30 sierpnia 2013

Akredytacja

Wykaz akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie warmińsko-mazurskim – stan na 11 sierpnia 2021 r.

Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli w województwie warmińsko-mazurskim

Zasady przyznawania akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w województwie warmińsko-mazurskim

  • Załącznik nr 1 – własna ocena kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych prowadzonego przez placówkę albo inny podmiot prowadzący kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych
  • Załącznik nr 2 – wniosek o przyznanie akredytacji na kształcenie ustawiczne w formie pozaszkolnej