Kategoria: 4. Koordynatorzy doradztwa zawodowego przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty

9 września 2021

Zarządzenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania Zespołu Powiatowych Doradców Zawodowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty

Zarządzenie Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w sprawie powołania Zespołu Powiatowych Doradców Zawodowych przy Warmińsko-Mazurskim Kuratorze Oświaty

Ułatwienia dostępu