Kategoria: Komunikaty

17 września 2020

Pomysł na lekcję o przedsiębiorczości – gra planszowa!

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zaprasza szkoły ponadpodstawowe z pięciu województw Polski Wschodniej: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego do zgłaszania się po dodatkowe pakiety materiałów edukacyjnych, wraz z grą „Czas na Start-up!”. Ekonomiczna gra planszowa „Czas na Start-up!” – to przydatna gra edukacyjna, której rozgrywka zmienia uczniów w młodych przedsiębiorców stawiających pierwsze kroki w […]

15 września 2020

Zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2020/2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, działając na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych. Na rok szkolny 2020/2021 przewidziany jest druk podręczników do następujących klas: II – III branżowych szkół I stopnia dla absolwentów gimnazjum, I – II branżowych szkół I stopnia dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej, II […]

14 września 2020

„Twoje dane – Twoja sprawa” – program edukacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli do udziału w XI edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”. Program „Twoje dane – Twoja sprawa” realizowany jest pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka. Jego celem […]

9 września 2020

Projekt „Uczymy, jak uczyć: Enter”

Od 1 września 2020 r. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” będzie realizować w województwie warmińsko-mazurskim projekt o nazwie „Uczymy, jak uczyć: Enter”, finansowany ze środków Unii Europejskiej w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020, którego operatorem jest Fundacja Orange. Projekt skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Jego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych […]

9 września 2020

Projekt „Lekcja: Enter” w województwie warmińsko-mazurskim

Przypominamy, że Potest Sp. z o.o. została wyłoniona do realizacji projektu grantowego TIK?TAK! na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w ramach projektu „Lekcja:Enter” realizowanego przez Fundację Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych. „Lekcja:Enter” jest elementem całościowej strategii prowadzonej w porozumieniu z Ministerstwem Edukacji Narodowej, której celem jest umożliwienie nauczycielom wprowadzenia narzędzi cyfrowych […]

4 września 2020

Międzynarodowy Dzień Mediacji

W roku 2020 Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 15 października. Wojewódzkie Centrum Arbitrażu i Mediacji w Olsztynie, jako jednostka koordynująca proces mediacji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w Międzynarodowym Dniu Mediacji organizuje wideokonferencję dla wszystkich zainteresowanych. Międzynarodowy Dzień Mediacji to bardzo ważne wydarzenie w kalendarzu świąt nietypowych. W ramach obchodów dnia mediacji prowadzone są różne działania […]

4 września 2020

Akcja „Jestem widoczny, jestem bezpieczny” – program on-line

Caritas Diecezji Toruńskiej zaprasza szkoły podstawowe i przedszkola do udziału w akcji „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”, której celem jest edukacja najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Wydarzenie będzie dostępne 22 września o godzinie 10:00 na profilu Caritas Diecezji Toruńskiej w serwisie społecznościowym Facebook. W projekcie uczestniczą przedstawiciele kultury, sportu i rekreacji, służb mundurowych i sanitarnych, Wojewódzki Ośrodek […]

3 września 2020

„Dziecko z cukrzycą” – szkolenie on-line dla pracowników przedszkoli i szkół podstawowych

Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy szkół podstawowych i przedszkoli województwa warmińsko-mazurskiego Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że 26 października 2020 r. w godzinach 10.00 – 14.00 odbędzie się szkolenie on-line pt. „Dziecko z cukrzycą” dla pracowników (w szczególności: nauczyciele, pomoc nauczycieli, wychowawcy świetlic, pracownicy obsługi) przedszkoli i szkół podstawowych z województwa warmińsko-mazurskiego. Organizatorami siódmej edycji szkolenia jest Ministerstwo […]

26 sierpnia 2020

Narodowy Dzień Sportu 2020

Fundacja Zwalcz Nudę zaprasza szkoły i placówki oświatowe do udziału w VIII edycji Narodowego Dnia Sportu organizowanego 19 września 2020 r.   Projekt Narodowy Dzień Sportu to inicjatywa społeczna, której celem jest promowanie aktywności, zdrowego trybu życia, sportu i różnych dyscyplin sportowych szczególnie wśród dzieci i młodzieży.   Więcej informacji dostępnych jest na stronie wydarzenia: […]

21 sierpnia 2020

Platforma wspomagająca pracę szkolnych i wojewódzkich przedmiotowych komisji konkursowych

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego Informuję, że organizacja konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa warmińsko-mazurskiego jest prowadzona z wykorzystaniem strony internetowej www.konkursy.ko.olsztyn.pl – zwanej Platformą. Platforma umożliwia dystrybucję arkuszy konkursowych oraz wgląd do wyników uczestników konkursów. Szkoły zobowiązane są do przestrzegania regulaminu konkursów przedmiotowych, w tym do: zabezpieczenia haseł dostępowych […]