Kategoria: Konkursy

18 września 2020

Ekonomia na co dzień – program z zakresu edukacji finansowej i przedsiębiorczości

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości wraz z Narodowym Bankiem Polskim i Fundacją Warszawski Instytut Bankowości zaprasza nauczycieli szkół podstawowych do wzięcia udziału w programie „Ekonomia na co dzień”.

„Ekonomia na co dzień” jest programem z zakresu edukacji finansowej i przedsiębiorczości oraz doradztwa zawodowego, skierowanym do uczniów w wieku 12-15 lat w szkołach podstawowych. Zawiera także zagadnienia z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Uczestnicy otrzymają bezpłatny pakiet dydaktyczny zawierający materiały dla ucznia oraz dla nauczyciela, dostęp do platformy edukacyjnej. Istotnym elementem są bezpłatne warsztaty edukacyjne dla nauczycieli przygotowujące do realizacji programu oraz możliwość stałych konsultacji metodycznych i merytorycznych z koordynatorem programu.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie: ekonomia-na-co-dzien.junior.org.pl

10 września 2020

Ogólnopolski Konkurs Literacki: Dokąd nas prowadzi twórczość polskich Noblistów?

Stowarzyszenie Nauczycieli Polonistów Oddział w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim: Dokąd nas prowadzi twórczość polskich Noblistów?

Celem konkursu jest przybliżenie uczniom sylwetek i twórczości polskich Noblistów w dziedzinie literatury oraz kształtowanie postaw patriotycznych, poczucia dumy z osiągnięć wybitnych Polaków.

Konkurs adresowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu, regulamin, karta zgłoszenia i oświadczenie znajdują się w załączniku poniżej:

Załączniki

Konkurs
Data: 2020-09-10, rozmiar: 695 KB
3 września 2019

Nauczyciel z POWER-em konkurs dla nauczycieli

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji po raz drugi organizuje ogólnopolski konkurs dla nauczycieli pod nazwą Nauczyciel z POWER-em. Konkurs objęty jest patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz honorowym patronatem Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Zainteresowanych odsyłamy do strony internetowej:

http://www.power.frse.org.pl/power/article/nauczyciel/lang:pl

Kontakt:

Pan Dominik Dymowski

tel. 22 46 31 659

e-mail: ddymowski@frse.org.pl

29 września 2017

Konkurs dla nauczycieli pt. „Temat: Europa”

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie pt. „Temat: Europa”. Nad konkursem organizowanym z okazji 60. Rocznicy podpisania Traktatów Rzymskich patronat honorowy objęli Minister Edukacji Narodowej oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Celem konkursu jest opracowanie scenariuszy lekcji poświęconych zagadnieniom, którymi zajmuje się Unia Europejska. Termin nadsyłania scenariuszy mija 15 listopada 2017 r.

Informacje nt. konkursu znajdują się na stronie www.lekcjaeuropejska.pl.

25 września 2017

Olimpiada Wiedzy o Rodzinie

Panie / Panowie Dyrektorzy, Nauczyciele oraz Uczniowie liceów ogólnokształcących i techników,

Informujemy, że Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego (Kierunek kształcenia – Nauki o Rodzinie) organizuje Olimpiadę Wiedzy o Rodzinie. Olimpiada jest współfinansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Adresowana jest do wszystkich uczniów liceów ogólnokształcących i techników. Olimpiada składa się z 3 etapów: eliminacji szkolnych, eliminacji okręgowych, eliminacji centralnych. Terminy eliminacji: szkolnych: 8 XI 2017 r.,  okręgowych: 28 II 2018 r.,  centralnych: 12 IV 2018 r. Organizator przewiduje atrakcyjne nagrody. Szkoły najliczniej reprezentowane otrzymają wyróżnienia. Informacje dla dyrektora – link.

Szczegółowe informacje są umieszczone na stronie www.uwm.edu.pl/owor/

11 września 2017

Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele oraz Uczniowie,

 

Uprzejmie informuję, że Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym ogłosiła II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram wybory”, poświęconego wyborom samorządowym.
W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych (publicznych i niepublicznych).

Celem konkursu jest upowszechnienie wiedzy na temat prawa wyborczego wśród uczniów – w szczególności wyborów samorządowych, propagowanie idei udziału w wyborach oraz świadomego uczestnictwa w procesie wyborczym. Chętni uczniowie mogą zgłaszać się do udziału w konkursie za pośrednictwem dyrektora swojej szkoły do 17 października br.

