3 stycznia 2023

O strukturach Polskiego Państwa Podziemnego na lekcji on-line

20 grudnia 2022 r. miała miejsce kolejna lekcja on-line w ramach II edycji projektu edukacyjnego Przez historię z „Niezwyciężonymi”, realizowanego przez olsztyńską delegaturę Instytutu Pamięci Narodowej. Poświęcona była ona strukturom Polskiego Państwa Podziemnego.

Wprowadzenia do tematyki spotkania dokonał dr Krzysztof Kierski z Biura Badań Historycznych Delegatury IPN w Olsztynie. Zgodnie z przestrzeganym na wszystkich lekcjach zwyczajem, tytułem wprowadzenia uczniowie i ich nauczyciele obejrzeli animację „Niezwyciężeni. Czas próby”.

W dalszej kolejności dr hab. Karol Sacewicz, naczelnik delegatury IPN w Olsztynie, szczegółowo przedstawił struktury cywilno-społeczne Polskiego Państwa Podziemnego. Według prelegenta najważniejszym zadaniem struktur konspiracyjnych było przygotowanie i przeprowadzenie powstania powszechnego przeciwko okupantom. Państwo podziemne to nie tylko konspiracyjna armia, ale także struktury cywilne. To one miały odpowiadać za bezpieczeństwo na powstańczych tyłach, to one miały na wyzwolonych ziemiach ujawnić się i z „marszu” realizować odbudowę państwa polskiego. Dlatego też równolegle do struktury wojskowej w Polskim Państwie Podziemnym wykształcił się pion cywilnej administracji i życia politycznego, którego symbolami stały się Delegatura Rządu RP na Kraj, jak również Rada Jedności Narodowej – quasi parlament Polski Podziemnej.

W dalszej części spotkania struktury wojskowe Polskiego Państwa Podziemnego zaprezentował Dawid Zagził – historyk Delegatury IPN w Olsztynie. Jednym z filarów oporu Polaków był tzw. pion zbrojny, opierający się na przygotowywaniu, planowaniu i realizacji szeregu operacji przeciwko władzom okupacyjnym. Począwszy od Służby Zwycięstwu Polski, przez Związek Walki Zbrojnej, aż po utworzoną w 1942 r. Armię Krajową, polscy żołnierze podejmowali często nierówną walkę z wrogiem, czyniąc to w imię godności, wolności oraz wiary w ostateczne zwycięstwo. Podobnie jak to miało miejsce w przypadku organizacji politycznych, także podziemie zbrojne było mocno rozczłonkowane, jednak główną rolę odgrywały w nim organizacje podporządkowane rządowi polskiemu działającemu w Londynie.

Kolejna lekcja on-line „Okupacja niemiecka” oraz „Niemieckie obozy koncentracyjne w okupowanej Polsce” będzie miała miejsce 10 stycznia 2023 r. (godz. 10.45-11.30).

Gorąco zapraszamy!

Ułatwienia dostępu