Kategoria: Ważne informacje dla nauczycieli

17 września 2020

Międzynarodowa konferencja „Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wparcia rodziny”

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Ośrodek Rozwoju Edukacji zapraszają do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji online: „Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wparcia rodziny (WWR)”.

Tematem przewodnim pierwszego dnia konferencji będzie prezentacja:

  • polityki i praktyki w zakresie wczesnej edukacji i wsparcia dziecka i rodziny,
  • działań podejmowanych w różnych sektorach i przy dostępnych zasobach,
  • propozycji nowych rozwiązań pozwalających na budowanie zintegrowanego systemu wsparcia.

Drugi dzień konferencji poświęcony będzie dyskusji na temat pokonania barier we wdrażaniu nowego modelu WWR skoncentrowanego na rodzinie oraz wypracowaniu rekomendacji dotyczących dalszych działań w tym zakresie.

Konferencja odbędzie się w dniach 24 i 25 września 2020 roku.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rekrutacja na konferencję odbywa się za pomocą formularza elektronicznego.

  • I dzień konferencji: 24 września 2020 r.
    (rekrutacja otwarta) szkolenia.ore.edu.pl
  • II dzień konferencji: 25 września 2020 r.
    (udział na podstawie imiennych zaproszeń)

Szczegółowe informacje pod adresami stron internetowych:
1.MEN: www.gov.pl
2.ORE: www.ore.edu.pl

21 maja 2020

Ogólnopolski Konkurs o Nagrodę Giętkiego Pióra

…aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa…
Juliusz Słowacki, Beniowski

W związku z 100. rocznicą urodzin św. Jana Pawła II, w ramach upowszechniania Jego twórczości, Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza organizuje piąty ogólnopolski konkurs literacki o Nagrodę Giętkiego Pióra dla młodzieży w wieku 13 – 18 lat.

Konkurs odbywa się w trzech etapach kończących się Galą Finałową pod nazwą Mikołajki z Karolem, która odbędzie się 5 grudnia 2020 r. w Warszawie.

I etap – napisanie eseju (1000 słów) na podstawie fragmentu Pieśni o Bogu Ukrytym. Termin: 24 czerwca 2020 r.

II etap – napisanie noweli (max. 4 strony A-4) na podstawie poematu pt.: Kamieniołom. Termin: 29 września 2020 r.

III etap – opracowanie scenariusza 1-aktowego spektaklu teatralnego na podstawie własnej noweli z poprzedniego etapu (max. 20 stron A-4, łącznie z didascaliami i przypisami). Termin: 6 listopada 2020 r.

Najlepszy scenariusz zostanie wykorzystany do wystawienia spektaklu w Teatrze Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie.

Prace będą oceniane przez niezależne Jury powołane przez Organizatora konkursu. Laureaci konkursu otrzymają statuetki Złotego/Srebrnego/Brązowego Giętkiego Pióra oraz nagrody rzeczowe. Organizatorzy przewidzieli także dyplomy i nagrody dla nauczycieli/opiekunów finalistów konkursu.

Najlepsze prace zostaną opublikowane.

www.gietkiepioro.parafiada.pl/Wojtyla

13 maja 2020

e-Konferencja nt. INNOWACJE – KOMPETENCJE KLUCZOWE – RYNEK PRACY

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza nauczycieli, kadrę zarządzającą, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych, specjalistów placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych zaangażowanych w działanie lub zainteresowanych utworzeniem szkół ćwiczeń do udziału w drugiej ogólnopolskiej e-Konferencji z cyklu „Szkoły ćwiczeń w działaniu” na temat INNOWACJE – KOMPETENCJE KLUCZOWE – RYNEK PRACY.

Głównym celem konferencji jest merytoryczne wsparcie osób zaangażowanych w doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli szkół ćwiczeń i innych osób zainteresowanych tematyką wystąpień. Prelegenci – doświadczeni nauczyciele i szkoleniowcy – przedstawią innowacyjne rozwiązania dydaktyczne służące rozwojowi kompetencji kluczowych uczniów w zakresie edukacji językowej, matematycznej, przyrodniczej i informatycznej z uwzględnieniem aktualnych wyzwań w oświacie.

Konferencja odbędzie się w formie elektronicznej na platformie e-learningowej ORE.

Termin: 19 -22 maja 2020 r.
Zgłoszenia: do 18 maja 2020 r., godz. 12.00.

Szczegóły, zapisy oraz program konferencji dostępne są na stronie szkolenia.ore.edu.pl

www.ore.edu.pl

szkolenia.ore.edu.pl

5 marca 2020

XX Ogólnopolski Konkurs Papieski – Od narodzin do świętości – obraz z życia św. Jana Pawła II

Komenda Główna OHP zaprasza do udziału w XX Ogólnopolskim Konkursie Papieskim, pt.: Od narodzin do świętości – obraz z życia św. Jana Pawła II, którego głównym celem jest uczczenie 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka, propagowanie wartości chrześcijańskich oraz wartości uniwersalnych wynikających z Jego nauczania.

Do udziału w konkursie zapraszamy uczestników Ochotniczych Hufców Pracy w każdym wieku oraz młodzież szkolną. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy plastycznej lub fotograficznej.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody podczas finałowej gali, która odbędzie się 12 maja 2020 r. w Wadowicach.

Termin nadsyłania prac – do 15 kwietnia 2020 r.

Informacje na temat konkursu oraz regulamin są dostępne na stronach internetowych:

www.ohp.pl oraz www.malopolska.ohp.pl

19 lutego 2020

Indywidualne Zawody Strzeleckie

Z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie oraz Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Olsztynie zapraszają do udziału w Indywidualnych Zawodach Strzeleckich, które odbędą się na strzelnicy LOK w Lesie Miejskim.

29 lutego 2020 r. godz. 10.00.

Zawody zostaną rozegrane w dwóch konkurencjach strzeleckich: strzelanie z pistoletu oraz strzelanie z karabinka.

Szczegółowe informacje na załączonych plakatach.

Załączniki

Plakat_A3_Strzelnica2020
Data: 2020-02-19, rozmiar: 8 MB
Plakat i regulamin zawodów
Data: 2020-02-19, rozmiar: 617 KB
18 lutego 2020

Korzenie totalitaryzmu – szkolenie dla nauczycieli

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli oraz Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Olsztynie zapraszają nauczycieli do udziału w kolejnym cyklu szkoleń, których tytuł w roku szkolnym 2019/2020, brzmi: Korzenie totalitaryzmu.

Zaplanowano cztery spotkania w miesiącach: luty, marzec, kwiecień, maj.

Pierwsze zajęcia odbędą się 26 lutego 2020 r. w godz. 11.00 – 15.00 w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17.

Uczestnicy otrzymają certyfikaty i zaświadczenia potwierdzające odbycie szkolenia.

Link do ogłoszenia na stronie WMODN: wmodn.olsztyn.pl

Zgłoszenia drogą elektroniczną lub telefonicznie:

e-mail: jozwiak@wmodn.olsztyn.pl

tel.: 603 864 878