23 lutego 2023

Granty dla młodzieży w ramach programu „Generacja V4”

Jeszcze do 28 lutego można zgłaszać wnioski do pierwszej z trzech edycji programu minigrantów „Generacja V4” w 2023 r. na organizację krótkoterminowych wyjazdów młodzieży w wieku 12-30 lat. Inicjatywa promuje wartości demokratyczne, aktywność obywatelską i dialog transgraniczny wśród młodych ludzi. Proces składania wniosków rozpoczyna się od rejestracji w systemie on-line (przez potwierdzony adres e-mail) i przygotowania krótkiego projektu. Należy zarejestrować go w systemie on-line My Visegrad nie później niż na 2 tygodnie przed upływem każdego kolejnego terminu składania wniosków (czyli odpowiednio do 28 lutego, 30 czerwca, 31 października 2023 r.).

Link: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/granty-dla-mlodziezy-w-ramach-programu-generacja-v5

Ułatwienia dostępu