19 marca 2020

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych z roku szkolnego 2019/2020

Ustalone przez Przewodniczących Wojewódzkich Komisji Konkursowych listy laureatów i finalistów konkursów przedmiotowych organizowanych przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2019/2020:

L. p. Konkurs przedmiotowy z:
1 Języka polskiego
2 Matematyki
3 Języka angielskiego
4 Języka niemieckiego
5 Języka rosyjskiego
6 Biologii
7 Chemii
8 Fizyki
9 Geografii
10 Historii
11 Informatyki

Ułatwienia dostępu