7 czerwca 2019

Rozstrzygnięcie konkursu „Mój zawód. Moja przyszłość w obiektywie”

„Laboratorium. Mój profil”

Rozstrzygnięcie konkursu „Mój zawód. Moja przyszłość w obiektywie”

 

6 czerwca 2019 r. Komisja powołana przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty spośród wszystkich nadesłanych prac konkursowych wyłoniła laureatów konkursu, zgodnie  z kryteriami określonymi w Regulaminie Konkursu.

I miejsce przyznano Karolinie Szandor – uczennicy klasy VII Szkoły Podstawowej Jana Pawła II w Mołtajnach,

II miejsce przyznano Rozalii Kozłowskiej – uczennicy klasy III B gimnazjalnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jarosława Dąbrowskiego w Olsztynie,

III miejsce przyznano Pawłowi Banaszewskiemu – uczniowi klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rożentalu.

Ponadto Komisja Konkursowa przyznała trzy wyróżnienia:

  1. Julia Zawrotna – uczennica klasy III gimnazjalnej w Szkole Podstawowej w Marcinkowie,
  2. Patrycja Moszczyńska – uczennica klasy VIII A Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi i Sportowymi im. Tadeusza Kościuszki w Lidzbarku,
  3. Agnieszka Rososińska – uczennica klasy VIII Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie.

O terminie rozdania nagród zostaną powiadomieni dyrektorzy szkół, do których laureaci konkursu uczęszczają.

 

Ułatwienia dostępu