Kategoria: Regionalny Punkt Informacyjny FRSE

28 maja 2021

EDUinspirator oraz Selfie+ konkursy Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności.

Narodowa Agencja Programu ERASMUS+ i Europejskiego Korpusu Solidarności zaprasza do wzięcia udziału w dwóch  konkursach:  EDUinspirator  pod hasłem „Twój sukces inspiracją dla innych!”  oraz konkurs fotograficzny Selfie+.

 

EDUinspirator skierowany jest do osób zaangażowanych w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych i ma na celu upowszechnianie dobrych praktyk, które będą wsparciem dla osób aktywnie działających w środowisku edukacyjnym oraz promocję rozwoju edukacji w Polsce.

W tym roku można zgłosić się w jednej z poniższych kategorii:

 • EDUinspirator
  • Edukacja szkolna;
  • Szkolnictwo wyższe;
  • Edukacja zawodowa;
  • Edukacja dorosłych;
  • Edukacja pozaformalna młodzieży;
 • Młody EDUinspirator
  • Uczeń
  • Wolontariusz
  • Student

Uczestnicy samodzielnie wybierają kategorię, w której startują, dobierając ją do charakteru swojej działalności. W każdej z kategorii wyłonionych zostanie maksymalnie pięć osób. Otrzymają one nominację do nagrody EDUinspiratora.

Aby wziąć udział w konkursie EDUinspirator, należy zgłosić swoją kandydaturę poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego w systemie http://online.frse.org.pl.

 

Termin zgłoszeń upływa  30 czerwca 2021 r.

Szczegółowe informacje oraz regulamin dotyczący konkursu dostępne są na stronie: www.eduinspiracje.org.pl/eduinspirator-2021/

 

Selfie+ jest konkursem fotograficznym.. Na platformie Selfie można prezentować  działania  projektowe realizowane przy wsparciu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Taka forma konkursu  jest doskonałą okazją dla beneficjentów programów, którzy chcą wymieniać się  doświadczeniami, promować efekty, a także upowszechniać rezultaty.

Wyróżniane w konkursie zdjęcia z realizowanych projektów  mogą być przykładem i  inspiracją dla innych w promocji i rozwoju idei edukacji europejskiej.

Zdjęcia konkursowe można zgłaszać do 31 października 2021r.

Więcej informacji o konkursie można znaleźć: https://selfieplus.frse.org.pl/

2 kwietnia 2021

Erasmus+ roczny budżet na lata 2021-2027 przyjęty przez Komisję Europejską

Erasmus+: ponad 28 miliardów euro na wsparcie mobilności i edukacji dla wszystkich w Unii Europejskiej i poza nią.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności wydała komunikat, w którym Komisja Europejska dnia 25 marca przyjęła pierwszy roczny program prac programu Erasmus+ na lata 2021-2027.

Nowy, odnowiony program, dysponujący budżetem w wysokości 26,2 mld euro (w porównaniu z 14,7 mld euro na lata 2014-2020), uzupełniony o około 2,2 mld euro z instrumentów zewnętrznych UE, sfinansuje mobilność edukacyjną i projekty współpracy transgranicznej dla 10 mln Europejczyków w każdym wieku i ze wszystkich środowisk.

Program będzie dążył do jeszcze większego włączenia społecznego oraz do wspierania ekologicznych i cyfrowych przemian, zgodnie z założeniami Europejskiego Obszaru Edukacji. Program Erasmus+ będzie również wspierał stabilność systemów kształcenia i szkolenia w obliczu pandemii.

Komunikat Komisji Europejskiej znajduje się na stronie internetowej Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji: www.frse.org.pl

Roczny program prac na rzecz realizacji programu Erasmus+ w 2021 roku oraz terminy składania wniosków dostępne są w linkach:
ec.europa.eu
erasmusplus.org.pl