Kategoria: Kwalifikacje

5 marca 2024

Kwalifikacje nauczycieli

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela – rozdział 3: Wymagania kwalifikacyjne (art. 9),
  2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Ułatwienia dostępu