17 stycznia 2023

Opłata za akredytację formy pozaszkolnej w 2023 roku

Minister Edukacji i Nauki w dniu 16 grudnia 2022 r. ustalił wysokość opłaty wnoszonej w 2023 roku przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej. Opłata w 2023 roku wynosi 1210,74 zł.

Szczegółowe informacje na stronie: www.gov.pl

Załączniki:

Wysokość opłaty wnoszonej w 2023 r. przez podmiot ubiegający się o uzyskanie akredytacji na kształcenie ustawiczne prowadzone w formie pozaszkolnej.

Ułatwienia dostępu