Kategoria: Dyrektorzy szkół

19 czerwca 2019

Zapotrzebowanie na podręcznik Niko do języka niemieckiego dla niemieckiej mniejszości narodowej

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych prowadzących  nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej,

 

W związku z realizacją zadania dotyczącego finansowania podręczników przeznaczonych dla uczniów deklarujących przynależność do mniejszości narodowej, prosimy o przekazanie informacji dotyczącej zapotrzebowania na podręczniki Niko 1,  Niko 2 oraz Niko 3, przeznaczonych do nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości w klasach I-III szkoły podstawowej dla uczniów deklarujących przynależność do niemieckiej mniejszości narodowej.

Prosimy o wskazanie liczby zamawianych egzemplarzy poszczególnych tytułów podręczników wraz z uzasadnieniem konieczności zakupu dodatkowych egzemplarzy tych podręczników.

W informacji obok zapotrzebowania na ww. podręczniki, proszę o wskazanie liczby uczniów objętych nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej na poziomie danej klasy szkoły podstawowej. Proszę o wskazanie również liczby nauczycieli prowadzących zajęcia języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej wg. załączonej tabeli.

Wypełnione tabele (załącznik do komunikatu) proszę przesłać w formie elektronicznej do dnia 25 czerwca 2019 r. na adres: rileczko@ko.olsztyn.pl

Informacje dotyczące zapotrzebowania na podręczniki NIKO przesyłają tylko szkoły, objęte nauczaniem języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej.

Załącznik:

17 czerwca 2019

Przyznanie tytułów „Zawodowy Pracodawca” oraz „Zawodowy Mistrz” w r. szk. 2018/19

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że 11 czerwca 2019 r. odbyło się posiedzenie Kapituły do rozpatrzenia wniosków o przyznanie wyróżnień w postaci tytułu ”Zawodowy Pracodawca” oraz tytułu „Zawodowy Mistrz”.

Tytuł w kategorii „ZAWODOWY PRACODAWCA” otrzymali pracodawcy, którzy podejmują szczególne działania na rzecz kształcenia zawodowego i wyróżniają się wysoką jakością tych działań.

W załączeniu lista pracodawców, którym przyznano tytuł Zawodowy Pracodawca oraz wykaz wnioskodawców, którzy wystąpili do Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty o przyznanie wyróżnień dla pracodawców.

Szkoły, z inicjatywy których zostały przyznane Tytuły otrzymały wyróżnienia w postaci Tytułu PARTNER PRACODAWCY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.

Tytuł w kategorii „ZAWODOWY MISTRZ” przyznano osobom, które wyróżniają się w swojej pracy wyjątkową postawą jako nauczyciel zawodu:

  1. Pani Halinie Kołtun, Salon Fryzjerski w Braniewie, ul. Kościelna 1 – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Braniewie;
  2. Panu Leszkowi Jastrzębowskiemu, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Dorota” w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 13 – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych w Olsztynie.

Gratulujemy Zwycięzcom. Wręczenie okolicznościowych Statuetek oraz Wyróżnień odbędzie się podczas Uroczystej Gali w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie we wrześniu 2019 r.

O terminie uroczystości pracodawcy i wnioskodawcy zostaną powiadomieni listownie.

Załączniki

Tabela
Data: 2019-06-17, rozmiar: 109 KB
14 czerwca 2019

Wyniki Wojewódzkiego Konkursu „Kreatywna i innowacyjna szkoła” dla szkół prowadzących kształcenie zawodowe

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
Prowadzących Kształcenia Zawodowe

Uprzejmie  informujemy, że Wojewódzki konkurs pn. „Kreatywna i innowacyjna szkoła” został rozstrzygnięty.

Przedstawiamy wyniki konkursu:

I miejsce – Zespół Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie

II miejsce ex aequo –  Zespół Szkół Zawodowych im. Jana Liszewskiego w Braniewie
i Branżowa Szkoła I stopnia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Braniewie

Gratulujemy Zwycięskim Szkołom. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Uroczystej Gali w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie we wrześniu 2019 r. O terminie uroczystości dyrektorzy szkół zostaną powiadomieni listownie.

11 czerwca 2019

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Szkół i centrów kształcenia zawodowego

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej prowadzenia turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników od 1 września 2019 r. (ankietę wypełniają tylko te szkoły/centra kształcenia zawodowego, które powyższe turnusy będą prowadziły od 1 września 2019 r.).

Proszę o wypełnienie ankiety w terminie do dnia 17 czerwca 2019 r.

Link do ankiety: https://forms.gle/u5wf6mkmTiyLSq8QA

Osoba do kontaktu:
Grażyna Dywańska – koordynator ds. kształcenia zawodowego
Wydział Kształcenia Wychowania i Opieki
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
dywanska@ko.olsztyn.pl, tel. 895232533

3 czerwca 2019

Informacja o klasach patronackich

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Techników, Branżowych Szkół I Stopnia, Szkół Policealnych

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie tabeli dotyczącej funkcjonowania w szkołach klas patronackich (tabelę wypełniają tylko te szkoły, w których takie klasy są lub będą tworzone od 1 września 2019 r.).

Proszę o wypełnienie tabeli (formularz poniżej) w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r.

Formularz

Osoba do kontaktu:
Grażyna Dywańska – koordynator ds. kształcenia zawodowego
Wydział Kształcenia Wychowania i Opieki
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
dywanska@ko.olsztyn.pl
tel. 895232533