14 września 2023

III Narodowy Konkurs Wiedzy o Sporcie

Fundacja Druga Droga Mistrza organizuje III Narodowy Konkurs Wiedzy o Sporcie dla dzieci i młodzieży pod honorowym patronatem Ministra Edukacji i Nauki.

Jest to test o największych sukcesach w historii polskiego sportu, ale także o różnych aspektach związanych z polskim sportem. Zawiera on łącznie 800 pytań, przygotowanych we współpracy z Katedrą Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Partnerami testu są: Polski Komitet Olimpijski i Muzeum Sportu.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej organizatora: Druga Droga Mistrza

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w III Narodowym Konkursie Wiedzy o Sporcie.

Ułatwienia dostępu