16 grudnia 2021

VII Ogólnopolski Konkurs Plastyczno – Literacki „Hubal”

Szkoła Podstawowa nr 2 w Biskupcu zaprasza do udziału w VII Ogólnopolskim Konkursie Plastyczno – Literackim „Hubal”.

Konkurs ma na celu rozwijanie uzdolnień literackich i plastycznych, rozbudzanie wyobraźni twórczej dzieci
i młodzieży, zapoznanie dzieci i młodzieży z postacią majora H. Dobrzańskiego pseud. „Hubal”, propagowanie czytelnictwa, kształtowanie i rozwijanie postaw patriotycznych, a także budzenie szacunku dla dokonań minionych pokoleń.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu są dostępne na stronie internetowej organizatora pod adresem:

https://sp2biskupiec.edupage.org/news/#1565.