Kategoria: Edukacja informatyczna

22 października 2020

Zaproszenie nauczycieli do projektu Europeana DSI-4 rok 3

Dołączenie do projektu Europeana DSI-4 w roku szkolnym 2020-2021 wymaga zaangażowania 8 nauczycieli z Polski (szkół ponadpodstawowych lub podstawowych), którzy zajmują się różnymi dyscyplinami i tematami programowymi. Obowiązkiem ww. nauczycieli będzie:   – opracowanie jednego (nowego) scenariusza nauczania opartego na uzgodnionym temacie (z wykorzystaniem treści Europeany), lub – napisanie historii wdrożenia własnego lub innego scenariusza uczenia się […]

5 grudnia 2019

Godzina Kodowania

W dniach od 9 do 15 grudnia 2019 r. trwać będzie kolejny Tydzień Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week – CSEdWeek). Najpopularniejszą inicjatywą w ramach CSEdWeek jest Godzina Kodowania, która jest zarazem jedną z największych inicjatyw edukacyjnych na świecie. Hasło na ten rok brzmi: „Każdy uczeń powinien mieć możliwość nauki informatyki”. Organizatorzy zachęcają szkoły do aktywnego włączenia się w […]