Kategoria: Ważne informacje dla nauczycieli

23 maja 2018

Targi Edukacji i Pracy

Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży jest od kilkudziesięciu lat jednym z filarów działalności Ochotniczych Hufców Pracy, świadczących usługi z zakresu kształcenia i wychowania i rynku pracy na rzecz młodych ludzi w całym kraju. Inicjatywy edukacyjne, jakie we współpracy z lokalnymi partnerami organizowały jednostki rynku pracy Warmińsko-Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, od lat cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży uczącej się oraz osób poszukujących pracy i bezrobotnych. (więcej…)

Załączniki

Nidzickie Targi Pracy i Edukacji - plakat
Data: 2018-05-23, rozmiar: 712 KB
Ełckie Targi Pracy i Edukacji - plakat
Data: 2018-05-23, rozmiar: 858 KB
Biskupieckie Targi Pracy i Edukacji - plakat
Data: 2018-05-23, rozmiar: 914 KB
14 maja 2018

Projekt „Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły”

Projekt „Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych – nowy system wspomagania szkoły” jest finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Celem projektu jest zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez pracowników instytucji systemu wspomagania oraz trenerów na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych uczniów. Projekt skierowany jest do pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych oraz indywidualnych specjalistów i trenerów z całej Polski.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania na stronie www.frr.org.pl

Dodatkowe informacje o projekcie w załączniku.

Załączniki

Projekt
Data: 2018-05-14, rozmiar: 737 KB
11 maja 2018

Warsztaty ECML w Grazu

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ang. ECML) serdecznie zaprasza na bezpłatne warsztaty poświęcone szeroko rozumianej edukacji językowej, które odbywają się w Grazu (Austria). Organizator pokrywa koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia.

  1. 3-4.10.2018 r. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego dla nauczycieli języków obcych, rekrutacja do 22.06.2018 r.;
  2. 23-24.10.2018 r. Język obcy jako narzędzie wspierające doskonalenie zawodowe migrantów, rekrutacja do 25.05.2018 r.;
  3. 15-16.11.2018 r. Mapa drogowa dla szkół – jak wspierać naukę języka, w którym prowadzone jest nauczanie, rekrutacja do 25.06.2018 r.

Szczegółowe informacje na temat poszczególnych warsztatów znajdują się na stronie: www.ore.edu.pl.

Pytania należy kierować na adres mailowy: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl.

16 kwietnia 2018

Korpus Urzędników Wyborczych

Uprzejmie informujemy, że trwa nabór do Korpusu Urzędników Wyborczych. Zgłoszenia można składać do 16 kwietnia br. Załączniki: Pismo do Administracji Zespolonej, Uchwała PKW z dnia 12 marca 2018 r. (aktualizacja 26 marca 2018 r.), Informacja dla osób chcących zostać urzędnikiem wyborczym, Elbląg – jednostki i liczba urzędników, Olsztyn – jednostki i liczba urzędników.

Załączniki

9 marca 2018

Nabór na trenerów-koordynatorów projektu „Przygotowanie trenerów do realizacji szkoleń z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego” – rekrutacja do 22.03.2018 r. (zmiana warunków przez ORE)

(więcej…)

Załączniki

Wymagania wobec kandydatów
Data: 2018-02-13, rozmiar: 59 KB
Deklaracja współpracy
Data: 2018-02-13, rozmiar: 83 KB
Formularz zgłoszeniowy
Data: 2018-02-13, rozmiar: 63 KB
Ogłoszenie o naborze
Data: 2018-02-13, rozmiar: 77 KB
26 lutego 2018

Giełda kontaktów dla polsko-niemieckiej wymiany szkolnej

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) zaprasza nauczycieli z Polski, zainteresowanych nawiązaniem kontaktów ze szkołami w Niemczech, na spotkanie o charakterze „giełdy partnerów”. Zgłoszenia na spotkanie przyjmowane będą do 18 marca 2018 r.

Szczegółowe informacje: www.pnwm.org

26 stycznia 2018

Praca dydaktyczna za granicą

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą prowadzi rekrutację nauczycieli nauczania początkowego, języka polskiego i historii do pracy dydaktycznej za granicą. Szczegółowe informacje związane z rekrutacją nauczycieli znajdują się na stronie internetowej www.orpeg.pl

4 grudnia 2017

Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”

Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej, w ramach którego działa Olsztyński Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” poszukuje wolontariuszy, kandydatów na dyżurnego tej Placówki. Każda zainteresowana osoba powinna pobrać ze strony internetowej www.telefonzaufania.org ankietę i po jej wypełnieniu przesłać na adres: Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej, ul. Grunwaldzka 9B/22, 10-123 Olsztyn. Zgłoszenia można przesyłać do 15 stycznia 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.telefonzaufania.org