25 maja 2022

Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów i nauczycieli na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, Ministerstwo Edukacji
i Nauki we współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, uruchomiło Program wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla uczniów
i nauczycieli 
na Internetowej Platformie Specjalistyczno-Doradczej.

W ramach ww. Programu, uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele mogą korzystać
z indywidualnych, bezpłatnych konsultacji ze specjalistami oraz doradztwa w formie online.

Ideą doradztwa jest udzielenie doraźnego wsparcia osobom w sytuacji trudnej, kryzysowej, związanej z pandemią COVID-19 oraz wojną w Ukrainie. Proponowane są szkolenia
o tematyce zdrowia psychicznego, uwzględniające aktualne potrzeby edukacyjno-wychowawcze.

Wyrażamy nadzieję, że realizacja Programu przyczyni się do zniwelowania sytuacji stresowych u dzieci, młodzieży i dorosłych, pomoże w budowaniu odporności psychicznej, niezbędnej do codziennego funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości. Pomoc psychologiczna udzielana jest także w języku ukraińskim.

Zachęcamy Państwa do korzystania z bezpłatnego doradztwa i szkoleń oraz upowszechnienie Programu w środowisku nauczycielskim, wśród uczniów i rodziców.

Szczegółowe informacje na temat Programu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego znajdują się na platformie www.pwpp.uksw.edu.pl oraz w udostępnionym załączniku.

Załączniki