Kategoria: Konkursy, olimpiady, turnieje

12 grudnia 2018

Konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”

Główny Inspektorat Sanitarny w Warszawie i Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców organizują w roku szkolnym 2018/2019 VIII edycję ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj formę!”.

Głównym celem konkursu jest zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży, w szczególności poprzez pogłębianie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka.

Adresaci konkursu to uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniowie klas III gimnazjów.

Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest prawidłowe zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego.

Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem modułu rejestracji dostępnego w ramach Internetowego Systemu Konkursowego na stronie internetowej Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” (podstrona konkurs.trzymajforme.pl) w terminie do 14 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej: konkurs.trzymajforme.pl

10 grudnia 2018

Ogólnopolski konkurs na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
oraz Nauczyciele

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Łambinowicach – Opolu zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”.

Konkurs adresowany jest do nauczycieli i uczniów wszystkich typów szkół. Jego ideą jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Projekty muszą dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go wieku.

Projekty wraz z oświadczeniem i wypełnionym formularzem zgłoszenia z dopiskiem „Konkurs na projekt historyczny” należy nadsyłać do 1 kwietnia 2019 r. na adres Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie internetowej muzeum: www.cmjw.pl

30 listopada 2018

Konkurs Ekologia w moim domu

Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego w Lublinie już po raz dwunasty organizuje Ogólnopolski Konkurs „Ekologia w moim domu”.

Ideą konkursu jest refleksja nad znaczeniem codziennego wysiłku na rzecz ochrony środowiska w każdym domu. Warunkiem udziału w konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej zwyczajów ekologicznych panujących w domu ucznia. Uczestnicy konkursu mogą przygotować prace w jednej z dwóch kategorii: plastycznej lub multimedialnej.

Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia jest dostępny na stronie internetowej: sp1.lublin.eu

28 listopada 2018

Ogólnopolski turniej wiedzy o finansach i ekonomii „Sukces Na Bank”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
oraz Nauczyciele 

Fundacja BIT MASTERS zaprasza do udziału w ogólnopolskim turnieju wiedzy o finansach i ekonomii „Sukces Na Bank”. Turniej skierowany dla szkół ponadgimnazjalnych jest realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Projekt ten objęła swoim patronatem honorowym Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

Wszystkie niezbędne informacje na temat konkursu, regulamin i materiały edukacyjne dostępne są na stronie: www.sukcesnabank.pl.

28 listopada 2018

Turniej Debat Historycznych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół i Placówek
oraz Nauczyciele 

Delegatura IPN w Olsztynie zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w IV. Edycji Turnieju Debat Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, który w województwie warmińsko-mazurskim realizowany jest we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej oraz Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

TDH jest systemowym projektem, wykorzystującym debatę oksfordzką w edukacji historycznej. Uczniowie poznają zasady debat, uczestniczą w szkoleniu przygotowawczym, a następnie biorą udział w turnieju regionalnym. Zwycięzcy z całej Polski spotykają się w turnieju finałowym w Warszawie. Wszystkie informacje o projekcie dostępne są na stronie: www.pamiec.pl/debaty.

Zainteresowane szkoły z województwa warmińsko-mazurskiego prosimy o zgłaszanie drużyn do 21 grudnia 2018 r. Kontakt do koordynatora regionalnego: Dawid Zagził, tel. 89 521-48-14, dawid.zagzil@ipn.gov.pl. Uwaga! Liczba zespołów jest ograniczona.

28 listopada 2018

XXVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 pt. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”

Informuję, że w dniach 19-20 czerwca 2019 r. w Wyszkowie odbędzie się XXVI Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70 pt. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce” popularyzujący polską twórczość słowno-muzyczną lat 60 i 70 XX w. W festiwalu mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

Szczegóły oraz regulamin dostępne są pod adresem: klub2012.com.pl

20 listopada 2018

Zmiana terminów III edycji Olimpiady Statystycznej

Wydział Edukacji i Promocji Głównego Urzędu Statystycznego informuje, że został zmieniony termin zawodów centralnych III edycji Olimpiady Statystycznej.

