Kategoria: Komunikaty

4 października 2019

Komunikat w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia w sytuacji, w której szkoła organizuje wycieczkę zagraniczną[1] lub wypoczynek za granicą[2] (samodzielnie lub we współpracy z przedsiębiorcami zajmującymi się działalnością turystyczną). […]

4 października 2019

Kampania społeczna „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”

Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. L. Braille’a w Bydgoszczy oraz Stowarzyszenie Visus Supremus zapraszają szkoły do udziału w kampanii społecznej z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!”. Główne cele kampanii to m.in. kształtowanie postaw społecznych opartych na otwartości, tolerancji […]

30 września 2019

IV edycja konkursu na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia „SZKOŁA ZAWODOWA NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI 2019”

Załączniki Informacja o konkursie SZNJ 2019 Data: 2019-09-30, rozmiar: 457 KB Regulamin Konkursu SZNJ 2019 Data: 2019-09-30, rozmiar: 307 KB Pobierz wszystkie pliki

20 września 2019

Praktyczna nauka zawodu organizowana za granicą – informacja przekazywana organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny

Szanowni Państwo Dyrektorzy Publicznych szkół prowadzących kształcenie zawodowe Techników, Branżowych szkół I stopnia, Szkół policealnych Uprzejmie informuję, że od 1 września 2019 r. obowiązuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz.U. z 2019 r. poz. 391), wydane na podstawie art. 120 ust. 4 ustawy z dnia […]

17 września 2019

Szukamy Supernauczycieli – OSEhero, bohaterów nowych technologii w szkole

OSEhero to projekt, który ma na celu wspieranie oraz promocję aktywnych nauczycieli, a także rozwój nauczania z zastosowaniem nowoczesnych technologii. Osehero jako element programu OSE (Ogólnopolska Sieć Edukacyjna) jest realizowany przez NASK Państwowy Instytut Badawczy – ośrodek działający na rzecz rozwoju i bezpieczeństwa sieci teleinformatycznych. OSEhero zainicjowali pedagodzy, entuzjaści, dla których szkoła jest miejscem budowania wiedzy i współdziałania uczniów. NASK jest […]

16 września 2019

Zapotrzebowanie na turnusy dokształcania teoretycznego dla uczniów klas pierwszych Branżowej Szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami w woj. warmińsko-mazurskim w r. szk. 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół branżowych prowadzących kształcenie zawodowe W związku ze zmianami obowiązującymi od 1 września 2019 r. ustawy Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) art. 51 ust. 1: „Kurator oświaty, w imieniu wojewody, wykonuje zadania i kompetencje w zakresie oświaty określone w ustawie i przepisach odrębnych na obszarze województwa, […]

11 września 2019

„Dziecko z cukrzycą” – szkolenie dla wychowawców przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej

Wychowawcy przedszkoli, nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że 9 października 2019 r. w godzinach. 10.00 – 14.00 w sali 52 Warmińsko –Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, al. Piłsudskiego 7/9 odbędzie się bezpłatne szkolenie pt. „Dziecko z cukrzycą” dla wychowawców przedszkoli i nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Organizatorem szkolenia jest Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie oraz […]