19 czerwca 2020

„Laboratorium. Mój profil”- podsumowanie realizacji Programu – rok szkolny 2019/2020

Podsumowanie Programu – rok szkolny 2019/2020

Od roku 2016 na mocy porozumienia pomiędzy Warmińsko-Mazurskim Kuratorem Oświaty, Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Przedsiębiorstwem Alnea Sp. z o.o. w województwie warmińsko-mazurskim uruchomiono Program Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój profil”.

Program Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium. Mój Profil” polega na organizacji wycieczek zawodoznawczych do lokalnych zakładów pracy. Wszystkie wycieczki odbywają się według jednego scenariusza. Każdą wycieczkę poprzedzają zajęcia nt. działalności firmy, do której odbywa się wycieczka. Podczas zajęć wykorzystywane są karty pracy opracowane na potrzeby Programu. Po każdej wycieczce przeprowadzana jest jej ewaluacja.

W pierwszym roku działania Programu objęto tylko powiat olsztyński, w drugim roku działania – cztery powiaty: olsztyński, kętrzyński, ełcki, elbląski). W bieżącym roku szkolnym ruszyła jego IV edycja. W tym roku szkolnym – wzorem roku ubiegłego – Programem objęto uczniów ze wszystkich powiatów województwa. Głównym celem Programu jest wsparcie uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych w wyborze przyszłej ścieżki edukacyjnej
i zawodowej, promocja szkolnictwa zawodowego, włączenie pracodawców oraz organy prowadzące szkoły w realizację szkolnego doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Na podkreślenie zasługuje rola organów prowadzących szkoły, które finansują dojazd do zwiedzanych przez uczniów zakładów pracy. Udział w Programie jest dobrowolny i następuje w drodze pisemnej deklaracji przystąpienia do programu. Program działa w oparciu o własną tzw. „Internetową tablicę ogłoszeń”. Każdy z podmiotów ma swój login i hasło dostępu do platformy. Przedsiębiorstwo ogłasza liczbę i termin wycieczki, zaś szkoły – śledząc ogłoszenia wciąż pojawiające się na tablicy ogłoszeń – je rezerwują dla swoich uczniów. Program ma swoją strukturę (koordynator szkolny, koordynator w firmie, koordynator powiatowy, koordynator okręgowy, koordynator wojewódzki, dyrektor WKWO, W-M Kurator Oświaty).

Działania podlegają monitorowaniu (np. liczba rezerwowanych wycieczek, ich brak lub nadmiar itp.). Na podstawie wyników monitorowania działania poddawane są zmianom. Uczniowie zapoznają się z zawodami, które przeważają w odwiedzanej firmie, omawiają ich specyfikę, zapoznają się z listą techników i szkół branżowych w okolicy, które kształcą w tych zawodach, a następnie poznają inne zakłady pracy zatrudniające osoby z podobnym wykształceniem.

W roku szkolnym 2019/2020 do Programu przystąpiło 71 przedsiębiorstw oraz 170 szkół (w tym 2 ponadpodstawowe) z województwa warmińsko-mazurskiego. Do czasu zawieszenia zajęć z powodu COVID-19 zarezerwowano 131 wycieczek zawodoznawczych do lokalnych przedsiębiorstw.

Ułatwienia dostępu