30 grudnia 2020

Opłata za akredytację formy pozaszkolnej w 2021 roku

W dniu 16 grudnia 2020 r. Minister Edukacji i Nauki ustalił wysokość opłaty wnoszonej w 2021 roku przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej. Opłata w 2021 roku wynosi 1067,45 zł.

Opłatę akredytacyjną, wnosi się na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Olsztynie: Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Olsztynie 25 1010 1397 0035 0622 3100 0000 tytułem „Opłata za akredytację”.

Szczegółowe informacje: www.gov.pl

Załączniki