16 marca 2023

#NaszaFlaga Ogólnopolski Konkurs Plastyczny 2023

 

Organizatorzy zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym #NaszaFlaga.

Konkurs skierowany jest do uczniów klas I–III i IV-VIII szkół podstawowych.

 

Celem konkursu jest m.in.

  • Promowanie obchodów świąt narodowych poprzez wywieszenie polskiej flagi państwowej;
  • Przekazanie wiedzy w zakresie ważnych wydarzeń i wybitnych postaci z historii naszego kraju;
  • Kształtowanie wśród dzieci świadomości i emocjonalnego przywiązania do tożsamości narodowej;
  • Kształtowanie postawy otwartości na drugiego człowieka i odpowiedzialności za wspólnoty, w których żyjemy i funkcjonujemy.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu pracy plastycznej dowolną techniką (np. rysunek, grafika, malarstwo, collage, haft, techniki elektroniczne), zgodną z jednym z tematów zaproponowanych przez organizatorów.

 

Szczegółowe informacje znajdują się w linku: https://naszaflaga.pl/

Udział w konkursie jest bezpłatny. Dla laureatów przewidziane są cenne nagrody w dwóch kategoriach wiekowych oraz dyplomy.

 

Harmonogram konkursu

Do 5 maja 2023 r. – przesyłanie prac konkursowych

26 maja 2023 r. – ogłoszenie wyników konkursu.

 

chłopiec i dziewczynka trzymają małe flagi za nimi panorama miasta ogromna flaga powiewa na wieży

Załączniki

#NaszFlaga_plakat
Data: 2023-03-16, rozmiar: 418 KB