25 lutego 2020

Promocja szkolnictwa branżowego

Branża hotelarsko-gastronomiczno-turystyczna (HGT)

Zespół Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie
ul. Żołnierska 49, 10-560 Olsztyn
tel./fax: 89 533-75-65
www: http://zsgs.olsztyn.pl
e-mail: szkola@zsgs.olsztyn.eu
Link do filmu: www.youtube.com

Branża spożywcza (SPC)

Zespół Szkół Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie
ul. Żołnierska 49, 10-560 Olsztyn
tel./fax: 89 533-75-65
www: http://zsgs.olsztyn.pl
e-mail: szkola@zsgs.olsztyn.eu
Link do filmu: youtu.be/PIQEueoo7jc