Kategoria: Rekrutacja

22 sierpnia 2019

Przekazanie informacji o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych – rekrutacja 2019/2020

Przypominam, że zgodnie z § 2 zarządzenia nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum (…) dyrektorzy szkół: trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia, są zobowiązani do przekazania informacji o liczbie wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji.

W związku z powyższym proszę o przesłanie informacji o wolnych miejscach w Państwa szkołach poprzez wypełnienie formularza elektronicznego:

„REKRUTACJA PO GIMNAZJUM”

zgodnie z terminarzem zawartym w załączniku nr 1 do ww. zarządzenia, tj. do godz. 12.00 w dniu 30 sierpnia 2019 r. (piątek).

Dane te zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ko.olsztyn.pl, w zakładce: Szkoły i placówki / Rekrutacja / Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 316.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

22 sierpnia 2019

Przekazanie informacji o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych – rekrutacja 2019/2020

Przypominam, że zgodnie z § 2 zarządzenia nr 5 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej (…) dyrektorzy szkół: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i branżowych szkół I stopnia, są zobowiązani do przekazania informacji o liczbie wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji.

W związku z powyższym proszę o przesłanie informacji o wolnych miejscach w Państwa szkołach poprzez wypełnienie formularza elektronicznego:

„REKRUTACJA PO SZKOLE PODSTAWOWEJ”

zgodnie z terminarzem zawartym w załączniku nr 1 do ww. zarządzenia, tj. do godz. 12.00 w dniu 30 sierpnia 2019 r. (piątek).

Dane te zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ko.olsztyn.pl, w zakładce: Szkoły i placówki / Rekrutacja / Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 316.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

11 lipca 2019

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo
Dyrektorzy gimnazjów
województwa warmińsko-mazurskiego
Rodzice i Opiekunowie
Absolwentów gimnazjów

W związku z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z 2017 r. poz. 586) przekazuję Państwu informację o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020 – tabela do pobrania.

Powyższe dane będą aktualizowane na bieżąco, w miarę ich podawania przez dyrektorów szkół: trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia.

Sprawę prowadzi: Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 316.

Warmińsko-Mazurski
Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

Załączniki

Wolne miejsca po gimnazjum
Data: 2019-07-19, rozmiar: 64 KB
11 lipca 2019

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół podstawowych
województwa warmińsko-mazurskiego
Rodzice i Opiekunowie
Absolwentów szkół podstawowych

W związku z § 11 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) przekazuję Państwu informację o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 – tabela do pobrania.

Powyższe dane będą aktualizowane na bieżąco, w miarę ich podawania przez dyrektorów szkół: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i branżowych szkół I stopnia.

Sprawę prowadzi: Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 316.

Warmińsko-Mazurski
Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

Załączniki

Wolne miejsca po SP
Data: 2019-07-19, rozmiar: 51 KB
8 lipca 2019

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych – rekrutacja 2019/2020

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadgimnazjalnych
woj. warmińsko-mazurskiego

Przypominam, że zgodnie z § 2 zarządzenia nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum (…) dyrektorzy szkół: trzyletnich liceów ogólnokształcących, czteroletnich techników i branżowych szkół I stopnia, są zobowiązani do przekazania informacji o liczbie wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji.

W związku z powyższym proszę o przesłanie informacji o wolnych miejscach w Państwa szkołach poprzez wypełnienie formularza elektronicznego:

(REKRUTACJA PO GIMNAZJUM)

zgodnie z terminarzem zawartym w załączniku nr 1 do ww. zarządzenia, tj. do godz. 12.00 w dniu 12 lipca 2019 r. (piątek).

Dane te zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ko.olsztyn.pl, w zakładce: Szkoły i placówki / Rekrutacja / Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 316.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

8 lipca 2019

Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadpodstawowych – rekrutacja 2019/2020

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych
woj. warmińsko-mazurskiego

Przypominam, że zgodnie z § 2 zarządzenia nr 5 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej (…) dyrektorzy szkół: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i branżowych szkół I stopnia, są zobowiązani do przekazania informacji o liczbie wolnych miejsc po zakończonej rekrutacji.

W związku z powyższym proszę o przesłanie informacji o wolnych miejscach w Państwa szkołach poprzez wypełnienie formularza elektronicznego:

(REKRUTACJA PO SZKOLE PODSTAWOWEJ)

zgodnie z terminarzem zawartym w załączniku nr 1 do ww. zarządzenia, tj. do godz. 12.00 w dniu 12 lipca 2019 r. (piątek).

