Kategoria: Ważne informacje dla nauczycieli

4 grudnia 2017

Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel”

Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej, w ramach którego działa Olsztyński Telefon Zaufania „Anonimowy Przyjaciel” poszukuje wolontariuszy, kandydatów na dyżurnego tej Placówki. Każda zainteresowana osoba powinna pobrać ze strony internetowej www.telefonzaufania.org ankietę i po jej wypełnieniu przesłać na adres: Olsztyńskie Stowarzyszenie Pomocy Telefonicznej, ul. Grunwaldzka 9B/22, 10-123 Olsztyn. Zgłoszenia można przesyłać do 15 stycznia 2018 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: www.telefonzaufania.org

30 listopada 2017

Konkurs „Nauczyciel – Innowator”

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłasza konkurs na Nauczyciela – Innowatora, który w ramach przedsięwzięcia zostanie wyłoniony do końca 2017 r. (jeden na terenie województwa) i nagrodzony nagrodą rzeczową. (więcej…)

22 listopada 2017

Ogólnopolski konkurs „Normalizacja i ja” skierowany do uczniów i nauczycieli ze szkół ponadpodstawowych wszystkich typów

Już po raz szósty Polski Komitet Normalizacyjny zaprasza uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych wszystkich typów do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Normalizacja i ja”. W tym roku, podobnie jak w roku ubiegłym organizator proponuje trzy kategorie wyrazu dla uczniów: komiks, film i esej, a dla nauczycieli scenariusz lekcji obejmujący obszar tematyczny zawarty w tytule Konkursu.

Cele Konkursu:

  1. Upowszechnianie wśród młodego pokolenia przekonania o roli norm technicznych i normalizacji w życiu codziennym;
  2. Zwrócenie uwagi uczniów na różnicę w podejściu do kwestii zastosowania norm;
  3. Zachęcenie nauczycieli do wprowadzenia tematyki normalizacyjnej i informacji o roli norm do swoich zajęć lekcyjnych.

Aby wziąć udział w konkursie należy najpóźniej do 8 stycznia 2018 r. zapisać się przez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej organizatora.

Konkurs jest przeprowadzany od 4 października 2017 roku do 25 stycznia 2018 roku. Przed przystąpieniem do konkursu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Konkursu i wypełnić zawarte w Regulaminie oświadczenie uczestnika konkursu w sprawie przekazania praw autorskich.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej: wiedza.pkn.pl

14 listopada 2017

Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach – Boże Narodzenie 2017

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i nauczyciele

Informujemy, że trwa zbiórka darów w ramach czwartej edycji „Paczka dla Rodaka i Bohatera na Kresach – Boże Narodzenie 2017”. Organizatorem Akcji jest Fundacja Polskich Wartości, a Partnerem Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej. Celem przedsięwzięcia jest okazanie wdzięczności Rodakom na Kresach za rozpowszechnianie polskiej mowy i utrwalanie historii. Zachęcamy Państwa do udziału w akcji. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.polskiewartosci.pl

14 listopada 2017

BohaterON – włącz historię!

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i nauczyciele.

Zachęcamy do udziału w ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! Akcja ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego poprzez wysłanie im bezpłatnych kartek dystrybuowanych na terenie całego kraju. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: bohateron.pl

13 listopada 2017

Spotkanie konsultacyjne w sprawie propozycji nowego modelu kształcenia nauczycieli przygotowanej w ramach projektu „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego uprzejmie zaprasza na  Spotkanie konsultacyjne w sprawie propozycji nowego modelu kształcenia nauczycieli przygotowanej w ramach projektu „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”, realizowanego w ramach III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo  Nauki  i  Szkolnictwa  Wyższego  realizuje  projekt,  w  ramach  którego powołany  przez  ministra  zespół  ekspertów  ma  za  zadanie  opracować  wstępną  i  końcową wersję  przykładowych  programów  kształcenia  nauczycieli  w  szkołach  wyższych  w  ramach projektu  pozakonkursowego  Programu  Operacyjnego  Wiedza  Edukacja  Rozwój współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  pn.  „Opracowanie modelowych programów kształcenia nauczycieli”.

