Kategoria: Komunikaty

10 marca 2020

Materiały informacyjno-edukacyjne do wykorzystania przez szkoły i placówki w działalności wychowawczo-profilaktycznej

Informujemy, że z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej 15 stycznia 2020 r. zostało zawarte Porozumienie o współpracy w tworzeniu spójnej polityki profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży, z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendantem Głównym Policji i Głównym Inspektorem Sanitarnym. W Porozumieniu strony zobowiązały się do wzmocnienia skuteczności współpracy oraz wsparcia szkół i placówek oświatowych w […]

25 lutego 2020

Program Stypendialny Horyzonty

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC (EFC) w partnerstwie z Fundacją Rodziny Staraków rozpoczęła rekrutację do kolejnej edycji programu stypendialnego, adresowanego do uczniów z małych miejscowości, którzy zamierzają kontynuować naukę w najciekawszych liceach i technikach w największych polskich miastach. Program stypendialny Horyzonty ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży oraz kształtowanie ich postaw obywatelskich. […]

24 lutego 2020

Wycieczki zagraniczne – Komunikat GIS – zagrożenie zarażenia koronawirusem

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych przedszkoli, szkół i placówek województwa warmińsko-mazurskiego Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed podróżowaniem nie tylko do Chin, ale również Korei Południowej i Włoch. Te dwa kraje to w tym momencie poza Chinami najbardziej niebezpieczne miejsca na świecie pod względem prawdopodobieństwa zarażenia koronawirusem. Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum – to w […]

17 lutego 2020

Projekt pn. „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”

Informujemy, że w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 pn. Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną, finansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Instytut Badań Edukacyjnych w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym realizuje projekt pn. „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny […]

11 lutego 2020

Wykaz centrów kształcenia zawodowego realizujących zajęcia praktyczne w woj. warmińsko-mazurskim w r. szk. 2019/2020

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Publicznych i Niepublicznych Centrów Kształcenia Zawodowego w woj. warmińsko-mazurskim Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji w zakresie jakich zawodów w Państwa placówkach odbywają się zajęcia praktyczne dla uczniów. Proszę o przekazanie informacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2020 r. do godz. 12.00. Link do ankiety: TUTAJ Warmińsko-Mazurski […]

6 lutego 2020

Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło współpracę z Ministerstwem Zdrowia w celu opracowania modelowych rozwiązań na rzecz poprawy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Nowy model ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży uwzględnia powstanie, docelowo w każdym powiecie, ośrodków opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Ośrodki te będą stanowić I poziom wsparcia dla osób […]

6 lutego 2020

„Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” – II edycja

Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji Finansowej (SKEF) zaprasza szkoły podstawowe, nauczycieli oraz uczniów klas pierwszych do udziału w II edycji projektu z zakresu edukacji finansowej pt.: „Myślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych” współfinansowanego i realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.   Projekt będzie realizowany w latach szkolnych 2020-2022 w oparciu o przygotowane […]

5 lutego 2020

Ogólnopolski projekt badawczo-edukacyjny pn. „Granie na ekranie”

Projekt realizowany jest przez Fundację Dbam o mój z@sięg we współpracy z Fundacją Lotto im. Haliny Konopackiej. Celem projektu jest zdobycie aktualnej wiedzy na temat używania gier cyfrowych przez dzieci i młodzież oraz edukacja w zakresie odpowiedzialnego grania. Badanie trwa do 30 czerwca 2020 roku. Zaproszenie do udziału w projekcie: (pismo Dyrektora Departamentu Podręczników, Programów […]