Dane te zostaną opublikowane na stronie internetowej www.ko.olsztyn.pl, w zakładce: Szkoły i placówki / Rekrutacja / Informacja o wolnych miejscach w szkołach ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2019/2020.

Dodatkowych informacji w sprawie udziela Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, tel. 89 52 32 316.

Warmińsko-Mazurski
Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

11 kwietnia 2019

Komunikat MEN w sprawie uprawnień finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej w związku z zapytaniami o uprawnienia finalistów i laureatów olimpiad przedmiotowych informuje, że na podstawie art. 44 z ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 1) minister właściwy do spraw oświaty i wychowania ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikat w sprawie wykazu olimpiad przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym, uprawniających odpowiednio do:

  • 1) zwolnienia z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego z danego przedmiotu;
  • 2) przyjmowania laureatów i finalistów tych olimpiad w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe
  1. Komunikat dotyczący zwolnienia z egzaminu ośmioklasisty w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się pod poniższym linkiem: bip.men.gov.pl
  2. Komunikat dotyczący zwolnienia z egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 znajduje się pod poniższym linkiem: bip.men.gov.pl
  3. Komunikat dotyczący przyjmowania w roku szkolnym 2019/2020 w pierwszej kolejności do szkół wymienionych w art. 132 ustawy Prawo oświatowe 2) oraz 20d 3) ustawy o systemie oświaty znajduje się pod poniższym linkiem: bip.men.gov.pl

____________________________

1) j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457
2) szkół nowego systemu oświaty
3) szkół starego systemu oświaty

30 stycznia 2019

Zarządzenie nr 6 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum (…) – więcej w załącznikach.

Załączniki

Zarządzenie nr 6
Data: 2019-01-30, rozmiar: 88 KB
Załączniki nr 1-2 do Zarządzenia nr 6
Data: 2019-01-30, rozmiar: 718 KB
30 stycznia 2019

Zarządzenie nr 5 Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2019 r.

w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, na rok szkolny 2019/2020 dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej (…) – więcej w załącznikach.

Załączniki

Załączniki nr 1-4 do Zarządzenia nr 5
Data: 2019-01-30, rozmiar: 726 KB
Zarządzenie nr 5
Data: 2019-01-30, rozmiar: 107 KB
19 grudnia 2018

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia

 

Zasady zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej
lub branżowej szkoły I stopnia

 

Szanowni Państwo

Organizatorzy zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych,

które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia

gimnazjum, szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia

 

 

W związku z prowadzeniem prac przygotowawczych związanych z rekrutacją do szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych na rok szkolny 2019/2020 oraz koniecznością  podania do publicznej wiadomości (corocznie do końca lutego) wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, szkoły podstawowej lub branżowej szkoły I stopnia, informuję, że opracowany został wzór formularza  – wniosek  o umieszczenie zawodów w wykazie. Zgłoszeń zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych należy zatem dokonywać wyłącznie poprzez wypełniony komputerowo formularz wniosku do 31 stycznia 2019r.

Zgłoszenia przyjęte przed opublikowaniem komunikatu będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach.

 

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, tworząc wykaz zawodów organizowanych przez siebie lub inne podmioty działające na terenie szkoły, ocenia cele/założenia zawodów w zakresie  kształtowania postaw i wychowania w wartościach uniwersalnych. Oznacza to, że dokonanie zgłoszenie nie jest równoznaczne z umieszczeniem wpisanej formy współzawodnictwa w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, sporządzonym przez  Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

 

Wypełniony wg powyższego wzoru wniosek, należy składać w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Olsztynie, Al.Piłsudskiego 7/9, 10-959 Olsztyn – pokój 382 piętro IIIa.

Sprawę prowadzi: Magdalena Piskorska, Wydział Administracyjno-Prawny Kuratorium Oświaty w Olsztynie, email: mpiskorska@ko.olsztyn.pl,  tel. 89 52 32 316.

 

 

 

 

Podstawa prawna:

  1. 20m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1943 ze zm.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1985, poz. 1954, poz. 1010, poz. 2169) w brzmieniu obowiązującym przed 26 stycznia 2017 r. w związku z art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 4 oraz art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)
  2. 148 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)