Kategoria: Nauczyciele

9 lutego 2018

Awans zawodowy nauczycieli

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393) Nadanie nauczycielowi stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego (pismo do pobrania) – wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego (wzór do pobrania), – zaświadczenie dyrektora szkoły (wzór do pobrania) Nadanie stopnia […]

20 września 2016

Kwalifikacje nauczycieli

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) – rozdział 3: Wymagania kwalifikacyjne (art. 9), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).