14 stycznia 2022

Konkurs „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” – termin zgłoszeń przedłużony

Celem turnieju jest ukazanie zbieżności losów Polaków i Węgrów na przestrzeni wieków, przekazywanie kolejnym pokoleniom pamięci o szczególnej bliskości obydwu narodów. Zakres tematyczny konkursu obejmuje stosunki polsko-węgierskie w okresie od XIV wieku do drugiej połowy XV wieku (lata 1320-1444). Turniej adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Organizatorzy przewidzieli dwa etapy Konkursu – szkolny i wojewódzki. Pierwszy z nich odbędzie się 15 marca 2022 r., zaś drugi zaplanowany jest na dzień 6 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie finalistów i laureatów – 14 kwietnia 2022 r. Gala finałowa – 22 kwietnia 2022 r.

 

Na zwycięzców oraz ich opiekunów (nauczycieli) czekają atrakcyjne nagrody – https://kurier.plus/node/3113

 

Skan formularza zgłoszeniowego można przesłać do 4 lutego 2022 r. na adres mailowy: rsajkowski@ko.olsztyn.pl (Ryszard Sajkowski, wizytator).

 

Regulamin Konkursu Historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” – https://www.ko.olsztyn.pl/2021/12/21/polska-wegry-historia-przyjazni-konkurs-historyczny/

 

 

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Załącznik nr 2 – Zakres tematyczny i wykaz literatury obowiązującej uczestników