Kategoria: 3. Rada Koordynatorów ds. organizacji i koordynacji dokształcania teoretycznego uczniów będących młodocianymi pracownikami przy Kuratorze Oświaty