Celem  projektu  jest  modernizacja  systemu  kształcenia  nauczycieli  w  szkołach wyższych poprzez opracowanie przykładowych programów kształcenia nauczycieli. Wyniki  prac  zespołu  zostaną  wykorzystane  przy  przygotowaniu  konkursu, planowanego  do  ogłoszenia  na  2018  rok,  w  ramach  III  osi  priorytetowej  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W  finalnej  fazie  projektu  organizowanych jest  15  spotkań,  w  celu  skonfrontowania wypracowanych  przez  zespół  ekspertów  wstępnych  wersji  programów  kształcenia  z przedstawionymi  podczas  wcześniejszych  spotkań  diagnozujących  postulatów  środowisk akademickich,  pracowników  oświaty  oraz  otoczenia  społeczno-gospodarczego.  Wnioski  z tych  spotkań  będą  podstawą  do  wprowadzenia  ewentualnych  modyfikacji  i  korekt  w przygotowanej przez zespół ekspertów propozycji.

 

Miasta w których planowane są spotkania konsultacyjne (listopad – grudzień 2017 r.):

23.11.2017 /czwartek/ – Poznań – zgłoszenia przyjmowane są do 13.11.2017 do godz. 11:00

23.11.2017 /czwartek/ – Warszawa – zgłoszenia przyjmowane są do 13.11.2017 do godz. 11:00

24.11.2017 /piątek/ – Kraków – zgłoszenia przyjmowane są do 13.11.2017 do godz. 11:00

27.11.2017 /poniedziałek/ – Rzeszów – zgłoszenia przyjmowane są do 20.11.2017 do godz. 11:00

27.11.2017 /poniedziałek/ – Gdańsk – zgłoszenia przyjmowane są do 20.11.2017 do godz. 11:00

29.11.2017 /środa/ –  Lublin- zgłoszenia przyjmowane są do 21.11.2017 do godz. 11:00

01.12.2017 /piątek/ – Warszawa- zgłoszenia przyjmowane są do 21.11.2017 do godz. 11:00

04.12.2017 /poniedziałek/ – Poznań- zgłoszenia przyjmowane są do 22.11.2017 do godz. 11:00

04.12.2017/poniedziałek/ –  Kraków – zgłoszenia przyjmowane są do 22.11.2017 do godz. 11:00

06.12.2017 /środa/ – Wrocław- zgłoszenia przyjmowane są do 28.11.2017 do godz. 11:00

08.12.2017 /piątek/ – Kraków- zgłoszenia przyjmowane są do 28.11.2017 do godz. 11:00

08.12.2017/piątek/ –  Szczecin – zgłoszenia przyjmowane są do 28.11.2017 do godz. 11:00

11.12.2017 /poniedziałek/ – Warszawa- zgłoszenia przyjmowane są do 30.11.2017 do godz. 11:00

12.12.2017 /wtorek/ – Gdańsk- zgłoszenia przyjmowane są do 30.11.2017 do godz. 11:00

13.12.2017 /środa/ – Wrocław – zgłoszenia przyjmowane są do 30.11.2017 do godz. 11:00

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (adres spotkania zostanie przekazany zarejestrowanym uczestnikom, najpóźniej na dwa dni przed terminem).

Spotkania  odbędą  się  tylko  w  tych  miastach,  w  których  frekwencja  wynosić  będzie ponad 20 osób, z możliwością przepisania na inne spotkanie.

Adresaci:  przedstawiciele środowiska oświatowego, jednostki oświatowe

 

Rejestracja na spotkanie:

Zgłoszenia należy wysyłać na adres: katarzyna.heith@nauka.gov.pl, zgodnie z w/w terminami. O możliwości uczestnictwa w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się na jedno z w/w spotkań.

Liczba miejsc jest ograniczona, na każde spotkanie przewidzianych jest 50 miejsc.

Materiały zostaną przekazane drogą elektroniczną zarejestrowanym uczestnikom, najpóźniej na dwa dni przed terminem spotkania.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie zwraca kosztów dojazdu uczestników.

