kontakt adres kuratorium oświaty

28 kwietnia 2023

Adres Kuratorium Oświaty

Kuratorium Oświaty w Olsztynie nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 t.j.). Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać co najmniej wskazanie: osoby, od której pochodzi (imię i […]

Ułatwienia dostępu