Kategoria: Projekty edukacyjne

13 maja 2022

Edukacja przez brydża w szkole

Sport Wszystkich Dzieci
nabór do organizacji zajęć oraz zawodów dla dzieci i młodzieży

 

Polski Związek Brydża Sportowego ogłasza nabór do kolejnej edycji Programu „Edukacja przez brydża w szkole – upowszechnianie rozwoju sportowego dzieci i młodzieży” dofinansowywanego w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” finansowanego przez Ministerstwo Sportu.

Ogólnopolski Program „Edukacja przez brydża w szkole” jest realizowany przez PZBS. Ma zasięg ogólnopolski i jest kierowany do szkół podstawowych wszystkich województw.

Sposób rekrutacji uzależniony będzie od liczby szkół podstawowych, które zgłoszą się do programu. W przypadku większej ilości niż liczba szkół, które będzie można objąć programem, kryteria wyboru stanowić będą:

 • przewidywana liczba uczestników;
 • lokalizacja ośrodków – pierwszeństwo szkół w małych miejscowościach z odpowiednią infrastrukturą;
 • stopień zaangażowania szkoły w projekt.

Pierwszeństwo w naborze będą miały szkoły, które uczestniczyły w Programie „Edukacja przez brydża w szkole” w latach 2018 i 2019 i 2021

Celem zadania jest nauka brydża w szkołach, które uczestniczyły w Programie „Edukacja przez brydża w szkole” w latach 2018 i 2019 i 2021 oraz wprowadzenie nauki brydża do kolejnych szkół podstawowych w całym kraju (łącznie 40-60 szkół) oraz wyselekcjonowanie spośród uczestników uczniów utalentowanych, których obejmiemy dalszym szkoleniem w klubach i sekcjach brydżowych.

Cele szczegółowe:

 • Opanowanie podstawowych elementów brydża – ekonomia brania lew, podstawy zapisu brydżowego oraz podstaw bilansu brydżowego.
 • Przygotowanie uczestników do rywalizacji z rówieśnikami podczas zawodów brydżowych różnych szczebli.
 • Stworzenie minimum jednego teamu, który będzie reprezentował dany ośrodek w ogólnopolskim turnieju zamykającym program „Edukacja przez brydża w szkole”
 • Wyselekcjonowanie grupy 60-80 najlepszych uczniów do dalszego programu intensywnego szkolenia.
 • Wdrożenie zasad „fair play”

Wnioski mogą składać licencjonowani Instruktorzy PZBS z opłaconą aktualną składką członkowską. Warunkiem uczestnictwa w programie jest podpisanie umowy ze Szkołą Podstawową, w której program będzie realizowany.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 23 maja 2022 r. na podstawie uzupełnionego i podpisanego wniosku, przesłanego na adres e-mail: tomasz.kierepka@pzbs.pl – wzór wniosku dla organizatorów zajęć: .XLSX

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Głównym Koordynatorem PZBS programu SWD Tomaszem Kierepką – adres email: tomasz.kierepka@pzbs.pl, tel. +48 501 308 999

Załączniki

wzór wniosku
Data: 2022-05-13, rozmiar: 13 KB
12 marca 2021

Projekt Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Celem uruchomionego projektu pt. SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO jest tworzenie wspólnoty szkół, dla których ważne jest zachowanie równowagi między światem cyfrowym i światem rzeczywistym.

Projekt pozwoli szkołom:

 1. Podnieść bezpieczeństwo i higienę cyfrową swoich uczniów.
 2. Realizować tematyczne diagnozy szkolne.
 3. Budować szkolną profilaktykę e-uzależnień.
 4. Tworzyć szkolne zasady korzystania ze smartfonów.
 5. Wpływać na rozwój inspirującej przestrzeni edukacyjnej.
 6. Realizować społecznie odpowiedzialne projekty.
 7. Tworzyć kreatywne życie offline i dbać o realne więzi.
 8. Dzielić się z innymi szkołami i tworzyć wspólnotę szkół.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Więcej informacji o realizowanym projekcie: dbamomojzasieg.pl/soc/

27 września 2017

AUTOCHODZIK „Gotowi do drogi”

Fundacja CREDU zaprasza dzieci w wieku 5-8 lat, nauczycieli i rodziców do udziału w bezpłatnym Programie Edukacji Komunikacyjnej AUTOCHODZIK „Gotowi do drogi”.

Głównym celem programu jest przygotowanie dzieci do samodzielności w ruchu drogowym.

PROGRAM składa się z 4 tematów: PIESZY, ODBLASKI, PASAŻER, ROWERZYSTA.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej organizatora pod adresem: autochodzik.pl

3 marca 2017

Ogólnopolski Projekt „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”

Od grudnia 2015 r. Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” realizuje – na zlecenie i we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej – ogólnopolski Projekt „Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa”. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie cyfrowym w szkole wśród uczniów i rodziców.

Szczegółowe informacje nt. projektu dostępne są na stronie internetowej pod adresem: cyfrowobezpieczni.pl.

Szkoły zainteresowane udziałem w projekcie mogą zgłosić swój akces na portalu: cyfrowobezpieczni.pl

Załączniki