Kategoria: Aktywna tablica

24 sierpnia 2021

Nabór wniosków – Rządowy program „Aktywna tablica” – edycja 2021

Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin, Prezesi Stowarzyszeń i Fundacji, Dyrektorzy szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz SOSW w województwie warmińsko-mazurskim Informujemy, że  20 sierpnia br. Rada Ministrów przyjęła nowelizację programu „Aktywna tablica”. Celem nowelizacji było doprecyzowanie i wyjaśnienie zapisów programu w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące i wojewodów w toku realizacji Programu […]

9 czerwca 2021

Sprawozdanie z Rządowego programu „Aktywna tablica” 2020 r. – korekta sprawozdania dyrektora szkoły

Dotyczy: podmioty, które otrzymały wsparcie finansowe w 2020 r. w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie oraz Przedstawiciele innych organów prowadzących publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe oraz SOSW, Dyrektorzy szkół z terenu województwa warmińsko-mazurskiego W imieniu MEiN uprzejmie informujemy, że w dniu 8 czerwca 2021 r. została dokonana korekta […]

9 lutego 2021

Projekt „Lekcja:Enter”

Potest Sp. z o.o. zaprasza nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w projekcie „TIK?TAK!” w ramach projektu „Lekcja:Enter”, którego realizatorem jest Fundacja Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych. Celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych, przydatnych szczególnie podczas nauczania zdalnego. Oferta obejmuje: – bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe, – […]

16 maja 2019

Rządowy program „Aktywna tablica” – wsparcie finansowe w 2019

Załączniki Załącznik nr 1 – szkoły objęte wsparciem finansowym – gminy Data: 2019-06-05, rozmiar: 244 KB Załącznik nr 1 – szkoły objęte wsparciem finansowym – powiaty Data: 2019-05-16, rozmiar: 201 KB Załącznik nr 1 – szkoły objęte wsparciem finansowym – stowarzyszenia/fundacje/osoby fizyczne Data: 2019-05-16, rozmiar: 210 KB Pobierz wszystkie pliki

26 marca 2019

Rządowy program „Aktywna tablica” – nabór wniosków w 2019 roku

Załączniki Zestawienie szkół wnioskujących o wsparcie finansowe Data: 2019-04-08, rozmiar: 17 KB Lista najczęściej pojawiających się pytań Data: 2019-03-26, rozmiar: 568 KB Wniosek dyrektora szkoły o udział w Programie „Aktywna tablica” Data: 2019-03-26, rozmiar: 27 KB Wniosek o udzielenie wsparcia dla organu prowadzącego szkołę Data: 2019-03-26, rozmiar: 26 KB Pobierz wszystkie pliki

8 stycznia 2019

UWAGA – Zmienione wzory sprawozdania z Programu Aktywna tablica za 2018 r.

Państwo Prezydenci Miast Starostowie Powiatów Burmistrzowie Miast Wójtowie Gmin W związku z otrzymaniem dnia 7 stycznia 2019 roku pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej nr DPPI-WIT.4063.78.2018 informuję, że zmienione zostały wzory sprawozdania dyrektora szkoły oraz organu prowadzącego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „AKTYWNA TABLICA” […]

24 maja 2018

Rządowy program „Aktywna tablica” – sprawozdanie dyrektora szkoły i organu prowadzącego za 2017 r. (I edycja programu)

Załączniki Załącznik nr 2 – Sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Programie Aktywna tablica Data: 2018-05-24, rozmiar: 52 KB Sprawozdanie organu prowadzącego do Kuratora Oświaty Data: 2018-05-24, rozmiar: 22 KB Sprawozdanie dyrektora szkoły do organu prowadzącego Data: 2018-05-24, rozmiar: 27 KB Załącznik nr 1 – Zestawienie ilościowe zakupionych pomocy dydaktycznych w 2017 r. Data: 2018-05-24, […]