Kategoria: Ważne informacje dla nauczycieli

27 maja 2021

Zmiana w Podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Minister Edukacji i Nauki, na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), dokonał zmiany w podstawowych kierunkach realizacji polityki oświatowej państwa, polegającej na wskazaniu dodatkowego kierunku:

„7. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.”

Pismo Ministra Edukacji i Nauki w przedmiotowej sprawie. Plik do pobrania

20 maja 2021

Ogólnopolski Konkurs Literacki dla młodzieży o Nagrodę Giętkiego Pióra

…aby język giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa…
Juliusz Słowacki, Beniowski

W związku z 100. rocznicą urodzin Stanisława Lema, w ramach upowszechniania Jego twórczości, Stowarzyszenie Parafiada im. św. Józefa Kalasancjusza organizuje 6. Ogólnopolski Konkurs Literacki o Nagrodę Giętkiego Pióra dla młodzieży w wieku 13 – 18 lat.

Konkurs odbywa się w trzech etapach zakończonych Galą Finałową pod nazwą Lemowe marcepanki, która odbędzie się 4 grudnia 2021 r. w Warszawie.

I etap – napisanie eseju (1000 słów) pt.: Świat Lema.
II etap – moja bajka na przykładzie Bajek robotów Stanisława Lema.
III etap – opracowanie scenariusza spektaklu teatralnego na podstawie wybranej postaci lub wątku z Powrotu gwiazd Stanisława Lema.

Najlepszy scenariusz zostanie wykorzystany do wystawienia spektaklu w Teatrze Kolegium Zakonu Pijarów w Warszawie.

Prace będą oceniane przez niezależne Jury powołane przez Organizatora konkursu. Laureaci konkursu otrzymają statuetki Złotego/Srebrnego/Brązowego Giętkiego Pióra oraz nagrody rzeczowe. Organizatorzy przewidzieli także dyplomy i nagrody dla nauczycieli/opiekunów finalistów Konkursu.

Najlepsze prace zostaną wydane w specjalnej pamiątkowej publikacji.

Wszystkie informacje dotyczące zasad organizacji Konkursu dostępne są na stronie internetowej: gietkiepioro.pl

30 kwietnia 2021

Wirtualny spacer po gmachu Ministerstwa Finansów

Szanowni Państwo,

Na prośbę Ministerstwa Finansów przekazujemy informację o wirtualnym spacerze po gmachu Ministerstwa Finansów. Jest to nowe narzędzie przygotowane z myślą o wszystkich osobach, które interesują się historią i architekturą.

Wirtualny spacer może być pomocnym narzędziem dla nauczycieli: historii, języka polskiego, plastyki, historii sztuki, a także wiedzy o społeczeństwie i podstaw przedsiębiorczości.

Zalecamy skorzystanie z przeglądarki Google Chrome bądź Firefox.

Link: www.gov.pl

16 kwietnia 2021

Konkurs: Szlakiem 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej

Stowarzyszenie im. gen. Bryg. Bolesława Nieczuja-Ostrowskiego oraz 4 Warmińsko-Mazurska Brygada Obrony Terytorialnej im. kpt. Gracjana Klaudiusza Fróga ps. Szczerbiec organizują konkurs dla uczniów szkół podstawowych oraz klas mundurowych szkół ponadpodstawowych, a także dla dzieci w wieku przedszkolnym pod nazwą: Szlakiem 3 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej.

kontakt: 4w-mbot@o2.pl

W załączeniu: plakat, regulamin, oświadczenie.

Informacje o konkursie są dostępne: www.wojsko-polskie.pl

Załączniki

12 lutego 2021

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych

Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli zaprasza dyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli województwa warmińsko – mazurskiego do uczestnictwa w projekcie pod nazwą: Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość.

Projekt realizowany jest na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie.

Szczegółowe informacje: ocen.olsztyn.eu

Olsztyńskie Centrum Edukacji Nauczycieli
ul. Turowskiego 3
10-685 Olsztyn
telefon stacjonarny: 89 534 96 90
telefon mobilny: 538 536 726
e-mail: ocen@ocen.olsztyn.eu

4 lutego 2021

Konkurs Filmowy „Science Movie”

Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie organizuje konkurs pod nazwą: Ogólnopolski Konkurs Filmowy „Science Movie”.

Celem konkursu jest, między innymi, kształcenie kompetencji kluczowych w zakresie podstawowych kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych oraz umiejętności uczenia się.

Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie szkoły: urszulanki.lublin.eu

30 grudnia 2020

Ogólnopolski Konkurs im. Jana Parandowskiego na opowiadanie o tematyce olimpijskiej

Polski Komitet Olimpijski z siedzibą w Warszawie zaprasza młodzież szkolną do udziału w 31. edycji Konkursu im. Jana Parandowskiego na opowiadanie o tematyce olimpijskiej. Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki.

Poprzez uczestnictwo w konkursie młodzież rozwija swoje sportowe zamiłowania, poszerza wiedzę nt. igrzysk olimpijskich i szeroko rozumianego sportu, przenosząc zachowania, emocje, postawy ze sportowego świata do własnego otoczenia, własnego życia. Opowiadania młodzieży pokazują i rozwijają potrzeby: uczciwej rywalizacji, szacunku dla przeciwnika, zrozumienia niepełnosprawności, zachowania godności w przypadku przegranej, dezaprobaty dla dopingu i nieuczciwej rywalizacji oraz uznania dla wysiłku, siły woli, przyjaźni i wspólnoty z innymi ludźmi.

Konkurs im. Jana Parandowskiego posiada długą tradycję sięgającą roku 1989. Od 2001 roku opowiadania laureatów wydawane są w formie książkowej oraz są prezentowane w na stronie internetowej PKOl.

Konkurs im. Jana Parandowskiego w 2009 roku został uznany przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski za jedną z 20 najlepszych inicjatyw edukacyjnych realizowanych przez narodowe komitety olimpijskie państw całego świata.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Konkursu dostępne są na stronie internetowej: www.olimpijski.pl