23 kwietnia 2021

Egzamin maturalny w 2021 r.    

W 2021 r. egzamin maturalny w sesji głównej będzie przeprowadzany od 4 do 21 maja, w tym: część pisemna – od 4 do 20 maja.

LINK

Ułatwienia dostępu