Kategoria: Dyrektorzy szkół

25 kwietnia 2019

Turniej Proobronny z okazji 101 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół województwa warmińsko-mazurskiego

W br. będziemy obchodzili 101. Rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dla uczczenia tego jubileuszu zorganizowany zostanie, wzorem roku 2018, „Turniej proobronny”. Celem tego przedsięwzięcia jest kształtowanie świadomości i postaw patriotycznych młodego pokolenia, upowszechnianie wiedzy historycznej, historii oręża polskiego oraz upowszechnianie sportów obronnych.

Zapraszam Państwa uczniów do udziału w Turnieju, który odbędzie się 8 i 9 listopada br. w Olsztynie.

Więcej informacji w Regulaminie Turnieju – załącznik.

Warmińsko-Mazurski
Wicekurator Oświaty
Wojciech Cybulski

Załączniki

Regulamin Turniej 2019
Data: 2019-04-25, rozmiar: 23 KB
10 kwietnia 2019

Zasady opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo
Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego,
Starostowie,
Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie,
Osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola,
Dyrektorzy publicznych szkół i przedszkoli
z terenu województwa warmińsko-mazurskiego

W związku z obowiązkiem opiniowania arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli, wynikającym z art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 966 ze zm.), proszę Państwa o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad opiniowania arkuszy oraz terminarzem opracowywania, opiniowania i zatwierdzania arkuszy organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli – przedstawionymi poniżej w załącznikach.

Zakres opinii Kuratora Oświaty będzie dotyczył:

  1. Realizacji szkolnych planów nauczania oraz planów nauczania dla poszczególnych klas.
  2. Zatrudnienia nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami.
  3. Przestrzegania zasad obowiązkowego podziału na grupy – zgodnie z odpowiednimi przepisami w tym zakresie.
  4. Zgodności z innymi przepisami prawa oświatowego wpływającymi na organizację pracy szkół i przedszkoli.

Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty
Krzysztof Marek Nowacki

Załączniki

Załącznik nr 2
Data: 2019-04-10, rozmiar: 46 KB
Załącznik nr 1
Data: 2019-04-10, rozmiar: 59 KB
26 marca 2019

Rządowy program „Aktywna tablica” – nabór wniosków w 2019 roku

(więcej…)

Załączniki

18 marca 2019

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie dla uczniów szkół podstawowych pt.: „Tu powstała Polska – Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku”

Ruszyła V edycja ogólnopolskiego konkursu dla uczniów klas V-VII szkół podstawowych. Tegorocznym hasłem konkursu jest „Tu Powstała Polska – Szlak Piastowski. Zacznijmy od początku”. Organizatorem przedsięwzięcia jest Starostwo Powiatowe, a partnerem Klaster Turystyczny Szlak Piastowski w Wielkopolsce. Zadaniem w konkursie jest przygotowanie i nagranie reportażu filmowego o historii i nowym przebiegu Szlaku Piastowskiego. Szczegóły oraz regulamin konkursu znajdują się na stronie www.kulturapiastowdladzieci.pl

18 marca 2019

Warmińsko-Mazurska Komórkomania – zaproszenie dla szkół do zorganizowania akcji informacyjno–edukacyjnej #KOMÓRKOMANIA, połączonej z rejestracją Dawców krwiotwórczych komórek macierzystych

Warmińsko-Mazurska KOMÓRKOMANIA – Fundacja DKMS

Fundacja DKMS zaprasza do udziału w projekcie #KOMÓRKOMANIA skierowanym do wszystkich uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

Celem projektu jest przeprowadzenie akcji edukacyjno‐informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego oraz umożliwienie rejestracji jako potencjalny Dawca szpiku kostnego osobom, które podejmą świadomą decyzję o takiej rejestracji. Inicjatorem akcji rejestracji potencjalnych Dawców jest Fundacja DKMS, której intencją jest uwrażliwienie środowiska szkolnego na potrzeby drugiego człowieka, w tym konkretnym przypadku, każdej osoby dotkniętej nowotworem krwi.

Zaproszenie do projektu wraz ze szczegółami przystąpienia pod adresem: www.dkms.pl/pl/szkola

18 marca 2019

Informacja Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa dotycząca zasad uczestnictwa w „Programie dla szkół”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek,

Dyrektor  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie informuje, że na stronie www.kowr.gov.pl znajdują się informacje na temat zasad uczestnictwa w „Programie dla szkół”. Poniżej pismo w tej sprawie skierowane do dyrektorów szkół podstawowych.

Załączniki

Pismo
Data: 2019-03-18, rozmiar: 648 KB