Kategoria: TIK w edukacji

9 września 2020

Projekt „Uczymy, jak uczyć: Enter”

Od 1 września 2020 r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” będzie realizować w województwie warmińsko-mazurskim projekt o nazwie „Uczymy, jak uczyć: Enter”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020, którego operatorem jest Fundacja Orange. Projekt skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych […]

9 września 2020

Projekt „Lekcja: Enter” w województwie warmińsko-mazurskim

Przypominamy, że Potest Sp. z o.o. została wyłoniona do realizacji projektu grantowego TIK?TAK! na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w ramach projektu „Lekcja:Enter” realizowanego przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych. „Lekcja:Enter” jest elementem całościowej strategii prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, której celem jest umożliwienie nauczycielom wprowadzenia narzędzi cyfrowych […]

13 stycznia 2020

Zintegrowana Platforma Edukacyjna dostępna dla nauczycieli

Od września 2019 nauczyciele mają możliwość dostępu do Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej. Do pracy z uczniami zostaje udostępnionych na platformie MEN epodreczniki.pl około 30 tys. e-materiałów edukacyjnych. W ten sposób wszystkie e-podręczniki i inne e-zasoby edukacyjne, powstałe w ramach wcześniejszych projektów unijnych, przeniesiono na zintegrowaną platformę edukacyjną epodreczniki.pl. Platforma umożliwia udostępnianie, ale także tworzenie e-zasobów. Zintegrowana Platforma […]

5 grudnia 2019

Godzina Kodowania

W dniach od 9 do 15 grudnia 2019 r. trwać będzie kolejny Tydzień Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week – CSEdWeek). Najpopularniejszą inicjatywą w ramach CSEdWeek jest Godzina Kodowania, która jest zarazem jedną z największych inicjatyw edukacyjnych na świecie. Hasło na ten rok brzmi: „Każdy uczeń powinien mieć możliwość nauki informatyki”. Organizatorzy zachęcają szkoły do aktywnego włączenia się w […]

17 września 2019

Szukamy Supernauczycieli – OSEhero, bohaterów nowych technologii w szkole

OSEhero to projekt, który ma na celu wspieranie oraz promocję aktywnych nauczycieli, a także rozwój nauczania z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Osehero jako element programu OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) jest realizowany przez NASK Państwowy Instytut Badawczy – ośrodek działający na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych. OSEhero zainicjowali pedagodzy, entuzjaści, dla których szkoła jest miejscem budowania wiedzy i współdziałania uczniów. NASK jest […]