24 marca 2022

Udział dzieci i młodzieży w systematycznych badaniach bilansowych.

Podejmujemy działania  na rzecz zwiększenia udziału dzieci i młodzieży w systematycznych badaniach bilansowych wykonywanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Dzięki takim badaniom możliwe jest wczesne wykrycie nieprawidłowości rozwoju oraz podjęcie właściwych kroków zmierzających do poprawy sytuacji zdrowotnej dziecka.

W załączniku przekazujemy list Ministra Zdrowia z dnia 03 marca 2022 r. skierowany do rodziców i opiekunów.

Załącznik