Kategoria: Ważne informacje dla nauczycieli

21 maja 2020

Ogólnopolski Konkurs o Nagrodę Giętkiego Pióra

…aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa…
Juliusz Słowacki, Beniowski

W związku z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II, w ramach upowszechniania Jego twórczości, Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza organizuje piąty ogólnopolski konkurs literacki o Nagrodę Giętkiego Pióra dla młodzieży w wieku 13 – 18 lat.

Konkurs odbywa się w trzech etapach kończących się Galą Finałową pod nazwą Mikołajki z Karolem, która odbędzie się 5 grudnia 2020 r. w Warszawie.

I etap – napisanie eseju (1000 słów) na podstawie fragmentu Pieśni o Bogu Ukrytym. Termin: 24 czerwca 2020 r.

II etap – napisanie noweli (max. 4 strony A-4) na podstawie poematu pt.: Kamieniołom. Termin: 29 września 2020 r.

III etap – opracowanie scenariusza 1-aktowego spektaklu teatralnego na podstawie własnej noweli z poprzedniego etapu (max. 20 stron A-4, łącznie z didascaliami i przypisami). Termin: 6 listopada 2020 r.

Najlepszy scenariusz zostanie wykorzystany do wystawienia spektaklu w Teatrze Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie.

Prace będą oceniane przez niezależne Jury powołane przez Organizatora konkursu. Laureaci konkursu otrzymają statuetki Złotego/Srebrnego/Brązowego Giętkiego Pióra oraz nagrody rzeczowe. Organizatorzy przewidzieli także dyplomy i nagrody dla nauczycieli/opiekunów finalistów konkursu.

Najlepsze prace zostaną opublikowane.

www.gietkiepioro.parafiada.pl/Wojtyla

13 maja 2020

e-Konferencja nt. INNOWACJE – KOMPETENCJE KLUCZOWE – RYNEK PRACY

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza nauczycieli, kadrę zarządzającą, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych zaangażowanych w działanie lub zainteresowanych utworzeniem szkół ćwiczeń do udziału w drugiej ogólnopolskiej e-Konferencji z cyklu „Szkoły ćwiczeń w działaniu” na temat INNOWACJE – KOMPETENCJE KLUCZOWE – RYNEK PRACY.

Głównym celem konferencji jest merytoryczne wsparcie osób zaangażowanych w doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli szkół ćwiczeń i innych osób zainteresowanych tematyką wystąpień. Prelegenci – doświadczeni nauczyciele i szkoleniowcy – przedstawią innowacyjne rozwiązania dydaktyczne służące rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów w zakresie edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej i informatycznej z uwzględnieniem aktualnych wyzwań w oświacie.

Konferencja odbędzie się w formie elektronicznej na platformie e-learningowej ORE.

Termin: 19 -22 maja 2020 r.
Zgłoszenia: do 18 maja 2020 r., godz. 12.00.

Szczegóły, zapisy oraz program konferencji dostępne są na stronie szkolenia.ore.edu.pl

www.ore.edu.pl

szkolenia.ore.edu.pl

10 marca 2020

Technik pojazdów samochodowych – wykorzystanie elementów modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu opracowanego przez Polską Izbę Motoryzacji

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kształcących w zawodzie technik pojazdów samochodowych,

Polska Izba Motoryzacji zwraca się do Państwa z prośbą o wypełnienie dołączonego formularza dotyczącego wykorzystania przez szkołę elementów modelowego programu realizacji praktycznej nauki zawodu w branży motoryzacyjnej w zawodzie technik pojazdów samochodowych.

Formularz dotyczy opinii o przesłanych do Państwa w drugim półroczu modelowych programów praktycznej nauki zawodu dla zawodów branży motoryzacyjnej. Sugestie i opinie wraz z wypełnionym formularzem proszę przesłać pod adres sekretariat@pim.pl w terminie do 30 marca 2020 r.

Załączniki

5 marca 2020

XX Ogólnopolski Konkurs Papieski – Od narodzin do świętości – obraz z życia św. Jana Pawła II

Komenda Główna OHP zaprasza do udziału w XX Ogólnopolskim Konkursie Papieskim, pt.: Od narodzin do świętości – obraz z życia św. Jana Pawła II, którego głównym celem jest uczczenie 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka, propagowanie wartości chrześcijańskich oraz wartości uniwersalnych wynikających z Jego nauczania.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczestników Ochotniczych Hufców Pracy w każdym wieku oraz młodzież szkolną. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej lub fotograficznej.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody podczas finałowej gali, która odbędzie się 12 maja 2020 r. w Wadowicach.

Termin nadsyłania prac – do 15 kwietnia 2020 r.

Informacje na temat konkursu oraz regulamin są dostępne na stronach internetowych:

www.ohp.pl oraz www.malopolska.ohp.pl

19 lutego 2020

Indywidualne Zawody Strzeleckie

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie oraz Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Olsztynie zapraszają do udziału w Indywidualnych Zawodach Strzeleckich, które odbędą się na strzelnicy LOK w Lesie Miejskim.

29 lutego 2020 r. godz. 10.00.

Zawody zostaną rozegrane w dwóch konkurencjach strzeleckich: strzelanie z pistoletu oraz strzelanie z karabinka.

Szczegółowe informacje na załączonych plakatach.

Załączniki

Plakat_A3_Strzelnica2020
Data: 2020-02-19, rozmiar: 8 MB
Plakat i regulamin zawodów
Data: 2020-02-19, rozmiar: 617 KB
18 lutego 2020

Korzenie totalitaryzmu – szkolenie dla nauczycieli

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie zapraszają nauczycieli do udziału w kolejnym cyklu szkoleń, których tytuł w roku szkolnym 2019/2020, brzmi: Korzenie totalitaryzmu.

Zaplanowano cztery spotkania w miesiącach: luty, marzec, kwiecień, maj.

Pierwsze zajęcia odbędą się 26 lutego 2020 r. w godz. 11.00 – 15.00 w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia.

Link do ogłoszenia na stronie WMODN: wmodn.olsztyn.pl

Zgłoszenia drogą elektroniczną lub telefonicznie:

e-mail: jozwiak@wmodn.olsztyn.pl

tel.: 603 864 878