Kategoria: Ważne informacje dla nauczycieli

21 czerwca 2021

Zanim wydam… Konkurs Narodowego Banku Polskiego

Narodowy Bank Polski zaprasza nauczycieli do udziału w konkursie na najlepszy scenariusz i realizację zajęć edukacyjnych o finansach w przedszkolach i szkołach podstawowych.

Zadanie konkursowe polega na opracowaniu scenariusza, a następnie realizacji zajęć, w oparciu o nagrodzony scenariusz.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:

  • scenariusz dla grupy przedszkolnej 6-latków oraz dla klas I – III szkoły podstawowej,
  • scenariusz lekcji dla klas IV – VI szkoły podstawowej.

Do wygrania są atrakcyjne nagrody pieniężne!

Termin nadsyłania scenariuszy: do 15 października 2021 r.

Ogłoszenie wyników: do 30 listopada 2021 r.

Szczegóły dotyczące konkursu, w tym regulamin oraz formularz zgłoszeniowy, dostępne są na stronie internetowej: www.nbp.pl/edukacja w zakładce Konkursy.

Kontakt:
nauczyciel@nbp.pl
tel. 22 185 45 82

15 czerwca 2021

Europejskie Biuro UNEP – ankieta dla młodzieży w wieku od 13 do 18 lat

Na prośbę Ministerstwa Klimatu i Środowiska zachęcamy młodzież do uzupełnienia ankiety przygotowanej przez Europejskie Biuro UNEP, której celem jest poznanie wiedzy młodych osób z obszaru Europy i Azji Środkowej na temat różnorodności biologicznej, a także oczekiwań dotyczących odbudowy ekosystemów w ich kraju i regionie.

Uzupełnienie ankiety pozwoli organizatorowi na dostosowanie sposobu pracy i uwzględnienie głosu młodego pokolenia w kształtowaniu polityki środowiskowej wpisującej się w strategię UNEP (United Nations Environment Programme). Jest to także ważny element edukacji dla zrównoważonego rozwoju.

Ankieta jest dostępna w języku polskim i będzie aktywna do listopada 2021 r. na stronie internetowej: docs.google.com

27 maja 2021

Zmiana w Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), dokonał zmiany w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa, polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku:

„7. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.”

Pismo Ministra Edukacji i Nauki w przedmiotowej sprawie. Plik do pobrania

20 maja 2021

Ogólnopolski Konkurs Literacki dla młodzieży o Nagrodę Giętkiego Pióra

…aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa…
Juliusz Słowacki, Beniowski

W związku z 100. rocznicą urodzin Stanisława Lema, w ramach upowszechniania Jego twórczości, Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza organizuje 6. Ogólnopolski Konkurs Literacki o Nagrodę Giętkiego Pióra dla młodzieży w wieku 13 – 18 lat.

Konkurs odbywa się w trzech etapach zakończonych Galą Finałową pod nazwą Lemowe marcepanki, która odbędzie się 4 grudnia 2021 r. w Warszawie.

I etap – napisanie eseju (1000 słów) pt.: Świat Lema.
II etap – moja bajka na przykładzie Bajek robotów Stanisława Lema.
III etap – opracowanie scenariusza spektaklu teatralnego na podstawie wybranej postaci lub wątku z Powrotu gwiazd Stanisława Lema.

Najlepszy scenariusz zostanie wykorzystany do wystawienia spektaklu w Teatrze Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie.

Prace będą oceniane przez niezależne Jury powołane przez Organizatora konkursu. Laureaci konkursu otrzymają statuetki Złotego/Srebrnego/Brązowego Giętkiego Pióra oraz nagrody rzeczowe. Organizatorzy przewidzieli także dyplomy i nagrody dla nauczycieli/opiekunów finalistów Konkursu.

Najlepsze prace zostaną wydane w specjalnej pamiątkowej publikacji.

Wszystkie informacje dotyczące zasad organizacji Konkursu dostępne są na stronie internetowej: gietkiepioro.pl

30 kwietnia 2021

Wirtualny spacer po gmachu Ministerstwa Finansów

Szanowni Państwo,

Na prośbę Ministerstwa Finansów przekazujemy informację o wirtualnym spacerze po gmachu Ministerstwa Finansów. Jest to nowe narzędzie przygotowane z myślą o wszystkich osobach, które interesują się historią i architekturą.

Wirtualny spacer może być pomocnym narzędziem dla nauczycieli: historii, języka polskiego, plastyki, historii sztuki, a także wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości.

Zalecamy skorzystanie z przeglądarki Google Chrome bądź Firefox.

Link: www.gov.pl

16 kwietnia 2021

Konkurs: Szlakiem 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej

Stowarzyszenie im. gen. Bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego oraz 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga ps. Szczerbiec organizują konkurs dla uczniów szkół podstawowych oraz klas mundurowych szkół ponadpodstawowych, a także dla dzieci w wieku przedszkolnym pod nazwą: Szlakiem 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.

kontakt: 4w-mbot@o2.pl

W załączeniu: plakat, regulamin, oświadczenie.

Informacje o konkursie są dostępne: www.wojsko-polskie.pl

Załączniki

12 lutego 2021

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych

Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli zaprasza dyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli województwa warmińsko – mazurskiego do uczestnictwa w projekcie pod nazwą: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Projekt realizowany jest na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie.

Szczegółowe informacje: ocen.olsztyn.eu

Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli
ul. Turowskiego 3
10-685 Olsztyn
telefon stacjonarny: 89 534 96 90
telefon mobilny: 538 536 726
e-mail: ocen@ocen.olsztyn.eu