11 maja 2022

Oferta edukacyjna szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Szanowni Państwo

Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie

województwa warmińsko-mazurskiego,

Dyrektorzy szkół podstawowych

województwa warmińsko-mazurskiego,

Absolwenci szkół podstawowych

oraz ich Rodzice i Opiekunowie

 

  WAP.021.2.40.2022.MP                                                Olsztyn, 11 maja 2022 r.

 

Odnosząc się do § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1737) przekazuję ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych znajdujących się
na terenie województwa warmińsko-mazurskiego (z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia i szkół dla dorosłych), na rok szkolny 2022/2023.

 

OFERTA EDUKACYJNA SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH:

POWIAT BARTOSZYCKI POWIAT LIDZBARSKI
POWIAT BRANIEWSKI POWIAT MRĄGOWSKI
POWIAT DZIAŁDOWSKI POWIAT NIDZICKI
POWIAT ELBLĄSKI POWIAT NOWOMIEJSKI
MIASTO ELBLĄG POWIAT OLECKI
POWIAT EŁCKI i MIASTO EŁK POWIAT OLSZTYŃSKI
POWIAT GIŻYCKI MIASTO OLSZTYN
POWIAT GOŁDAPSKI POWIAT OSTRÓDZKI
POWIAT IŁAWSKI POWIAT PISKI
POWIAT KĘTRZYŃSKI POWIAT SZCZYCIEŃSKI
POWIAT WĘGORZEWSKI

Warmińsko-Mazurski

KURATOR OŚWIATY

w/z

Wojciech Cybulski

Warmińsko-Mazurski Wicekurator Oświaty