Kategoria: 6. Egzamin maturalny i zawodowy

20 sierpnia 2020

6. Egzamin maturalny i zawodowy

  • wyniki egzaminu maturalnego
  • wyniki egzaminów zawodowych
    • 2020
  • przykładowy plan i harmonogram poprawy efektywności kształcenia dla technikum (egzamin maturalny)
  • przykładowy plan i harmonogram poprawy efektywności kształcenia dla technikum (egzamin zawodowy)