Kategoria: Ogłoszenia o konkursach na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, szkoły, placówki

Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły

Organ prowadzący może zamieścić również ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub publicznej placówki, prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego w Biuletynie Informacji Publicznej właściwego kuratorium oświaty. Powyższe wynika z § 1 ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r, w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U.2021.1428). Za treść publikowanego ogłoszenia odpowiada organ prowadzący. Publikowane ogłoszenie powinno zawierać pieczęć i podpis organu prowadzącego.

 


Szkoła Podstawowa w Janowie

Szkoła Policealna w Ełku

Szkoła Podstawowa w Drogoszach i w Windzie

Przedszkole Samorządowe w Kolnie

Szkoła Policealna w Ełku

Szkoła Podstawowa nr 12 w Elblągu

Szkoła Podstawowa w Dubeninkach

Szkoły Podstawowe w: Barcianach, Mołtajnach, Drogoszach, Windzie i Publiczne Przedszkole Samorządowe w Barcianach wraz z oddziałami zamiejscowymi

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kolnie

Przedszkole Samorządowe w Kolnie

Dyrektor Bursy Szkolnej w Ełku

Dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku

Dyrektor Zespołu Szkół nr 6 w Ełku

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Ełku

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Nowym Mieście Lubawskim

Dyrektorzy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w Elblągu

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jezioranach

Dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli w Ełku

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Iławie, Przedszkola Miejskiego Nr 5 oraz Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Iławie

Dyrektor Zespołu Szkół w Lubominie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sławkowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Petrykozach

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Łupkach

Dyrektor Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Węgorzewie

Dyrektor Przedszkola nr 1 im. Kubusia Puchatka w Węgorzewie

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Kawkowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im.T. Kościuszki w Jonkowie

Dyrektor Miejskiego Przedszkola „Bajka” w Ełku

Dyrektorzy Przedszkoli Miejskich w Iławie

Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Zielonce Pasłęckiej

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Nowym Kawkowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Jonkowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłońskich

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Elblągu

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jabłońskich

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada w Rusi

Dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Sokolicy

Dyrektor Zespołu Szkół w Jedwabnie

Dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Prostkach

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kajki w Budrach

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Rybnie

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Gołdapi

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks.Jana Twardowskiego w Rumianie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im.Polskich Mistrzów Olimpijskich w Żabinach

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Pasłęku

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Pasłęku

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Gołdapi

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 im. Józefa Piłsudskiego w Elblągu

Dyrektor Przedszkola nr 29 w Elblągu

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Pasłęku

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Polskiego Towarzystwa Leśnego w Grzędzie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leśników Polskich w Galinach

Dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łankiejmach

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Korszach

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Korszach

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bisztynku

Dyrektor Szkoły Podstawowej im.Bohaterów Września w Radziejach

Dyrektor Przedszkola nr 13 w Elblągu

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Elblągu

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji Narodowej w Elblągu

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wilczkowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Ruszkowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Górskiego w Burkacie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Uzdowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku

Dyrektorzy Szkół Podstawowych nr 1, 2, 3, 4 i 5 w Iławie

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bezledach

ELBLĄG – Dyrektor Przedszkola nr 6, Przedszkola nr 21, Przedszkola nr 29, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej nr 15, Szkoły Podstawowej nr 16, Szkoły Podstawowej nr 25, Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2, IV Liceum Ogólnokształcącego, Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Ełku

Dyrektor Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Ełku

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. ks. St. W. Frelichowskiego w Turzy Wielkiej

Dyrektor Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Ełku

Unieważnienie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Rożyńsku Wielkim

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Gołdapi

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gołdapi

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Michała Kajki w Grabowie

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Pasłęku

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Jezioranach

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Krotoszynach

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. M. Kajki w Budrach

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ełku

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Jerutach

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kolonii

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Jamielniku

Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Elblągu

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Elblągu

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Młynarach

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Świątkach

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowinie

Dyrektor Przedszkola Miejskiego w Olsztynku

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Erwina Kruka w Elgnówku

Dyrektor Przedszkola w Młynarach

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. mjra Henryka Sucharskiego w Pasłęku