Program spotkania:

10:45  –  11:00     Rejestracja uczestników / Kawa powitalna

11:00  –  13:00  Prezentacja  przygotowanej  przez  Zespół  Ekspertów  propozycji  modelu

kształcenia przyszłych nauczycieli

13:00 – 13:30      Obiad

13:30 – 15:00      Dyskusja wokół zaprezentowanej przez Zespół Ekspertów propozycji

15:00 – 16:00      Konkluzje i wnioski z dyskusji

16:00                  Zakończenie

 

 

 

 

8 listopada 2017

Program Edukacji o Polityce

Informujemy, że Ambasada USA i Centrum Edukacji Obywatelskiej zapraszają do udziału w Programie Edukacji o Polityce. Celem Programu jest zachęcenie nauczycieli do prowadzenia z uczniami zajęć na temat istotnych zagadnień ze sfery polityki.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: opolityce.ceo.org.pl

10 października 2017

Konferencja dla psychologów

Informujemy, że pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka w dniach 16-17 listopada 2017 r. odbędzie się Ogólnopolska Konferencja pt. „Dobre praktyki w diagnozie psychologicznej w obszarze edukacji – standardy dla poradni”. Konferencja adresowana jest do dyrektorów i psychologów poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz psychologów szkolnych. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowe informacje: www.swps.pl

4 października 2017

Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu „Zarządzanie i Marketing w oświacie”, „Zarządzanie innowacją, informacją i wiedzą w edukacji”

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Nauk Ekonomicznych organizuje Studia podyplomowe dla nauczycieli z zakresu „Zarządzanie i Marketing w oświacie”, „Zarządzanie innowacją, informacją i wiedzą w edukacji”.

Więcej informacji na stronie: irk.uwm.edu.pl lub www.uwm.edu.pl

Kontakt: e-mail: michalak@uwm.edu.pl lub wera@uwm.edu.pl

Tel. 895233483; tel.kom.602369788 lub 510249057

8 września 2017

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli: „Jak uczyć o energii jądrowej”

Uprzejmie informuję, że 27 września 2017 r. w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego mieszczącego się przy ulicy ul. Żwirki i Wigury 101 odbędzie się  bezpłatne szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych fizyki, chemii, geografii, biologii, przyrody i edukacji dla bezpieczeństwa oraz doradców metodycznych dotyczące energetyki jądrowej.

W trakcie szkolenia  nauczyciele otrzymają materiał edukacyjny (gry edukacyjne dla młodzieży, scenariusze lekcji i propozycje zadań) służące do realizacji zagadnień z nowej podstawy programowej oraz pakiet edu-box pt.: Jak uczyć o energii jądrowej. W skład pakietu edu-box
wejdzie m.in. urządzenie do detekcji promieniowania jądrowego do zastosowań edukacyjnych oraz aplikacje na telefony typu smartfon.

Rejestracji  można dokonać wysyłając pobrany ze strony http://www.biol.uw.edu.pl/pl/popularyzacja/jak-uczyc-o-energetyce-jadrowej formularz  na adres mailowy: poznajatom@biol.uw.edu.pl.

W razie pytań prosimy o kontakt  tel. 574 617 512,  e-mail: poznajatom@biol.uw.edu.pl.

 

Załączniki:

 

  1. Zaproszenie dla nauczycieli.
  2. Program szkolenia.
  3. Formularz zgłoszeniowy.

 

 

 

 

 

 

Sporządziła:

Grażyna Dywańska

st wizytator

Kuratorium Oświaty w Olsztynie

tel. 895232533

7 września 2017

Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach „Ja na rynku pracy: moje kompetencje i moje talenty”

