1 grudnia 2021

Konkurs dobrych praktyk „Lekcja:Enter”

W ramach działań sieciujących „Lekcja:Enter”, dla szkół biorących udział w projekcie, ogłoszony został konkurs pod nazwą: „Szkoła nowych możliwości. Konkurs dobrych praktyk wykorzystania technologii w nauczaniu”. Celem konkursu jest wyłonienie najciekawszych rozwiązań w zakresie wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w edukacji, przygotowanych przez szkoły biorące udział w ww. projekcie.

Ocenie będą podlegały zgłoszenia w dwóch kategoriach:

  1. rozwiązań instytucjonalno-organizacyjnych dotyczących wdrażania TIK w szkole,
  2. praktyk metodycznych dotyczących stosowania aktywnych metod nauczania wspieranych TIK.

 

Zgłoszenia można przesyłać do 17 grudnia 2021 r. do godz. 16.00

 

Pytanie kierowane do Organizatora Konkursu należy przesyłać na adres mailowy: konkurs@lekcjaenter.pl

 

Więcej informacji (w tym formularz zgłoszeniowy): https://lekcjaenter.pl/konkurs