Kategoria: Rekrutacja

10 grudnia 2018

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie – informacja o rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Szanowni Państwo
Rodzice i Uczniowie Szkół Ponadgimnazjalnych

Uprzejmie informujemy o nowej ofercie edukacyjnej realizowanej przez Wyższą Szkołę Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, która została utworzona 31 sierpnia 2018 roku przez Ministra Sprawiedliwości. Decyzją Ministra Nauk i Szkolnictwa Wyższego uczelni nadano uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Penitencjarystyka.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji uczelni zostały zamieszczone na stronie www.wskip.edu.pl.

W przypadku pytań należy kontaktować się z Zespołem ds. organizacji uczelni Służby Więziennej (tel. 22 640 83 88 lub tel. 22 640 82 23).

6 września 2018

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy gimnazjów

województwa warmińsko-mazurskiego

 

 WAP.021.1.11.2018.MP

 

W związku z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca
2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) przekazuję Państwu informację o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.

Sprawę prowadzi: Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 316.

 

WARMIŃSKO-MAZURSKI KURATOR OŚWIATY

Krzysztof Marek Nowacki

 

 

Załączniki

Wolne miejsca po zakończonej rekrutacji
Data: 2018-09-06, rozmiar: 15 KB
31 sierpnia 2018

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych – rekrutacja 2018/2019

Przypominam, że zgodnie z § 2 zarządzenia nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 (…) dyrektorzy szkół: trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia, są zobowiązani do przekazania informacji o liczbie wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji.

W związku z powyższym proszę o przesłanie informacji o wolnych miejscach w Państwa szkołach poprzez wypełnienie formularza elektronicznego (REKRUTACJA), zgodnie z terminarzem zawartym w załączniku nr 1 do  ww. zarządzenia.

Dane te zostaną opublikowane  na stronie internetowej www.ko.olsztyn.pl, w zakładce: Szkoły i placówki / Rekrutacja / Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 316.

 

4 lipca 2018

Zarządzenie nr 4 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2018/2019 do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych – branżowych szkół I stopnia oraz na semestr pierwszy klas pierwszych publicznych szkół policealnych.

Załączniki

Załączniki nr 1-3
Data: 2018-01-31, rozmiar: 2 MB
Zarządzenie
Data: 2018-01-31, rozmiar: 90 KB
2 lipca 2018

Sposób przeliczania na punkty – rekrutacja 2018/2019

Szczegółowy sposób przeliczania na punkty określony został w § 6 i 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018 -2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz.U z 2017 r. poz. 586): (więcej…)

23 kwietnia 2018

Informacja o szkołach

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast
Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin
Dyrektorzy Szkół
województwa warmińsko-mazurskiego

Odnosząc się do § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) przekazuję Państwu informacje dotyczące naboru do szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół policealnych i szkół dla dorosłych) na rok szkolny 2018/2019.

POWIAT BARTOSZYCKI POWIAT LIDZBARSKI
POWIAT BRANIEWSKI POWIAT MRĄGOWSKI
POWIAT DZIAŁDOWSKI POWIAT NIDZICKI
POWIAT ELBLĄSKI POWIAT NOWOMIEJSKI
MIASTO ELBLĄG POWIAT OLECKI
POWIAT EŁCKI POWIAT OLSZTYŃSKI
POWIAT GIŻYCKI MIASTO OLSZTYN
POWIAT GOŁDAPSKI POWIAT OSTRÓDZKI
POWIAT IŁAWSKI POWIAT PISKI
POWIAT KĘTRZYŃSKI POWIAT SZCZYCIEŃSKI
POWIAT WĘGORZEWSKI

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

26 lutego 2018

Zarządzenie nr 15 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty

Załączniki

14 lipca 2017

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018

Szanowni Państwo
Dyrektorzy gimnazjów
województwa warmińsko-mazurskiego

W związku z S 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) przekazuję Państwu informacje o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2017/2018.

Dodatkowe informacje: Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno – Prawny
Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 5232316.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Wolne_miejsca_szkoly_ponadgimnazjalne_W_M_2017
Data: 2017-08-29, rozmiar: 491 KB