9 listopada o godzinie 10.00 odbędzie się szkolny etap Konkursu – test wyboru, składający się z 25 pytań.  Zakres tematyczny pytań obejmować będzie działy I i II oraz VII – IX Kodeksu wyborczego – zawierające przepisy wstępne, zapisy o organach wyborczych oraz przepisy dotyczące wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego, wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także przepisy karne. Wyniki etapu szkolnego ogłoszone będą 16 listopada. Uczniowie, zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego, będą pisali pracę na jeden z trzech tematów: „Istota i funkcje samorządu terytorialnego, a system wyborczy (większościowy, czy proporcjonalny)”, „Wybory do organów samorządu terytorialnego w II Rzeczypospolitej” lub „Udział władzy sądowniczej w organizacji i przeprowadzaniu wyborów do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wyborów wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)”. Rozstrzygnięcie drugiego etapu konkursu nastąpi do 15 lutego 2018. W trzecim, ogólnopolskim etapie Konkursu najlepsi uczniowie z całej Polski spotkają się 15 marca 2018 roku w Warszawie z Państwową Komisją Wyborczą i będą odpowiadać na trzy losowo wybrane pytania – podobnie jak w etapie szkolnym przygotowane na podstawie działów I, II oraz VII-IX Kodeksu wyborczego. Najlepsi uczniowie otrzymają nagrody pieniężne – za pierwsze miejsce 1300 złotych, za drugie – 800,  a za trzecie – 600 złotych. Opiekunowie laureatów także dostaną nagrody – 600 złotych. Autorzy najlepszych prac w województwach otrzymają nagrody rzeczowe.

Szczegóły znajdują się w Regulaminie Konkursu. Informacje na temat Konkursu będą systematycznie publikowane  na stronie www.pkw.gov.pl oraz na portalu edukacyjnym www.wybieramwybory.pl . Informacje pojawiać się będą także na profilach Krajowego Biura Wyborczego, Państwowej Komisji Wyborczej i serwisach społecznościowych.

 

13 czerwca 2017

Zaproszenie do udziału w konkursie „Klasyka w klasie. Najlepsza lekcja o muzyce poważnej”

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ogłasza konkurs adresowany do nauczycieli muzyki szkół powszechnych na najlepszą lekcję o muzyce poważnej!

Celem lekcji jest zaznajomienie uczniów z wybranym utworem bądź grupą utworów muzycznych. W trakcie zajęć nauczyciel powinien zaprezentować nagranie utworu, a następnie pracując z uczniami za pomocą wybranych przez siebie metod przeanalizować utwór. W efekcie uczniowie powinni umieć rozpoznać utwór i omówić jego cechy charakterystyczne.

Do zgłaszanej na Konkurs lekcji należy napisać szczegółowy scenariusz, a samą lekcję sfilmować. Szczegóły w regulaminie. Nagrania lekcji wraz ze scenariuszami można nadsyłać do dnia 15 października 2017 r. na adres: edukacja@nifc.pl.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz wzór scenariusza lekcji  do pobrania ze strony: http://pl.chopin.nifc.pl/institute/education/teachers/id/4442

Do wygrania sprzęt grający i publikacje NIFC dla nauczyciela, pianino Yamaha Clavinova dla szkoły.

Więcej informacji: 
Dział Edukacji
22 44 16 259
edukacja@nifc.pl

7 kwietnia 2017

Konkurs „Dwie Ojczyzny”

Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie na najlepszy konspekt 45-minutowej lekcji poświęconej historii polskich dzieci, które podczas II wojny światowej znalazły schronienie w Nowej Zelandii. W ramach konkursu do 1900 szkół w całej Polsce zostaną rozesłane egzemplarze książki „Dwie Ojczyzny”, wydanej przez gdyńskie muzeum.

Zgłoszenia konkursowe należy wysyłać listownie do 14 kwietnia 2017 na adres Muzeum Emigracji w Gdyni, ul. Polska 1, 81 – 339 Gdynia z dopiskiem „Dzieci z Pahiatua”.

Szczegółowe informacje i regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.polska1.pl/pl/dzialania/aktualnosci/konkurs_dla_nauczycieli/