1 marca 2023

Komunikat Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie

W związku z pismem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie informujemy, że w strukturze Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie od lipca 2022 r. nie funkcjonuje komórka zajmująca się zwalczaniem cyberprzestępczości.

W 2022 roku powołano nową jednostkę Policji – Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości odpowiedzialną za rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości. Na terenie naszego województwa funkcjonuje Wydział w Olsztynie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości
(tel. 47 731 70 00, fax 47 731 70 05, email: olsztyn@cbzc.policja.gov.pl).