Kategoria: Ważne informacje dla nauczycieli

10 października 2017

Konferencja dla psychologów

Informujemy, że pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka w dniach 16-17 listopada 2017 r. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja pt. „Dobre praktyki w diagnozie psychologicznej w obszarze edukacji – standardy dla poradni”. Konferencja adresowana jest do dyrektorów i psychologów poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz psychologów szkolnych. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje: www.swps.pl

4 października 2017

Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu „Zarządzanie i Marketing w oświacie”, „Zarządzanie innowacją, informacją i wiedzą w edukacji”

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Ekonomicznych organizuje Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu „Zarządzanie i Marketing w oświacie”, „Zarządzanie innowacją, informacją i wiedzą w edukacji”.

Więcej informacji na stronie: irk.uwm.edu.pl lub www.uwm.edu.pl

Kontakt: e-mail: michalak@uwm.edu.pl lub wera@uwm.edu.pl

Tel. 895233483; tel.kom.602369788 lub 510249057

8 września 2017

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli: „Jak uczyć o energii jądrowej”

Uprzejmie informuję, że 27 września 2017 r. w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego mieszczącego się przy ulicy ul. Żwirki i Wigury 101 odbędzie się  bezpłatne szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych fizyki, chemii, geografii, biologii, przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa oraz doradców metodycznych dotyczące energetyki jądrowej.

W trakcie szkolenia  nauczyciele otrzymają materiał edukacyjny (gry edukacyjne dla młodzieży, scenariusze lekcji i propozycje zadań) służące do realizacji zagadnień z nowej podstawy programowej oraz pakiet edu-box pt.: Jak uczyć o energii jądrowej. W skład pakietu edu-box
wejdzie m.in. urządzenie do detekcji promieniowania jądrowego do zastosowań edukacyjnych oraz aplikacje na telefony typu smartfon.

Rejestracji  można dokonać wysyłając pobrany ze strony http://www.biol.uw.edu.pl/pl/popularyzacja/jak-uczyc-o-energetyce-jadrowej formularz  na adres mailowy: poznajatom@biol.uw.edu.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt  tel. 574 617 512,  e-mail: poznajatom@biol.uw.edu.pl.

 

Załączniki:

 

  1. Zaproszenie dla nauczycieli.
  2. Program szkolenia.
  3. Formularz zgłoszeniowy.

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:

Grażyna Dywańska

st wizytator

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

tel. 895232533

7 września 2017

Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach „Ja na rynku pracy: moje kompetencje i moje talenty”

Uprzejmie informuję, że Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, jako koordynator Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego planuje zorganizować w dniach
16 – 20 października 2017 r. Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach pod hasłem:
„Ja na rynku pracy: moje kompetencje i moje talenty!”. Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości i wiedzy dotyczącej konsekwencji wynikających ze zmian na rynku pracy, jak również poznanie współczesnych trendów związanych z zapotrzebowaniem na nowe kompetencje.
W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach zorganizowanych zostanie szereg wydarzeń nt. kompetencji i talentów na rynku pracy. Konferencja inaugurująca odbędzie się 17 października 2017 r w Elblągu.
Zapraszamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery na Warmii i Mazurach. Prosimy o umożliwienie młodzieży szkolnej udziału w planowanych wydarzeniach.
Osobą do kontaktów w tej sprawie jest: Kamila Gębica-Dolatowska, tel.: 55/234-67-83, k.gebica@up.gov.pl.

Załącznik: Ramowy program wydarzeń.

Sporządziła:
Grażyna Dywańska
st wizytator
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
tel. 895232533

21 lipca 2017

Studia podyplomowe Doskonalenie kompetencji wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców

Studia podyplomowe dla nauczycieli i wychowawców, których celem jest doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania  sytuacjom kryzysowym”

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa realizuje we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej projekt pn. „Dwusemestralne studia podyplomowe dla nauczycieli i wychowawców, w szczególności szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, w tym branżowych szkół I stopnia, których celem będzie doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym”.

Projekt skierowany jest do nauczycieli i wychowawców, w szczególności pracujących z młodzieżą w wieku, w którym istnieje największe zagrożenie powstawania sytuacji kryzysowych w szkole. Projekt skierowany jest przede wszystkim, ale nie wyłącznie, do nauczycieli, których staż pracy nie przekracza 5 lat. Nauczyciele biorący udział w studiach podyplomowych nie ponoszą odpłatności za studia. Studia będą trwały od września do grudnia 2017 r. obejmować będą 260 godzin zajęć oraz 20 godzin praktyk.

Zajęcia będą odbywać się w Olsztynie.

Wstępna rejestracja: -> REJESTRACJA

Więcej informacji:
Kolegium Jagiellońskie- Toruńska Szkoła Wyższa
Kinga Zielińska
e-mail: k.zielinska@kj.edu.pl
www.kj.edu.pl

20 kwietnia 2017

Praca dla nauczycieli

W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego ustawodawca zobowiązał dyrektorów szkół
do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

Od 1 kwietnia br. Dyrektorzy szkół zobligowani są do informowania Kuratora Oświaty o wakatach
na stanowiskach nauczycieli, co należy uczynić poprzez opublikowanie na stronie Kuratorium Oświaty ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy – http://www.ko.olsztyn.pl/praca-dla-nauczycieli-dodaj-oferte/

Po przekroczeniu terminu składania ofert na konkretne ogłoszenie, na wskazany adres e-mail szkoły lub osoby dodającej ofertę, będzie wysyłana automatycznie prośba o wypełnienie ankiety dotyczącej oferty. Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe.

Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 224 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz.60) w okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje:

  • nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny,
  • nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego oraz
  • nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w trybie art. 20 ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela.

Zachęcamy do odwiedzenia baz ofert pracy dla nauczycieli:

Wszystkie oferty pracy: http://www.ko.olsztyn.pl/praca-dla-nauczycieli/

Dodaj ofertę pracy: http://www.ko.olsztyn.pl/praca-dla-nauczycieli-dodaj-oferte/