Kategoria: Nauczyciele

6 kwietnia 2017

Awans i kwalifikacje nauczycieli

Wzór nr 2 – zaświadczenie o zatrudnieniu Wzór nr 1 – wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego o nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego Informacja w sprawie odbioru dokumentacji po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym Zasady i terminy składania przez nauczycieli wniosków o podjęcie postępowań w sprawie awansu zawodowego AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI – ZADANIA DYREKTORA SZKOŁY AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI […]

20 września 2016

Akty prawne obowiązujące

Akty prawne obowiązujące: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 z późn.zm.) – art. 9 ust. 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenie szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego […]