Kategoria: Aktywna tablica

24 sierpnia 2021

Nabór wniosków – Rządowy program „Aktywna tablica” – edycja 2021

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji, Dyrektorzy szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz SOSW w województwie warmińsko-mazurskim Informujemy, że  20 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Celem nowelizacji było doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów programu w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące i wojewodów w toku realizacji Programu […]

9 czerwca 2021

Sprawozdanie z Rządowego programu „Aktywna tablica” 2020 r. – korekta sprawozdania dyrektora szkoły

Dotyczy: podmioty, które otrzymały wsparcie finansowe w 2020 r. w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie oraz Przedstawiciele innych organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz SOSW, Dyrektorzy szkół z terenu województwa warmińsko-mazurskiego W imieniu MEiN uprzejmie informujemy, że w dniu 8 czerwca 2021 r. została dokonana korekta […]

9 lutego 2021

Projekt „Lekcja:Enter”

Potest Sp. z o.o. zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w projekcie „TIK?TAK!” w ramach projektu „Lekcja:Enter”, którego realizatorem jest Fundacja Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych, przydatnych szczególnie podczas nauczania zdalnego. Oferta obejmuje: – bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe, – […]

Ułatwienia dostępu