Kategoria: Nauczyciele

9 lutego 2018

Awans zawodowy nauczycieli

Awans zawodowy nauczycieli od 1.09.2018 r. UWAGA!!! Nauczyciele, którzy zakończyli staż na stopień nauczyciela dyplomowanego po 1 września 2018 r. składają wniosek wraz z dokumentacją na podstawie §  9 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574). Staż […]

20 września 2016

Kwalifikacje nauczycieli

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z późn. zm.) – rozdział 3: Wymagania kwalifikacyjne (art. 9), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575).