Uprzejmie informuję, że Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie, jako koordynator Warmińsko-Mazurskiego Paktu na Rzecz Rozwoju Poradnictwa Zawodowego planuje zorganizować w dniach
16 – 20 października 2017 r. Ogólnopolski Tydzień Kariery na Warmii i Mazurach pod hasłem:
„Ja na rynku pracy: moje kompetencje i moje talenty!”. Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości i wiedzy dotyczącej konsekwencji wynikających ze zmian na rynku pracy, jak również poznanie współczesnych trendów związanych z zapotrzebowaniem na nowe kompetencje.
W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery na Warmii i Mazurach zorganizowanych zostanie szereg wydarzeń nt. kompetencji i talentów na rynku pracy. Konferencja inaugurująca odbędzie się 17 października 2017 r w Elblągu.
Zapraszamy Państwa do aktywnego uczestnictwa w Ogólnopolskim Tygodniu Kariery na Warmii i Mazurach. Prosimy o umożliwienie młodzieży szkolnej udziału w planowanych wydarzeniach.
Osobą do kontaktów w tej sprawie jest: Kamila Gębica-Dolatowska, tel.: 55/234-67-83, k.gebica@up.gov.pl.

Załącznik: Ramowy program wydarzeń.

Sporządziła:
Grażyna Dywańska
st wizytator
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
tel. 895232533

21 lipca 2017

Studia podyplomowe Doskonalenie kompetencji wychowawczych dla nauczycieli i wychowawców

Studia podyplomowe dla nauczycieli i wychowawców, których celem jest doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania  sytuacjom kryzysowym”

Kolegium Jagiellońskie – Toruńska Szkoła Wyższa realizuje we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej projekt pn. „Dwusemestralne studia podyplomowe dla nauczycieli i wychowawców, w szczególności szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych, w tym branżowych szkół I stopnia, których celem będzie doskonalenie kompetencji wychowawczych oraz umiejętności rozpoznawania i przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym”.

Projekt skierowany jest do nauczycieli i wychowawców, w szczególności pracujących z młodzieżą w wieku, w którym istnieje największe zagrożenie powstawania sytuacji kryzysowych w szkole. Projekt skierowany jest przede wszystkim, ale nie wyłącznie, do nauczycieli, których staż pracy nie przekracza 5 lat. Nauczyciele biorący udział w studiach podyplomowych nie ponoszą odpłatności za studia. Studia będą trwały od września do grudnia 2017 r. obejmować będą 260 godzin zajęć oraz 20 godzin praktyk.

Zajęcia będą odbywać się w Olsztynie.

Wstępna rejestracja: -> REJESTRACJA

Więcej informacji:
Kolegium Jagiellońskie- Toruńska Szkoła Wyższa
Kinga Zielińska
e-mail: k.zielinska@kj.edu.pl
www.kj.edu.pl

20 kwietnia 2017

Praca dla nauczycieli

W okresie wprowadzania nowego ustroju szkolnego ustawodawca zobowiązał dyrektorów szkół
do zamieszczania informacji o wolnych stanowiskach pracy na stronach internetowych kuratoriów oświaty.

Od 1 kwietnia br. Dyrektorzy szkół zobligowani są do informowania Kuratora Oświaty o wakatach
na stanowiskach nauczycieli, co należy uczynić poprzez opublikowanie na stronie Kuratorium Oświaty ogłoszenia o wolnym stanowisku pracy – http://www.ko.olsztyn.pl/praca-dla-nauczycieli-dodaj-oferte/

Po przekroczeniu terminu składania ofert na konkretne ogłoszenie, na wskazany adres e-mail szkoły lub osoby dodającej ofertę, będzie wysyłana automatycznie prośba o wypełnienie ankiety dotyczącej oferty. Wypełnienie ankiety jest obowiązkowe.

Jednocześnie informujemy, że na mocy art. 224 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r. poz.60) w okresie do dnia 31 sierpnia 2020 r. pierwszeństwo w zatrudnieniu na wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego przysługuje:

  • nauczycielom przeniesionym w stan nieczynny,
  • nauczycielom, którzy otrzymali informację o przeniesieniu ich w stan nieczynny z początkiem kolejnego roku szkolnego oraz
  • nauczycielom, którzy złożyli wniosek o przeniesienie w stan nieczynny w trybie art. 20 ust. 5c ustawy – Karta Nauczyciela.

Zachęcamy do odwiedzenia baz ofert pracy dla nauczycieli:

Wszystkie oferty pracy: http://www.ko.olsztyn.pl/praca-dla-nauczycieli/

Dodaj ofertę pracy: http://www.ko.olsztyn.pl/praca-dla-nauczycieli-dodaj-oferte/