitetowi Głównemu Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej przewodniczy prof. Stanisław Owsiak.
Celem Olimpiady jest edukacja ekonomiczna młodzieży, umacnianie wiedzy o współczesnej gospodarce oraz wspieranie rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych. Przyjęta formuła Olimpiady ma na celu zarówno sprawdzenie zdobytej wiedzy ekonomicznej, jak i sprzyjanie rozwojowi samodzielnego myślenia. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych/ ponadgimnazjalnych.

Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Wszelkie informacje nt. olimpiady znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.owe.pte.pl

19 września 2018

Olimpiada Wiedzy Technicznej oraz Konkurs „Młody Innowator” – XII edycja

Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie „Młody Innowator” oraz „Olimpiadzie Wiedzy Technicznej”.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (liceów i techników). Hasło konkursu brzmi „Mam pomysł na innowacyjne rozwiązanie”. Więcej informacji o konkursie Młody Innowator, w tym Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy: enot.pl
Plakat Konkursu – zob. załącznik.

Celem Olimpiady Wiedzy Technicznej jest budzenie i rozwijanie zainteresowań techniką, podnoszenie kultury technicznej, stymulowanie aktywności poznawczej uzdolnionej młodzieży. Olimpiada rozgrywana jest w dwóch grupach: mechaniczno-budowalnej oraz elektryczno-elektronicznej.
Więcej informacji – zob. plakat Olimpiady.

Kontakt:
Naczelna Organizacja Techniczna
Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
00-043 Warszawa, ul. Czackiego 3/5
Tel. 22 336 12 51
E-mail: sekretariat@not.org.pl
www.enot.pl

Załączniki

Informacja o Konkursie Młody Innowator
Data: 2018-09-19, rozmiar: 208 KB
Plakat Olimpiada Wiedzy Technicznej
Data: 2018-09-19, rozmiar: 223 KB