Kategoria: Akredytacja

Akredytacja

Wykaz akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie warmińsko-mazurskim – stan na 31 grudnia 2019 r.

Wykaz akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie warmińsko-mazurskim – stan na 31 sierpnia 2019 r.

Wykaz akredytowanych placówek doskonalenia nauczycieli w województwie warmińsko-mazurskim – stan na 21 listopada 2017 r.

Akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli w województwie warmińsko-mazurskim

Zasady przyznawania akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych w województwie warmińsko-mazurskim