Trzecia edycja Olimpiady Statystycznej będzie odbywać się zgodnie z następującym harmonogramem:

  • Zawody szkolne (I stopień) – 4 grudnia 2018 r.
  • Zawody okręgowe (II stopień) – 9 stycznia 2019 r.
  • Zawody centralne (III stopnia):
    • Etap pierwszy – 27 lutego 2019 r.
    • Etap drugi – 13 marca 2019 r.
15 listopada 2018

Ogólnopolski turniej wiedzy o finansach i ekonomii „Sukces na bank”

„Sukces na bank” to ogólnopolski turniej wiedzy o finansach i ekonomii skierowany dla szkół średnich – liceów i techników. Organizatorzy zapraszają do udziału pięcioosobowe reprezentacje szkolne, pod nadzorem i opieką nauczyciela.

W każdej drużynie powinno znaleźć się co najmniej dwóch uczniów i dwie uczennice.

„Sukces na bank” rozpocznie się od etapu online, rozgrywanego za pomocą aplikacji na stronie internetowej. W ten sposób rozegrane zostaną eliminacje, które wyłonią 200 najlepszych drużyn. Będą one rywalizować w finałach regionalnych, które odbędą się w czterech miastach w Polsce (w każdym z nich rywalizować będzie 50 drużyn). Każdy z finałów regionalnych wyłoni 4 najlepsze drużyny (łącznie 16 reprezentacji), które wejdą do najważniejszego i ostatniego etapu projektu, rozgrywanego w formie teleturnieju emitowanego na antenie Telewizji Polskiej.

Szczegółowe informacje: sukcesnabank.pl

8 listopada 2018

III Powiatowy Konkurs „Błyskotliwa Szkoła”

Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Marii Zientary-Malewskiej w Olsztynie zaprasza szkoły z powiatu olsztyńskiego do udziału w III Powiatowym Konkursie „Błyskotliwa Szkoła”.

Szczegółowe informacje o konkursie wraz z regulaminem dostępne są na stronie internetowej Organizatora: sp30.olsztyn.pl (zakładka: Błyskotliwa Szkoła).

5 listopada 2018

Konkurs „Gaz Ziemny – Pewnie i Bezpiecznie”

Polska Spółka Gazownictwa zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w ogólnopolskim konkursie „GAZ ZIEMNY – PEWNIE I BEZPIECZNIE” organizowanego w ramach  kampanii edukacyjno-informacyjnej.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: gazpewnieibezpiecznie.pl

5 listopada 2018

VI edycja programu edukacyjnego „Porcja Pozytywnej Energii”

CRISPY NATURAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, z siedzibą w Kaliszu zaprasza uczniów przedszkoli i szkól podstawowych klas 1-6 do udziału w programie edukacyjnym „Porcja Pozytywnej Energii”.

W VI edycji przewidziane są aż 3 konkursy, będące częścią programu. Zadaniem dzieci będzie wykonanie prac na temat otyłości, otaczającej nas technologii i aktywności fizycznej, w jednej z trzech technik: film, wydarzenie społeczne, wydarzenie typu land art.

Szczegółowe informacje o programie znajdują się na stronie: porcjapozytywnejenergii.pl

31 października 2018

Konkurs plastyczny „Policja za 100 lat”

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-IV szkół podstawowych. Wybrane prace plastyczne trafią do „kapsuły czasu” przygotowanej dla przyszłych pokoleń, Muzeum Policji oraz na gadżety promujące obchodzony w roku 2019 jubileusz 100-lecia Policji.

Ogłoszenie konkursu – w połowie stycznia 2019 r.

Kontakt:
asp. Marta Kacprzyńska (Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, tel. 89 522 54 30).